Hogeschool Utrecht reikt eerste microcredentials uit

Uitreiking microcredentials

Een behaalde microcredential kan aan de student worden overhandigd met een muisklik. De allereerste uitreiking van deze digitale erkenning, die flexibel studeren laagdrempeliger maakt, is voor Hogeschool Utrecht echter genoeg reden voor een feestelijke bijeenkomst. “Hiermee kan ik na de eerste module al aantonen welke kennis ik beheers.”

“De microcredential is een erkende waardering voor een kleine onderwijseenheid, in de vorm van een digitale badge. Je kunt deze online delen en aan je cv toevoegen. Het laat precies zien wat iemand heeft geleerd en welke vaardigheden zijn opgedaan in een bepaalde module”, legt Tanja Derksen uit. Zij is product owner van de Pilot Microcredentials aan de HU. De HU is een van de 32 hogeronderwijsinstellingen die meedoen aan de landelijke Pilot Microcredentials. Derksen: “Microcredentials helpen flexibel en meer gepersonaliseerd onderwijs te realiseren en dragen op die manier bij aan de HU-ambities op het gebied van studentsucces en leven lang ontwikkelen.” 

Als een van de eerste hogescholen heeft de HU nu de eerste microcredentials uitgereikt.

Hoe werken ze?

“De microcredential maakt het mogelijk heel flexibel te studeren, in tijd én plaats. Je kan bijvoorbeeld module X volgen aan de HU en later aanvullen met module Y aan een hogeschool elders in het land”, vertelt Derksen. “De metadata van de credentials is  gestandaardiseerd. Daardoor kunnen onderwijsinstellingen en (toekomstige) werkgevers precies zien welke leeruitkomsten, kennis en vaardigheden iemand eerder heeft behaald. Uiteindelijk moet het mogelijk worden gemaakt microcredentials te stapelen tot een volledige opleiding, zoals een bachelor of master. Zover is het nog niet, maar het is nu al wel veel gemakkelijker om binnen een opleiding vrijstellingen aan te vragen op basis van microcredentials.”

"Hiermee kan ik na de eerste module al aantonen welke kennis ik beheers"

Jorien van der Helm

Ook voor professionals

Maar de microcredential is niet alleen bedoeld om flexibel een hele studie te kunnen volgen. Tanja: “Professionals hebben niet per se behoefte aan een volledige opleiding met graad, maar wel aan gerichte om- of bijscholing met een erkende kwaliteitswaarde. Met microcredentials kunnen ze zich gericht en snel ontwikkelen en zo optimaal blijven aansluiten bij hun veranderende werkveld.”

Erkenning tijdens de opleiding

De feestelijke uitreiking op de HU is symbolisch, vertelt Derksen. “Het gaat immers om een digitale erkenning. Maar die eerste microcredentials zijn toch iets bijzonders en we wilden de voorlopers wel even in het zonnetje zetten.” Een van die voorlopers is Jorien van der Helm, die de microcredential ‘Project Managament in Theory & Practice’ heeft verworven  van de Master Project, Programme & Portfolio Management: “Voor mij betekent het behalen van een microcredential dat gedurende de opleiding erkenning aan onderwijseenheden gegeven wordt, waarbij normaliter de waarde van de opleiding pas zichtbaar is na het volledig afronden van een master. Hiermee kan ik na de eerste module al aantonen welke kennis ik beheers. Dat hier ook een digitale erkenning aan gekoppeld is die ik bijvoorbeeld op LinkedIn kan plaatsen, zie ik als een toegevoegde waarde voor mijn positie op de arbeidsmarkt.”

Toekomst van flexibilisering

De Pilot Microcredentials maakt geen onderdeel uit van de Pilot Flexstuderen, betalen per studiepunt, die onlangs onverwacht door minister Dijkgraaf van OCW werd gestopt. Beide initiatieven bestaan naast elkaar  De Pilot Microcredentials heeft een looptijd tot december 2023 en ondersteunt de beweging naar modulair studeren.  

Lees hier meer over de Pilot Microcredentials op HU Ontwikkelt

Deel dit artikel