HU en I-Partnerschap gaan de samenwerking aan met Data Driven Government lectoraat

overheid
Bron: GAPS / Arjan de Jager
Hogeschool Utrecht (HU) en I-Partnerschap sloten al een overeenkomst om de rijksoverheid te helpen om de informatiehuishouding en digitale dienstverlening te verbeteren. Met de aanstelling van Guido Ongena als lector Data Driven Government krijgt deze nu concreet vorm. De komende vier jaar gaat hij aan de slag met praktijkvragen uit de rijksoverheid op gebied van informatiehuishouding en mogelijke AI-toepassingen. Cees Vegter en het team van I-Partnerschap ondersteunen hem hierbij.

GuidoOver het belang van een goede informatiehuishouding (IHH) bij de rijksoverheid is naar aanleiding van de toeslagenaffaire al genoeg gezegd en geschreven. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Vanuit het Rijk komt daarom steeds meer de vraag wat dit in de praktijk betekent; hoe moet je de informatiehuishouding ontwerpen, inrichten en onderhouden? Op een manier de publieke waarden van de overheid dient, transparant is, en ook nog de privacy beschermt? Daarnaast is de vraag hoe je kunt zorgen voor betrouwbare diensten (in lijn met het programma Werk aan Uitvoering, WaU).

“Ondanks al die vragen zien we dat de rijksoverheid nog relatief weinig gebruikmaakt van bestaande kennis en onderzoek”, aldus Cees Vegter van I-Partnerschap. Niet voor niets is de missie van I-Partnerschap om de samenwerking tussen rijksoverheid en onderwijs te versterken. Dit doen we door de juiste overheids- en onderwijspartijen met elkaar te verbinden. Hiervoor onderhouden we een groot netwerk binnen zowel de rijksoverheid als het onderwijs. Zo raakten we ook in gesprek met Guido, en ontstond het idee om gezamenlijk een lectoraat op te zetten. Waarbij het onze rol is om het lectoraat en Guido bij rijkspartijen binnen te brengen, zodat hij onderzoek kan doen.”

Een gouden kruiwagen

Guido is erg blij met de samenwerking met I-Partnerschap. “Voor mij zijn ze echt een gouden kruiwagen. Dit klinkt misschien wat kleinerend, maar zo is het niet bedoeld. Dankzij hun sterke netwerk is I-Partnerschap goed ingebed in de rijksoverheid, terwijl het voor mij soms een brei is. Bij wie moet ik zijn? Wat zijn de uitdagingen? Waar zitten de mogelijkheden? I-Partnerschap weet wat, waar speelt en kan mij invliegen om mee te denken zodra dit opportuun is.” 

Nieuw I-talent

Achter de samenwerking tussen de HU en I-Partnerschap zijn nog meer plussen te zetten. Als eerste wordt er voortgebouwd op de kennis die er al is. Niet alleen binnen de HU, maar ook binnen de rijksoverheid. Dit doet het lectoraat samen met de Universiteit Utrecht, in het AI lab voor publieke diensten. De kennis van al die partners gebruikt het lectoraat om praktijkgericht onderzoek te doen naar vraagstukken die rijksorganisaties hebben op gebied van data en AI. 

“Ik verwacht dat we met die praktijkvragen ook een heel nieuwe groep talenten kunnen aantrekken; studenten met specifieke interesse voor de rijksoverheid en de maatschappelijke impact die je er kunt maken”, aldus Guido. “Mijn ervaring is dat zij in eerste instantie een wat neutraal of misschien zelfs stoffig beeld hebben van de overheid. Maar als je dan met praktijkcases komt en het maatschappelijk belang erbij schetst, iedereen het opeens interessant gaat vinden.”

Aantrekkelijk vakgebied

Het vakgebied informatiehuishouding echt aantrekkelijk maken voor studenten is voor Guido dan ook een van de uitdagingen. “Dat zit voor mij vooral op de ontwikkeling van onderwijsmateriaal. Niet alleen voor minoren, of voor de ICT-studies. Maar ook voor de studies binnen het economisch domein, waar digitale kennis en vaardigheden nog onderbelicht zijn, zoals bij Bestuurs- of Bedrijfskunde. Zo maken we dus allerlei cross-overs. En zorgen we voor borging van in de diverse curricula. 

Tot slot maken we alle kennis en onderzoek toegankelijk voor rijksprofessionals, onder andere via training en opleiding binnen de rijksoverheid. Zo stroomt nieuwe kennis dus ook weer terug de overheid in.“

Brede samenwerking

Guido gaat als bijzonder lector een onderzoeksgroep inrichten. Die zal bestaan uit docenten en onderzoekers van bijvoorbeeld het Institute for ICT, Institute People and Business van de HU en uit medewerkers van rijksoverheidspartners. Ook wil hij samenwerken met kennisinstellingen en eventuele andere relevante domeinen en disciplines die onderzoek doen naar informatiehuishouding. De HU en I-Partnerschap hebben al samenwerkingen met partners als de Universiteit Utrecht, de Hanzehogeschool en de Hogeschool Windesheim. Het bijzonder lectorschap van de groep Data Driven Government wordt binnen de HU ondergebracht bij het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen.

Co-creatie

Volgens Guido kunnen rijksoverheden zijn lectoraat beschouwen als een soort R&D afdeling. “Het is een mooie manier om je eigen team of afdeling op te schalen. Wij zijn een extra motor die je kunt inzetten om te innoveren. Wil je zelf iets ondernemen, dan kost dat vaak veel tijd en geld. Met ons kun je gezamenlijk, in co-creatie antwoord krijgen op je vraag. We zijn dan wel twee aparte organisaties, maar kunnen die muren doorbreken door vraagstukken juist samen op te pakken. Bovendien hebben we elkaar nodig om de problematiek echt op te lossen.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de samenwerking en het lectoraat Data Driven Government? Neem contact op met: guido.ongena@hu.nl. Heb je opleidings- of onderzoeksvraagstukken waar je niet aan toekomt, maar waar je wel handen aan voeten aan wilt geven? Neem dan contact op met: I-Partnerschap@rijksoverheid.nl

Deel dit artikel