HU start eerste voltijd master projectmanagement

Digitalisering, verduurzaming, zorgvernieuwing: dergelijke brede, maatschappelijke vraagstukken vragen om een brede aanpak. Publieke en private organisaties werken daarom vaak samen aan deze vraagstukken in multidisciplinaire projecten. Die vragen om goed projectmanagement. Toch bestaat er in Nederland nog geen voltijd opleiding voor projectmanagers. Hogeschool Utrecht brengt daar verandering in met de voltijd master Projectmanagement, die 1 september 2022 van start gaat.

“Projectmanager word je bijna per ongeluk”, krijgt HU-opleidingsmanager Thuy-Vy Nguyen vaak te horen. Emil Verheijen, projectdirecteur bij VodafoneZiggo, herkent dat: “Projectmanagers leren nu vooral door schade en schande in de praktijk. Het is een vak is waar nog geen opleiding voor is.” Terwijl veel signalen uit het werkveld wijzen op de behoefte aan professionalisering van dit vakgebied. In Duitsland wordt 41% van de economie al in projectvorm uitgevoerd, blijkt uit onderzoek, en er is geen reden aan te nemen dat het in Nederland heel anders is. Vanuit zijn positie als projectdirecteur bij I-Interim Rijk, een pool van projectmanagers voor grote overheidsprojecten, heeft Steven van Leeuwen daar goed zicht op: “In een organisatie als Defensie wordt de veranderopgave die we in projecten stoppen steeds groter. We moeten als rijksambtenaren zelf meer aan het stuur zitten van projecten.”

Voorzien in een behoefte

Die rol vraagt om verdere professionalisering: Emil: “Een projectmanager heeft te maken met een enorm uitgebreide omgeving, van marketing tot ICT, waarin prioriteiten gesteld moeten worden. Je bent een verbinder die moet rekening houden met de belangen van alle partijen.” Steven: “Je bent eigenlijk voor 20% manager van het programma zelf en voor 80% omgevingsmanager: je bent heel erg bezig met stakeholder-management en risicomanagement.” Logisch dat beginnende projectmanagers die complexiteit niet meteen in de vingers hebben. Een gedegen opleiding helpt hen hierbij, stelt Emil: “Voordeel van zo’n opleiding is dat projectmanagers al meteen een breed perspectief op het vak ontwikkelen en verschillende technieken naast elkaar aanleren, zodat ze als het ware uit een serie tools de beste kunnen kiezen.” De nieuwe master Projectmanagement voorziet in deze behoefte.

De mens centraal

Hoe complexer een project, hoe belangrijker de rol van de projectmanager. Bij de overheid moet je ook nog eens rekening houden met politieke invloeden en beleidsvisies, vertelt Steven: “Het gaat om publieke vraagstukken. Vaak zijn er wetten of beleidsvisies van toepassing, waar je een systeem op moet aanpassen.” In al deze complexiteit kan de mens wel eens verdwijnen. De nieuwe opleiding heeft hier aandacht voor. Thuy-Vy: “We leiden professionals op om altijd oog te hebben en te houden voor de mens en daarmee bijvoorbeeld voor factoren als ethiek en privacy. Bij ICT-projecten bijvoorbeeld leren we projectmanagers de kansen én bedreigingen van technologie te zien en rekening te houden met de mogelijke impact op de eindgebruikers. De mens is altijd het vertrekpunt en het eindpunt.”

Breed perspectief

Zo krijgen studenten in de master een breed perspectief op het vak. “Alle kennis wordt binnen de opleiding bovendien direct in de praktijk gebracht, wat afgestudeerden een enorme voorsprong geeft op de markt”, stelt Thuy-Vy. “De start van de master Projectmanagement betekent erkenning voor een boeiend en dynamisch vakgebied.”

Auteur: Hans Zijlstra


Deel dit artikel