HU gaat inclusief onderwijs verder ontwikkelen samen met beroepsverenigingen

Vanwege de toenemende diversiteit in de samenleving lopen steeds meer leerlingen vast in het huidige onderwijssysteem. Hogeschool Utrecht leidt onderwijsprofessionals daarom op voor het geven van inclusief onderwijs. Op 14 november ondertekende de HU Master Educational Needs het statement ’Op weg naar inclusief onderwijs’, een unieke samenwerking van vier landelijke beroepsverenigingen voor onderwijsbegeleiders en drie hogescholen. De HU is ook een van de initiatiefnemers van het statement.

Goed, inclusief lesgeven aan een diverse leerlingenpopulatie is voor veel onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren een uitdaging. Er is daarom een nieuwe visie nodig op het opleiden van leraren en de bijscholing van onderwijsprofessionals in het kader van een leven lang ontwikkelen. Op 14 november ondertekenden de directeuren van de opleidingen Master Educational Needs van Hogeschool Utrecht, Fontys en Windesheim en de voorzitters van de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO), de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IbvA) en de Vereniging voor Begeleiders in Onderwijs (BiOND) daarom het statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’. Ze willen samen met scholen werken aan de ontwikkeling van een inclusieve visie, grondhouding en taal van onderwijsprofessionals en hun teams. Ook willen ze aankomende professionals beter toerusten om onderwijs te organiseren met aandacht en waardering voor leerlingen met verschillende mogelijkheden.

Inspireren

Sofie Sergeant, hogeschoolhoofddocent aan Hogeschool Utrecht: “De Onderwijsraad adviseert om inclusiever onderwijs nadrukkelijk een plaats te geven in het curriculum van initiële lerarenopleidingen en om dit op te nemen in nascholingsprogramma’s. De politiek geeft dus het signaal af: dit gaan we doen, maar het beleid wordt tot nu toe niet consequent doorgevoerd en ondersteund door het ministerie. Daardoor zijn er in de praktijk nog maar weinig voorbeelden van inclusief onderwijs. Met het statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’ willen we ons committeren aan het streven naar inclusief onderwijs. Op Hogeschool Utrecht gaan we de komende jaren inclusief onderwijs samen met het beroepenveld verder ontwikkelen. We leiden studenten en onderwijsprofessionals dus op tot ‘inclusieve docent’. In de praktijk leren we toekomstige leraren al enkele jaren hoe ze inclusief onderwijs kunnen geven, maar nu treden we ook naar buiten met deze boodschap. We hopen dat andere scholen en organisaties zich geïnspireerd voelen om bij ons aan te haken.”

Iedereen welkom

Marianne Bookelmann, vertegenwoordiger van de Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO): “We willen met dit statement een signaal afgeven naar het hele onderwijsveld. Het is de hoogste tijd om niet langer te discussiëren over de vraag óf inclusief onderwijs wenselijk is, maar om de dialoog te voeren over de invulling van inclusief onderwijs. Wij zien dit statement als een stap op weg naar een brede, diverse samenleving waarin leerlingen écht samen naar school gaan. Waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, ongeacht etnische en culturele achtergrond, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur, gender en mogelijkheden.” Sofie Sergeant: “Op inclusieve scholen is iedereen welkom en ieder krijgt les op het eigen niveau. Afhankelijk van hun behoefte krijgen leerlingen extra ondersteuning - ín het reguliere onderwijs, niet erbuiten. Extra ondersteuning wordt daarmee de normale situatie binnen het reguliere onderwijs, want dat kan bijna elke leerling wel gebruiken op een of ander gebied.”

Onderwijsproblemen helpen oplossen

“Hogeschool Utrecht is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van inclusief onderwijs, zoals het Erasmus+ project Proud to teach all. Daaruit blijkt dat leraren op scholen die investeren in inclusief onderwijs meer handelingsruimte ervaren. Op inclusieve scholen gaan leerlingen ook met meer plezier naar school. Daardoor worden de leerprestaties beter. Maar inclusief onderwijs vraagt wel om een transformatie van ons huidig onderwijs en die kan alleen van binnenuit gecreëerd worden. Daarvoor willen we samen op weg gaan, met onze studenten, de leraren van vandaag en morgen, de ouders, de kinderen, alle onderwijsprofessionals, de zorg, gemeenten en beleidsmakers.” 

Meer weten? Neem contact op met Peter Linschoten, projectleider ‘Naar inclusiever onderwijs’ bij Hogeschool Utrecht, een van de initiatiefnemers van het statement, peter.linschoten@hu.nl, 06 51297160.

Deel dit artikel