Hogeschool Utrecht gaat analytics translators opleiden


Big data worden steeds toegankelijker en het verzamelen ervan wordt goedkoper. Voor steeds meer bedrijven is het hierdoor haalbaar om hun strategische beslissingen te nemen op basis van big data. Maar hoe analyseer je die data en zorg je dat je de juiste conclusies trekt? Daarvoor start Hogeschool Utrecht de masteropleiding Data Driven Business, die mensen opleidt tot analytics translator.

Hogeschooldocent Sjoerd van den Heuvel: “Doordat technologische veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, veranderen het gedrag en de verwachtingen van consumenten, medewerkers en andere marktpartijen ook sneller. Veel bedrijven hebben door trage besluitvorming hun marktpositie verloren. Om als organisatie bestaansrecht en toegevoegde waarde te behouden is het belangrijk snel en flexibel te kunnen reageren op de veranderende omgeving. Dat betekent dat bedrijven snel de juiste, grote beslissingen moeten nemen. Denk bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee winkels moesten inspelen op de trend om artikelen online te kopen. Dit soort beslissingen worden idealiter niet genomen op onderbuikgevoel, maar op basis van feitelijke informatie. Voor deze informatie wordt vaak naar data gegrepen. Om die data op een juiste manier te analyseren en interpreteren hebben we vertalers nodig: analytics translators.”

van data naar probleemoplossing

“Beschikbare data leveren niet automatisch een bruikbaar advies op. Het begint met een inventarisatie van de problemen, kansen en uitdagingen en het stellen van de juiste analysevragen. Vervolgens moet gekeken worden en hoe interventies de organisatie helpen om problemen op te lossen of kansen te benutten. Ook is een systematische analyse en voorspelling nodig van de impact van die beslissingen op de resultaten van de organisatie. En dan is het nog zaak om al deze inzichten aansprekend te visualiseren en overtuigend te presenteren aan besluitnemers. Dat is waar we  analytics translators voor opleiden.”

over grenzen van disciplines kijken

Studenten van de master Data Driven Business werken in de eerste helft van het studieprogramma samen in multidisciplinaire teams. Dit leert studenten over de grenzen van disciplines heen te kijken, om zo de beste oplossing voor een bedrijf of organisatie te bedenken. De opleiding besteedt in deze fase ook veel aandacht aan ethiek en de omgang met privacy. Tijdens de tweede helft van de opleiding verdiepen de studenten zich in een specialisatie: data analytics voor studenten met een ICT-achtergrond, transformation analytics voor bedrijfskundigen, people analytics voor HRM’ers, marketing analytics voor marketeers en finance analytics voor studenten met een achtergrond in de financiële dienstverlening.

Waarom is zo’n interdisciplinaire blik belangrijk? Van den Heuvel: “Stel: een organisatie wil internationaal uitbreiden, dan zal iedere discipline met een bij die discipline horende aanpak komen. De HRM’ers zullen kijken of de juiste skills en competenties bij het personeel aanwezig zijn, marketeers kijken of er een internationale markt is om producten te verkopen, ICT’ers kijken of de systemen nog passend zijn voor een internationale omgeving. Wat de masteropleiding Data Driven Business leert, is om met al deze brillen – en meer - naar het vraagstuk te kijken en met een op data gebaseerde aanpak te komen. Doordat je met een brede blik naar de situatie kijkt en de feiten kent, kun je prioriteiten stellen die de hele organisatie ten goede komen. Op deze manier bepaal je aan welke knoppen je moet draaien om de uitbreiding tot een succes te maken“.

Afgestudeerden van de eenjarige voltijd master Data Driven Business mogen de titel Master of Science (MSc) voeren.

Deel dit artikel