HU gaat samenwerking aan met beroepspraktijk op gebied van informatieveiligheid

Het Instituut voor Veiligheid van Hogeschool Utrecht gaat een samenwerking aan met Hoffmann BV, de organisatie die zich sterk maakt voor veiligheid. Met de praktijkkennis van Hoffmann worden studenten gerichter en beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Hoffmann kan op haar beurt beter in contact komen met nieuwe professionals, waarvan het kennisniveau goed aansluit binnen de eigen organisatie en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerking Informatieveiligheid

Het formeel tekenen van het convenant onderstreept de intentie van de HU en Hoffmann om met elkaar duurzaam samen te werken binnen een aantal benoemde activiteiten. Na afloop van ieder studiejaar wordt in de maand juni het overzicht van de activiteiten geëvalueerd en worden gezamenlijk nieuwe afspraken gemaakt voor het daarop volgende studiejaar. Hoffmann gaat onder andere gastcolleges verzorgen, bijscholing geven, advies over trends geven en deelnemen aan de tweejaarlijkse beroepenveldcommissie van het Instituut voor Veiligheid. Binnen het praktijkgericht onderzoek zal de HU in samenwerking met Hoffmann onderzoekthema’s identificeren. Waar mogelijk en wenselijk zal de veiligheidsorganisatie aansluiten bij specifieke onderzoeksprogramma’s.

Samen optrekken cruciaal

De HU kan door de samenwerking het onderwijsprogramma beter toetsen aan de beroepspraktijk en haar kennis continu actualiseren. Michel Dingarten, Instituutsdirecteur voor Veiligheid van Hogeschool Utrecht; “De ontwikkelingen in de markt van informatieveiligheid gaan razendsnel, sneller dan vroeger. Om op deze snelle ontwikkelingen te kunnen inspelen, maar ook om er aan te kunnen bijdragen is samen optrekken met een specialist, die er dagelijks in werkzaam is cruciaal.”

Myra van Esch-Bussemakers, director Cybersecurity Hoffmann: “Wij hechten veel waarde aan het kennisniveau van onze medewerkers en willen daarnaast deze kennis in het werkveld delen. Door de uitwisseling van kennis in het contact met studenten, docenten en onderzoekers kan zowel het curriculum als de beroepspraktijk worden versterkt.”

Deel dit artikel