Hogeschool Utrecht ondertekent manifest tegen seksueel geweld

Op woensdag 22 juni ondertekende voorzitter Jan Bogerd namens het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht het manifest ‘Let’s Talk About YES’ van Amnesty International. Daarmee belooft de HU zich in te zetten voor de bestrijding van seksueel geweld. “We zijn een hogeschool waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen, zich veilig kan uiten en waar vrijheid en respect buiten kijf staan.”

Maar liefst 1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannelijke studenten wordt tijdens hun studententijd verkracht. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van Amnesty International. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de meeste studenten niet weten hoe zij binnen hun onderwijsinstelling informatie kunnen vinden, hulp kunnen krijgen of een klacht kunnen indienen met betrekking tot seksueel geweld en verkrachting.

Daarom stelde Amnesty International samen met studenten een manifest op waarmee instellingen zich eraan committeren een veilige omgeving te creëren voor hun studenten en medewerkers. Op woensdag 22 juni ondertekende Hogeschool Utrecht dit manifest, Let’s Talk About YES’. Diverse hogeronderwijsinstellingen gingen de HU voor. De ondertekenaars beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld. Ook beloven zij maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

“Dit manifest past heel goed in de visie van onze hogeschool”, stelt Jan Bogerd. “We willen een inclusieve, toegankelijke hogeschool zijn en ervoor zorgen dat iedere student en iedere medewerker zich thuis voelt. We zijn een hogeschool waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen, zich veilig kan uiten en waar vrijheid en respect buiten kijf staan. Met de ondertekening van dit manifest onderschrijven we nogmaals deze waarden en beloven we concrete stappen te zetten om deze waarden nog beter te waarborgen.”

Hogeschool Utrecht wil studenten een veilige leeromgeving bieden. Je kunt beter leren als je je op gemak voelt, en als er vertrouwen en respect is. Gedrag dat kwetsend is, waarbij je grenzen overschreden worden, of waarbij je het gevoel hebt dat er sprake is van machtsmisbruik, hoort daar niet bij. Heb jij als HU-student zelf ervaring met ongewenst gedrag of seksuele intimidatie? Blijf daar niet mee rondlopen en zoek hulp. Op deze site vind je bij wie je terecht kunt voor hulp, advies en een luisterend oor.

Foto boven: Marleen Stoker

Deel dit artikel