Docenten verkennen hoe ze AI kunnen toepassen in het onderwijs

Docenten verkennen hoe ze AI kunnen toepassen in het onderwijs

Je huiswerk laten maken door ChatGPT? Niet echt leerzaam, maar wel een nuttige kennismaking met artificial intelligence (AI). Met ChatGPT, DALL·E en tal van andere tools krijgt AI vrijwel zeker een plek in de dagelijkse praktijk van allerlei beroepen. Hoe bereiden we studenten daarop voor? In een training verkende een tiental docenten de mogelijkheden om AI in de les te verwerken.

“Artificial Intelligence gaat grote impact hebben op ons dagelijks leven en de beroepen die we beoefenen. Het is essentieel dat aankomend professionals leren welke kansen het biedt, en hoe AI ethisch en juridisch verantwoord kan worden toegepast”, zegt Jolanda Bakker van de Nederlandse AI Coalitie. Deze publiek-private organisatie nam het initiatief om met diverse hogescholen – eerst in een pilot – trainingen voor hbo-docenten te ontwikkelen, om hen te helpen AI in hun onderwijs te verweven. Samen met de coalitie ontwikkelde Hogeschool Utrecht een e-learning en training gericht op docenten Journalistiek en Communicatie & Media Design (CMD).

Nieuwsgierig en kritisch

Complex, disruptief, gaaf, bedreigend: zo zagen de deelnemers AI aan het begin van de training. De training ging dus met een gezond-kritische houding van start. Eerst met een analoog voorbeeld over de werking van AI, gevolgd door een digitale proefopstelling via machinelearningforkids.co.uk. Van een willekeurig onderwerp bedachten de deelnemers categorieën en voerden ze data aan de machine om haar in herkenning van deze categorieën te trainen, waarna de machine zelfstandig een nieuwe situatie in een passende categorie kon indelen. Dat is – heel plat – hoe machine learning werkt, een belangrijk deelgebied van AI.

"In de beroepspraktijk kan AI heel waardevol zijn maar ook misleidend"

Wendy van der Steen, docent CMD

Het echte werk

Al snel probeerden onze docenten de meest recente AI-tools uit. In enkele minuten ‘schreef’ ieder een opinieartikel met ChatGPT. Luttele momenten later beschikte iedereen via DALL·E over een kunstzinnig zelfportret. Een PowerPoint-presentatie? Bij Tome hoef je alleen een onderwerp in te voeren en de presentatie rolt eruit, compleet met opbouw, titel, sheets met tekst en foto’s. Zo ervaarden de cursisten de mogelijkheden en het gemak van AI.

AI is een hulpmiddel

Hoewel de prestaties indrukwekkend waren, kwamen er ook tekortkomingen aan het licht. Het ronkende opinieartikel was foutloos, maar miste de essentie. Het zelfportret was gaaf, maar incorrect. De presentatie bleef hangen in algemeenheden. Zo ontspon een discussie over de toepassing van AI. En over de ethiek, want de data die AI gebruikt zijn niet neutraal.

Dus wat willen de aanwezige docenten aan hun studenten meegeven? Hun mening kort samengevat: AI neemt je werk niet over, maar is wel een uitstekend hulpmiddel, bijvoorbeeld voor probleemverkenning, het ordenen van je gedachten en het leggen van verbanden. We willen dat studenten niet alleen de praktische toepassing van AI leren, maar vooral ook begrip krijgen van de werking erachter. Zodat ze kritisch blijven en AI verantwoord benutten.

Expertise Samen Digitaal

Hogeschool Utrecht werkt samen met studenten, ervaren onderzoekers en ons uitgebreide netwerk in het werkveld aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de regio. Dit doen we op onze vier expertisegebieden: Samen Duurzaam, Samen Gezond, Samen Lerend en Samen Digitaal. Onder deze laatste valt AI. In de besproken workshop verkenden docenten van ons Instituut voor de Media alvast de mogelijkheden. Natuurlijk kunnen ook andere opleidingen nadenken over hoe AI hun vakgebied verandert en wat dat vraagt van aankomend professionals.

Meer informatie over Samen Digitaal kun je vinden op www.hu.nl/samen-digitaal. Opleidingen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in eventuele samenwerking kunnen contact opnemen via samendigitaal@hu.nl.

Deel dit artikel