Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied

Temporomandibulaire disfuncties (TMD), zijn na lage rugklachten de meest voorkomende musculoskeletale aandoening. Toch worden deze aandoeningen niet zo snel herkend door de fysiotherapeut. In deze module leer je hoe je TMD herkent, hoe je het basis functieonderzoek van de kaak uitvoert en een aantal technieken voor het behandelen van TMD. Ook gaan we uitgebreid in op hoe je kunt samenwerken met andere medische disciplines. Een multidisciplinaire aanpak is namelijk bij deze patiënten vaak het meest effectief.

Voorbeeld van een lessituatie met student en docent

Problemen aan het kaakgewricht kunnen uitstralen naar het hele gebied rondom de kaak, het oor, het hoofd en de nek. In de mastermodule ‘Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied’ leer je hoe je deze klachten kunt herkennen en kunt aanpakken met onder andere mobilisatie- en manipulatietechnieken voor het specifieke gebied rondom het kaakgewricht, cervicale wervelkolom en de bijbehorende weke delen.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag? Neem contact op met hoofd Orthopedische Manuele Therapie Francois Maissan via francois.maissan@hu.nl. We helpen je graag verder!

Stuur direct een e-mail

Handig om te weten

Startmoment April 2025. Aanmelden kan tot 1 april 2025
Lesdata Volgt.
Studie-investering De totale studiebelasting van de cursus bedraagt 140 uur, waarvan 27 uur aan contactonderwijs.
Kosten

€ 1890 (vrij van btw)

Deelnemers 10 - 30
Locatie Heidelberglaan 15 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De module Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied is onderdeel van de specialisatie Orthopedische Manuele Therapie van de master Fysiotherapie, topopleiding van Hogeschool Utrecht. Het competentiegericht onderwijs leidt je op tot een professional die wetenschappelijke en specialistische kennis en vaardigheden integreert in het dagelijks handelen van zichzelf en collega's. Je kunt de module ook los volgen.

Tijdens de mastermodule Manuele therapie bij patiënten met problemen in Hals- en Kaakgebied leer je te classificeren welke patiënt met klachten aan het kauwstelsel wel of niet binnen het beroepsdomein valt. Na een gerichte anamnese en een specialistisch onderzoek besluit je binnen het klinisch redeneerproces tot een behandeling, of verwijs je de patiënt door naar een orofaciaal fysiotherapeut, psychosomatisch werkend therapeut of (tand)arts.

Onderwerpen die in deze module aan de orde komen:

 • Practicum snijzaal osteologie en myologie nek-kaak, innervatie, pathologie en neurologie nek
 • Temporo-mandibulaire dysfuncties artrogeen en myogeen
 • Minikliniek & casuïstiek
 • Duizeligheid, tinnitus en hoofdpijn
 • Samenwerken in de keten

Het contactonderwijs is gericht op de praktijk, waarbij je gebruik maakt van je eigen casuïstiek. Tussen de contactdagen door werk je aan de onderbouwing van je opdracht en vergaar je kennis en vaardigheden over de problematiek rondom het kaak- en halsgebied.

Je leert:

 • het klinisch redeneerproces (intake, onderzoek, hypothese en formuleren behandeldoelstellingen) methodisch beschrijven binnen een multi- of interdisciplinaire context van een patiënt met klachten op het gebied van het bewegend functioneren in de kaak-halsregio.
 • de klachten van een patiënt in de kaak-halsregio analyseren, waarbij ook de persoonlijke en omgevingsfactoren worden meegenomen die van invloed zijn op het probleem. Hierbij worden mogelijke toekomstig problemen onderkend en onderbouwd.
 • een behandelplan opstellen en uitvoeren voor een patiënt met klachten op het gebied van het bewegend functioneren in de kaak-halsregio.
 • gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren van een patiënt met bewegingsgerelateerde klachten in de kaak-halsregio.
 • een realistisch en voldoende onderbouwd behandelplan opstellen en daar de omgeving van de patiënt adequaat in betrekken.
 • reflecteren op onderzoek en behandeling van een patiënt met klachten op het gebied van het bewegend functioneren in de kaak-halsregio.

Je sluit de mastermodule Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied af met een Competentie Gericht Interview (CGI). Hierbij lever je vooraf informatie aan en presenteer je een casus (middels o.a. video materiaal) en word je bevraagd over jouw keuzes en handelen.

Toelating

De module valt binnen het specialisme Orthopedische manuele therapie en is geschikt voor algemeen fysiotherapeuten, manueel therapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten met interesse in het hoofd/halsgebied. Toelating geschiedt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Docenten

Aan deze module zijn docenten verbonden die zeer veel ervaring en kennis hebben over orofaciale pijn zoals:

 • Dr. Annemarie van der Wal: manueel en orofaciaal fysiotherapeute en gepromoveerd op het “tinnitus and temporomandibular disorders”. 
 • Dr. Simone Gouw: psychosomatisch en orofaciaal fysiotherapeut en fysiotherapeut gnatholoog. Gepromoveerd op “bruxism and physical therapy – a physio-logical perspective”.
 • Dr. Hedwig van der Meer: orofaciaal fysiotherapeut en gepromoveerd op “temporomandibular disorders and headaches”.
 • Drs. Geraldine Neirinckx: fysiotherapeut en tandarts – gnatholoog.
 • Prof. dr. Ronald Bleys: hoogleraar Klinische anatomie aan de faculteit geneeskunde van de universiteit Utrecht/Universitair Medisch Centrum Utrecht.
 • Mieke van Wijk – Engbers: Master psychosomatisch fysiotherapeut en module coördinator.

Overige informatie

In het studiejaar 2024-2025 kost de mastermodule Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied € 1890, vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

In de module Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied maak je gebruik van je eigen casuïstiek. Daarom is het belangrijk dat je werkt in een orthopedisch manuele setting. Dit mag ook een stage zijn.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied bij de HU?

 • Kleinschalig

  Wij leiden maximaal 30 collega’s op in deze module. Samen met twee docenten werken wij aan je ontwikkeling. Hierdoor kunnen we diepgang en kwaliteit van specialistisch onderwijs borgen.

 • Nieuwste kennis en vaardigheden door academische onderzoekslijnen

  Het onderwijs is gebaseerd op onze eigen onderzoekslijnen en op basis van samenwerking met de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de beroepsvereniging Orofaciale therapie. Hierdoor hanteren en doceren wij de nieuwste kennis.

 • Unieke samenwerking tussen manueel/ fysiotherapie en Orofaciale therapie.

  In samenwerking met de beroepsverenigingen NVMT en NVOF hebben we de inhoud van deze module gericht op samenwerking tussen beide specialisaties. Daarmee breiden we het netwerk van jou als zorgprofessional uit en heb je een nadrukkelijke interprofessionele positionering in het werkveld.

Certificering mastermodule Manuele therapie bij patiënten met problemen in kaak- en halsgebied

De mastermodule Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied is geaccrediteerd voor 50 punten voor het Algemeen Fysiotherapie register en voor het Manueelfysiotherapie register bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie onder nummer 533610.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Direct contact

Francois Maissan

Voorbeeld van een leeromgeving: twee studenten in gesprek

Interesse in de opleiding Manuele therapie bij patiënten met problemen in Kaak- en Halsgebied?

Heb je nog vragen?