Urotherapie

Urotherapie heeft een belangrijke positie verworven als behandelmogelijkheid voor kinderen die last hebben van urineverlies overdag, bedplassen of obstipatieproblemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze behandeling leidt tot een significante vermindering van klachten. Deze zevendaagse cursus – een samenwerking van de opleiders van WKZ en de HU – biedt specifieke zorgprofessionals (zie criteria deelname) de gelegenheid om de basisopleiding tot urotherapeut te volgen.

Groep cursusisten met een laptop aan een werktafel

Urotherapie is een multidisciplinaire behandeling, waarbij cognitieve gedragstherapie gecombineerd worden met fysieke training of psychologische en fysiotherapeutische begeleiding. Vanaf september 2021 biedt de HU i.s.m. in samenwerking met het WKZ verpleegkundigen, pedagogisch en psychologische medewerkers de gelegenheid om de basisopleiding tot urotherapeut te volgen.

Geregistreerd kinder-/bekkenfysiotherapeuten kunnen vier geoormerkte dagen van het programma Urotherapie voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten volgen. Na het afronden van deze cursus kunnen zij de functietitel urotherapeut voeren.

Na het afronden van deze cursus kunnen zij de functietitel urotherapeut voeren.

Lees meer over Urotherapie voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten.

Handig om te weten

Startmoment 18 september 2023
Lesdata 18 september, 9 en 30 oktober, 27 november, 11 december 2023, 15 januari en 11 maart 2024
Studie-investering 15-20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 3875 (vrij van btw)

Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen, exclusief aan te schaffen literatuur.

Deelnemers 15-25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat van Hogeschool Utrecht met functietitel Urotherapeut

Online open avonden

Bezoek onze online open avonden tussen 28 mei en 7 juni. Wij staan klaar voor jou en je vragen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De urotherapeut screent, begeleidt en traint kinderen met functionele mictie en defecatieproblematiek. De professionals werken volgens het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020). Urotherapie bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd met fysieke training. Deze kennis is essentieel om de juiste behandeling te kiezen en afwijkend gedrag te herkennen.

15 - 25 deelnemers voor de gehele zevendaagse cursus. Een aantal bijeenkomsten combineer je met jeugdverpleegkundigen en/of kinder-/bekkenfysiotherapeuten.

Er zijn zeven (fysieke) lesdagen waarin de theorie aan de orde komt, mede aan de hand van casuïstiek. Daarnaast breng je het geleerde in praktijk: transfer van kennis. De didactiek van de opleiding staat in het teken van het competentiegericht leren en actieleren. Jeugdverpleegkundigen en kinder-bekkenfysiotherapeuten sluiten bij specifieke dagen van het programma aan. Naast de lesdagen zijn er twee intervisie bijeenkomsten gepland in de lesperiode (17.00 – 19.00 online). Dit zijn verplichte bijeenkomsten, ook voor jeugdverpleegkundigen en kinder-/bekkenfysiotherapeut.

Standaard en niet-standaard behandeltraject

De behandeling van kinderen met deze problematiek is multidisciplinair en vaak complex vanwege de onderlinge verwevenheid van gedragsmatige en fysieke oorzaken. Kennis over normale ontwikkeling van de blaas, blaasfunctiecontrole en darmfunctie is noodzakelijk om dysfunctie bij het kind te interpreteren en te behandelen. Je leert waar je de standaardbehandelingen toe kan passen bij de verschillende subtypen diagnoses. En daarnaast leer je in welke situatie je beargumenteerd een niet-standaard behandeltraject kiest.

Programma

De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten en een component praktijkleren. Professionaliseren en het praktijkleren vormen een rode draad gedurende de cursus. In deze modules zijn verslaglegging en casuïstiek een belangrijk fundament.

Bekijk het programma

Toelating

 • Bachelor Verpleegkunde of Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
 • Twee jaar werkervaring in een relevant werkgebied; Affiniteit met kinderen is een voorwaarde;
 • Minimaal één dag in de week (8 uur) werkzaam in de directe zorg binnen een poliklinische- of praktijksetting met kinderen met deze problematiek.

Voldoe je niet aan toelatingsvoorwaarde 1, maar wel aan 2 en 3 dan kun je een email sturen naar cvs@hu.nl. In deze mail geef je informatie met betrekking tot de boven beschreven voorwaarden 2 en 3. Aan de hand van deze email wordt dan bekeken of er een gesprek kan plaatsvinden waardoor je toch aan de cursus kunt deelnemen.

Docenten

Een medicus, urotherapeut, verpleegkundig specialist, psycholoog en kinder-/bekken fysiotherapeut verzorgen de bijeenkomsten over medische aspecten, diagnostiek en gedragstherapeutisch aspecten. De generieke thema’s worden gedoceerd door docenten van Hogeschool Utrecht.

Na de opleiding

Na de opleiding beschik je over specifieke competenties op het gebied van de urotherapie en je kunt zelfstandig je functie en de daarbij behorende rollen inhoud geven Na afronding mag je de titel Urotherapeut voeren.

De cursus tot urotherapeut is gebaseerd op het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020) en de daarin beschreven competenties. Dit wil zeggen dat het aanleren van beroepsvaardigheden om zelfstandig functies in de zorg aan het kind met functionele mictie- en defecatieproblematiek te kunnen uitvoerencentraal staat.

Er is vraag naar tot urotherapeut opgeleide zorgprofessionals die zelfstandig, efficiënt en doelmatig kunnen werken binnen eerste, tweede- of derdelijnszorg incontinentie aan kinderen, waarbij anatomische- of neurologische afwijkingen uitgesloten of behandeld zijn.

Overige informatie

In de module zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de studie bijzonder effectief en levert voordelen op voor jou en je organisatie. Om een wisselwerking te creëren tussen het toepassen van de verworven kennis in de praktijk en de inbreng van je kennis en ervaring tijdens de lessen, dien je een relevante werkplek te hebben.

Tijdens het praktijkleren werkt de student aan competenties zoals in functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020) staat beschreven. Verplichte praktijkopdrachten worden door de student vertaald in de context van de eigen beroepspraktijk in samenspraak met de verpleegkundig mentor. Het praktijkleren geschiedt tijdens de opleiding op de werkplek zelf. De praktijk van deze zorg is noodzakelijk om de benodigde competenties te behalen.

Waarom Urotherapie bij de HU?

 • Jarenlange kennis gebundeld

  Sinds 2008 biedt het UMCU/WKZ verpleegkundigen, pedagogisch en psychologische medewerkers en fysiotherapeuten de gelegenheid om de basisopleiding tot urotherapeut te volgen.

 • Verkort traject voor kinder-/bekkenfysiotherapeuten

  Dit is een uniek opleidingstraject dat door HU en WKZ samen is ontwikkeld om de functietitel urotherapeut te kunnen verkrijgen.

 • Gebaseerd op nieuw functieprofiel

  De cursus is gebaseerd op het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020).

Certificering

Voor de cursus Urotherapie is accreditatie aangevraagd het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF nl) Keurmerk Fysiotherapie en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Vragen over de opleiding?

Vul het contactformulier in!

Interesse in de opleiding Urotherapie?

Vragen over de opleiding?