Urotherapie voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten

Urotherapie heeft een belangrijke positie verworven als behandelmogelijkheid voor kinderen die last hebben van urineverlies overdag, bedplassen of obstipatieproblemen.
Deze vierdaagse cursus – een samenwerking van de opleiders van WKZ en de HU – biedt kinder-/bekkenfysiotherapeuten de gelegenheid om de functietitel urotherapeut te kunnen gaan voeren.

Groep cursusisten met een laptop aan een werktafel

Urotherapie is een multidisciplinaire behandeling waarbij elementen uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd worden met fysieke training of psychologische en fysiotherapeutische begeleiding. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze behandeling leidt tot een significante vermindering van klachten. Na het afronden van deze cursus kunnen zij de functietitel urotherapeut voeren.

Handig om te weten

Startmoment 18 september 2023
Lesdata 18 september, 27 november 2023, 15 januari en 11 maart 2024
Studie-investering 15-20 uur per lesdag (inclusief colleges)
Kosten

€ 2225 (vrij van btw)

Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen, exclusief aan te schaffen literatuur.
Deelnemers 15-25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat van Hogeschool Utrecht met functietitel Urotherapeut

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De urotherapeut screent, begeleidt en traint kinderen met functionele mictie en defecatieproblematiek. De professionals werken volgens het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020). Urotherapie bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd met fysieke training. Deze kennis is essentieel om de juiste behandeling te kiezen en afwijkend gedrag te herkennen.

15 - 25 deelnemers voor de gehele vierdaagse cursus.

Er zijn vier (fysieke) lesdagen waarin de theorie aan de orde komt, mede aan de hand van casuïstiek. Daarnaast breng je het geleerde in praktijk: transfer van kennis. De didactiek van de opleiding staat in het teken van het competentiegericht leren en actieleren. Naast de twee lesdagen zijn er twee intervisie bijeenkomsten gepland in de lesperiode (17.00 – 19.00 uur online). Dit zijn ook voor kinder-bekkenfysiotherapeuten verplichte bijeenkomsten.

Standaard en niet-standaard behandeltraject

De behandeling van kinderen met deze problematiek is multidisciplinair en vaak complex vanwege de onderlinge verwevenheid van gedragsmatige en fysieke oorzaken. Kennis over normale ontwikkeling van de blaas, blaasfunctiecontrole en darmfunctie is noodzakelijk om dysfunctie bij het kind te interpreteren en te behandelen. Je leert waar je de standaardbehandelingen toe kan passen bij de verschillende subtypen diagnoses. En daarnaast leer je in welke situatie je beargumenteerd een niet-standaard behandeltraject kiest.

Programma

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten en een component praktijkleren. Professionaliseren en het praktijkleren vormen een rode draad gedurende de cursus. In deze modules zijn verslaglegging en casuïstiek een belangrijk fundament.

Bekijk het programma

Kinder-/bekkenfysiotherapeuten volgen vier geoormerkte dagen binnen de zevendaagse cursus Urotherapie. Bekijk het volledige programma van deze cursus. Na aanmelding neemt de studieleider telefonisch contact op in verband met huidige ervaring en werkzaamheden.

Docenten

Een medicus, urotherapeut, verpleegkundig specialist, psycholoog en kinder-/bekken fysiotherapeut verzorgen de bijeenkomsten over medische aspecten, diagnostiek en  gedragstherapeutisch aspecten. De generieke thema's worden gedoceerd door docenten van Hogeschool Utrecht.

Na de opleiding

Na de opleiding beschik je over specifieke competenties op het gebied van de urotherapie en je kunt zelfstandig je functie en de daarbij behorende rollen inhoud geven Na afronding mag je de titel urotherapeut voeren.

De cursus tot urotherapeut is gebaseerd op het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020) en de daarin beschreven competenties. Dit wil zeggen dat het aanleren van beroepsvaardigheden om zelfstandig functies in de zorg aan het kind met functionele mictie- en defecatieproblematiek te kunnen uitvoerencentraal staat.

Er is vraag naar tot urotherapeut opgeleide zorgprofessionals die zelfstandig, efficiënt en doelmatig kunnen werken binnen eerste, tweede- of derdelijnszorg incontinentie aan kinderen, waarbij anatomische- of neurologische afwijkingen uitgesloten of behandeld zijn.

Overige informatie

In de module zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de studie bijzonder effectief en levert voordelen op voor jou en je organisatie. Om een wisselwerking te creëren tussen het toepassen van de verworven kennis in de praktijk en de inbreng van je kennis en ervaring tijdens de lessen, dien je een relevante werkplek te hebben.

Tijdens het praktijkleren werkt de student aan competenties zoals in functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020) staat beschreven. Verplichte praktijkopdrachten worden door de student vertaald in de context van de eigen beroepspraktijk in samenspraak met de verpleegkundig mentor. Het praktijkleren geschiedt tijdens de opleiding op de werkplek zelf. De praktijk van deze zorg is noodzakelijk om de benodigde competenties te behalen.

Waarom Urotherapie voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten bij de HU?

  • Jarenlange kennis gebundeld

    Sinds 2008 biedt het UMCU/WKZ verpleegkundigen, pedagogisch en psychologische medewerkers en fysiotherapeuten de gelegenheid om de basisopleiding tot urotherapeut te volgen.

  • Verkort traject voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten

    Vierdaags traject voor jeugdverpleegkundigen en fysiotherapeuten die na het volgen van het geoormerkte programma de functietitel urotherapeut mogen voeren.

  • Gebaseerd op nieuw functieprofiel

    De cursus is gebaseerd op het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020).

Certificering

Voor de cursus Urotherapie is accreditatie aangevraagd het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF nl) Keurmerk Fysiotherapie en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Vragen over de opleiding?

Vul het contactformulier in!

Interesse in de opleiding Urotherapie voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten?

Vragen over de opleiding?