HU nieuwbouw op hoogste niveau duurzaamheid, Outstanding, gekwalificeerd

Het nieuwe gebouw van Hogeschool Utrecht op Heidelberglaan 15 heeft het hoogste niveau, Outstanding, behaald op de schaal van BREEAM; een internationaal meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen, gebieden en sloopprojecten. De nieuwbouw van de HU is het eerste onderwijsgebouw dat dit predicaat heeft behaald op basis van de vigerende BRL2014. In het gebouw zijn de opleidingen van het domein economie & management gevestigd en de instituten voor communicatie, media en ICT.
HL15

Het gebouw scoort op alle categorieën hoog en in het bijzonder op de toepassing van beplanting op de daken, de Warmte Koude Opslag, de zonnepanelen, de liften en de roltrappen. Maar ook op de HU brede bijdragen zoals het mobiliteitsbeleid en de afvalscheiding. Al deze zaken zijn meegewogen en hebben punten opgeleverd.

Doorslaggevend voor het totaal aantal punten om het Outstanding niveau te behalen zijn de geplaatste zonnepanelen op de bestaande gebouwen, waarmee de HU een flinke bijdrage levert aan de eigen energieopwekking.

Voor de HU zijn milieuvriendelijke gebouwen mede van belang door de samenwerking met studenten, medewerkers en partners aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. Deze samenwerking gaat uit van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die zich richten op thema’s als bestrijding van armoede, honger en klimaatverandering, stimuleren van vrede, gezondheid en welzijn, goed onderwijs, gelijke rechten, mensenrechten, schoon water, schone energie, werkgelegenheid, circulaire economie, duurzame stad, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ecologische duurzaamheid (gezonde natuur onder en boven water).

Deel dit artikel