HU in project voor betere recycling plastic

printing
Bronvermelding: ©IzaHabur
Plastic voor eenmalig gebruik: eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Maar hoogwaardig recyclen van plastic is lastig. Het Europese project TRANSFORM-CE wil met twee innovatieve technologieën het afgedankte kunststof toch weer omzetten naar hoogwaardige producten, onder andere via 3D-printing. De HU is partner.

Kunststoffen voor eenmalig gebruik veroorzaken een enorme vervuiling, zowel in de oceanen als op het land. Zo’n 79% van het plastic afval komt terecht op stortplaatsen of wordt zwerfvuil. Momenteel worden plastic producten op zijn best gerecycled tot andere producten van mindere kwaliteit, voordat ze uiteindelijk afval worden. Er is geen circulair recyclingmodel. TRANSFORM-CE wil plastic hoogwaardig recyclen, zodat het zijn waarde behoudt en in een cyclus van hergebruik terecht komt. Het Europese project doet dit in een samenwerking van 36 partners die elkaar met eigen expertises aanvullen: bedrijven, overheden en kennisinstellingen, waaronder de HU.

Manchester en Almere

Doel van TRANSFORM-CE: het vinden van een betere bestemming voor duizenden tonnen plastic afval van stortplaatsen in Noordwest-Europa. Het project gaat bedrijven technische en organisatorische ondersteuning bieden om hen in staat te stellen meer gerecycled plastic in hun productieproces op te nemen. Stap één is te onderzoeken hoe nieuwe, hoogwaardige producten uit het gerecyclede plastic kunnen worden vervaardigd. In Almere komt een proeffabriek om producten uit gerecycled plastic te spuitgieten; in Manchester wordt een proeffabriek gebouwd voor 3D-printing. De bouwstart van de proeffabrieken staat gepland voor 2021. 

Stap twee is het creëren van een ‘Roadmap Plastics’, een routekaart die bedrijven en overheden moet helpen overtuigen van de voordelen en economische waarde van het gerecyclede plastic. Zo wil TRANSFORM CE het gebruik van gerecycled plastic én ondersteunend overheidsbeleid aanmoedigen.

Drempels en voordelen

Projectleider vanuit de HU is onderzoeker Evert-Jan Velzing: “De HU draagt vanuit verschillende kennisgebieden bij aan het project. We gaan helpen de materiaalstromen - inzameling, scheiding en opwerking van plastic - in kaart te brengen, in samenwerking met de gemeente Almere. Ook doen we technisch onderzoek naar het 3D-printen van producten met gerecycled plastic. Vanuit het economisch kennisdomein doen we onderzoek naar circulaire businessmodellen van bedrijven die gerecycled plastic gebruiken in hun productieproces: hoe is dat georganiseerd? Wat is de waardepropositie? Wat zijn de drempels, wat de voordelen? Daar kunnen we veel van leren.” Met de opbrengsten wil de HU helpen de organisatorische en technische ondersteuning voor bedrijven vorm te geven. Aangehaakt vanuit de HU zijn het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, het Institute for Design and Engineering (IDE) en ProtoSpace, een innovatielab voor 3D-printing.

Europese steun

Het driejarige project wordt geleid door Manchester Metropolitan University. Een oude bekende van de HU: Manchester was jarenlang lid van CARPE, een internationaal consortium van hogescholen waarvan de HU medeoprichter is. Het Interreg North West Europe-programma, onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), steunt het project. Interreg steunt ook Ebussed, waarin de HU met partners samenwerkt aan (kennis over) elektrisch openbaar vervoer.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van TRANSFORM-CE.


Deel dit artikel