Hogeschool Utrecht bouwt opleiding Oefentherapie Cesar af

Hogeschool Utrecht (HU) heeft besloten de bacheloropleiding Oefentherapie Cesar af te bouwen. Het totaal aantal studenten dat de opleiding volgt, loopt al jaren terug, ondanks verschillende wervingsacties voor nieuwe studenten. De laatste instroom van nieuwe studenten aan de HU vindt plaats in september 2021. Uiterlijk 31 augustus 2026 worden de laatste diploma’s Oefentherapie Cesar bij de HU uitgereikt.

Voor de studenten Oefentherapie Cesar die op dit moment aan de HU studeren, en voor hen die vanaf september 2021 starten, wordt de opleiding op de reguliere manier voortgezet. De kwaliteit blijft behouden en de begeleiding wordt geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat alle studenten op uiterlijk 31 augustus 2026 hun diploma Bachelor Oefentherapie Cesar kunnen ontvangen. Tot die datum hebben studenten de tijd om hun opleiding af te ronden. Uiteraard behoudt het diploma Bachelor Oefentherapie Cesar de wettelijke erkenning.

Borging kennis

Oefentherapie Cesar leidt op tot het beroep van oefentherapeut. Naast de opleiding aan de HU is er de opleiding oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool Windesheim onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de opleiding Oefentherapie Cesar te starten. Het besluit om de opleiding aan de HU af te bouwen is voorgelegd aan VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Hogeschool Utrecht biedt naast Oefentherapie Cesar enkele andere beweegzorgopleidingen. "Veel van onze docenten begeleiden studenten in verschillende beweegzorgopleidingen. In de afbouwfase van de opleiding zien we erop toe dat de kennis en kunde over oefentherapie Cesar binnen het Instituut Bewegingsstudies behouden blijft", zegt Henri Kiers, directeur van het instituut waar de opleiding Oefentherapie Cesar onder valt.

Vervolgmogelijkheden

Studenten Oefentherapie Cesar kunnen hun opleiding aan de HU gewoon afmaken. "Wij vinden het essentieel dat iedereen die bij ons afstudeert, met de meest recente inzichten en de juiste kennis en kunde op de arbeidsmarkt kan starten. Ook in de afbouwfase van de opleiding blijft dat onze inzet", zegt Kiers.

Deel dit artikel