De opleiding

Werk jij in de gebouwde omgeving, civiele techniek of industrie? Dan weet je dat de bedrijfsvoering door globalisering en internationale concurrentie enorm veranderd is. De deeltijdstudie Master of Engineering Maintenance & Asset Management speelt in op deze ontwikkelingen.

Moderne bedrijfsvoering bestaat niet meer uit losse processen maar uit een geïntegreerd geheel van product- en procesontwikkeling. De praktijkgerichte Master of Engineering in Maintenance & Asset Management geeft jou de tools om deze processen te doorzien en vorm te geven. Op deze manier bereidt de master je voor op een hogere management- of adviesfunctie, waarbij de line of sight, functie- en levensduurdenken, integraal samenwerken, circulariteit en data structureren de basis vormen. Wat betekent dat voor de organisatie waar je werkt? Dit: een vergroting van de innovatiekracht, sociaal bewustzijn en waardecreatie.

Master of Engineering, tijdens de opleiding

Inhoud van de Master of Engineering

De Master of Engineering is een state of the art programma in Asset & Maintenance Management geïnspireerd op het framework van de NEN-ISO 55000. Het doel van het programma is om professionals op te leiden die waarde creëren uit assets middels het inzetten van o.a. engineering skills, leiderschapsvaardigheden en 21st century skills.

Het programma wordt uitgevoerd vanuit het perspectief ‘Line-of-Sight’ - van beleid tot operationele uitvoering - om prestaties duurzaam en circulair te borgen gedurende de life cycle van fysieke assets. Hierbij worden de referentiekader van het ‘Institute of Asset management’ (IAM ) en the European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) gerespecteerd voor respectievelijk het Asset Management, Maintenance within Physical Asset Management en Maintenance Management.

Binnen de opleiding wordt gefocust op real life projecten. In de opleiding wordt gewerkt met verschillende werkvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges, blended learning, feedbackmomenten en peer review. De lessen zijn interactief met veel ruimte voor discussie en het inbrengen van eigen casuïstiek.

Je sluit de onderdelen af met een praktijkopdracht binnen de eigen werkomgeving. Ieder semester zal er in een multidisciplinair team een groepsproject worden uitgevoerd. Gedurende de drie onderwijssemesters werk je daarnaast aan je professionele vaardigheden, zoals leiderschap en kritische reflectie.

Het laatste halfjaar schrijf je je thesis, een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat je uitvoert binnen je eigen werkomgeving

Inhoudelijke modules

Geïnspireerd op het framework van de NEN-ISO 55000 serie, bestaat de opleiding uit 3 inhoudelijke thema’s, die ieder een semester beslaan:

Business

In semester één start het thema ‘Business’ waarin de student wordt meegenomen in de werking en principes van een organisatie om het asset management optimaal te laten functioneren en presteren. Langs de kaders van het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) wordt met behulp van toegepast onderzoek waarde gecreëerd voor de organisatie passend bij de missie, visie en strategie. Essentieel hierbij is informatie (data) van processen en producten om de juiste strategische keuzes te maken.

Risk

Waardecreatie voor een organisatie valt of staat o.a. met inzicht in de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de asset. Risk en Safety Assessment wordt ingezet om inzicht te krijgen in het faalgedrag om zo risico’s te identificeren en te beheersen. Op grond van deze kwantitatieve beschikbaarheid, betrouwbaarheids- en veiligheidsanalyses worden met life cycle engineering processen en/of producten geoptimaliseerd met als doel waarde te creëren.

Performance

De beoogde performance van assets wordt gerealiseerd door de optimale balans tussen het maintenance management en de technische conditie van de asset gedurende zijn levensduur. Rekening houdend met de bedrijfsdoelstellingen (business) en risico’s (risk) wordt het maintenance managementplan opgezet met als doel de technische conditie van assets te waarborgen, middels onderhoudstypes als condition based maintenance toe te passen.

De opleiding kent daarnaast een aantal doorlopende leerlijnen gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden en noodzakelijke kennis ten aanzien van de diverse thema’s:

 • Research Methods & Techniques
 • Professional Skills

Het laatste halfjaar schrijf je je thesis, een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat je uitvoert binnen je eigen werkomgeving.

Vakken

Master of Engineering: MSc in Asset Integrity Management (60 ECTS):

 • Strategic Asset Management
 • Tactical Asset Management
 • Operational Asset Management
 • Leadership Fundamentals
 • Contract Management

 • Risk assessment & Safety
 • Life Cycle Engineering
 • Leading High-Performing Teams
 • Change Management

 • Data Driven Business
 • Toyota Production System
 • Industry 4.0
 • Predictive Maintenance
 • Strategic Leadership and Innovation
 • Sustainability and Ethics

 • Thesis

De Master of Engineering docenten

Diederik van Leeuwen, opleiding Master of Engineering, Hogeschool Utrecht

Ir. Diederik van Leeuwen

Partner en manager assetmanagement bij IES Asset Management

Ir. Diederik van Leeuwen is partner en manager assetmanagement bij IES Asset Management, een ingenieursadviesbureau gespecialiseerd in de implementatie van assetmanagement.

Diederik studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Sinds 1995 werkt hij als senior consultant, interim manager en trainer in asset- en maintenance management. Bijvoorbeeld in de chemie, infrastructuur en het openbaar vervoer. Strategische vraagstukken binnen assetmanagementorganisaties zijn zijn specialiteit.

Tim Idzenga

Dr. Ir. Tim Idzenga

Hogeschoolhoofddocent

Dr. ir. Tim Idzenga werkt als hogeschooldocent bij het Institute for Design & Engineering en is als onderzoeker betrokken bij het Lectoraat Smart Systems for Healthy Living.

Tim studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente. In 2008 heeft hij zijn promotieonderzoek bij het Erasmus MC afgerond en heeft daarna als postdoc onderzoeker gewerkt bij het Radboud UMC en het AMC Amsterdam. Zijn promotieonderzoek ging over het meten van biologische signalen voor een diagnose van een urologische aandoening. Als postdoc heeft Tim dit onderwerp met beeldvormingstechnieken uit de cardiologie nog een stap verder gebracht. Zijn specialiteiten zijn het meten van biologische signalen en beeldvormingstechnieken.

Boris Neefjes

Ir. Boris Neefjes

Algemeen Directeur bij Delfluent Services B.V.

Boris Neefjes is sinds 2015 werkzaam als Algemeen Directeur bij Delfluent Services B.V. en in die functie verantwoordelijk het inzamelen en zuiveren van afvalwater voor bijna anderhalf miljoen inwoners en zo’n veertigduizend bedrijven in de regio Den Haag. Hierin vindt hij vooral de uitdaging in het verbinden van de verschillende bestuurslagen en de samenwerking met opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland en aandeelhouder Evides Industriewater B.V..

Boris is zijn carriere in 1986 begonnen op de wilde vaart. Na het behalen van zijn diploma op de zeevaartschool heeft hij 10 jaar de operations en maintenance aan boord van zeeschepen mogen begeleiden als hoofdwerktuigkundige. Zijn vrouw –en later zijn twee dochters- deden Boris besluiten zijn carriere aan de wal voort te zetten.
In de functies van field service supervisor en head rotating bij Sulzer Turbo en afdelingshoofd van scheepsreparatiewerf Vlaardingen Oost Shiprepair is zijn interesse voor onderhoud en asset management gegroeid. Deze interesse heeft hij kunnen uitbouwen als beheerder van de installaties en de riolering in de gemeente Capelle aan den IJssel voordat Boris zijn baan bij Evides Industriewater begon.
Daar is Boris 5 jaar verantwoordelijk geweest voor de aansturing van de onderhoudsafdeling en het asset management van Evides Industriewater B.V als Manager Maintenance & Technical Support.

Boris heeft zijn masters gehaald in Engineering en Science met specialisatie in Asset Management en Asset Integrity Management.

Michiel Scager

MEd. Michiel Scager

Hogeschooldocent

De loopbaan van Michiel Scager (1962) kenmerkt zich door veelzijdigheid. Vanuit het vwo kwam hij in de ICT terecht, waarin hij 15 jaar als softwareontwikkelaar gewerkt heeft. Daarvan 6 jaar in Dortmund, waar hij uiteenlopende fabricageprocessen ontwikkelde - van autowasserette, papierfabriek, tot poliovaccins voor het RIVM.

Terug in Nederland combineerde hij softwareontwikkeling met de deeltijdstudie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, waarna hij een aantal jaren tevens in de rol van maatschappelijk werker werkzaam was. Daarnaast gaf hij gastlessen 'coaching voor gevorderden' op de school voor coaching. Tussendoor volgde hij meerdere cursussen en trainingstrajecten op het gebied van individuele ontwikkeling.

 

In 2002 greep hij met beide handen de kans aan om bij de HU Elektrotechniek te werken, waar hij de leerlijn Professionalisering opzette. Voor deze functie bleek zijn 'hybride' achtergrond (techniek enerzijds, sociale kennis anderzijds) een uitstekende voorbereiding. In 2016 rondde hij de Masteropleiding leren en innoveren aan de HvA/UvA af. Met zijn kennis en enthousiasme stimuleert hij studenten om een moderne (zelfbewuste, lerende en communicatieve) professional te worden.

Bianca Coolen

Bianca Coolen werkt sinds 2016 bij Heijmans. Heijmans bouwt samen met haar opdrachtgevers aan een gezonde leefomgeving voor morgen. Haar rol is om binnen infra ontwerpmanagement  integraal ontwerpen en levensduurdenken te borgen. Dat doet ze met een achtergrond in luchtvaart en spoor, “Of je nu een helikopter, trein, wissel of infra-asset bekijkt het draait altijd om de bekende driehoek van prestaties, risico’s en kosten. Ga je aan een van die drie rommelen dan gebeurt er op de andere hoeken van de driehoek iets.”

Waar de bouw van oudsher vrij traditioneel en projectmatig te werk gaat vergt deze functie een integrale aanpak. Integraal in zowel de projectfasen als in disciplines, dat maakt het werken in deze tak van sport zo leuk.

Bianca begon haar loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht in 2002, daar heeft zij verschillende functies vervuld binnen de instandhouding van helikopters. In 2009 heeft zij haar Masteropleiding binnen Design of Aircraft & Rotorcraft aan de TU Delft afgerond door onderzoek te doen naar reparatiemethoden voor dragende composietdelen van een helikopter. Doel was enerzijds een reparatiemethode vinden die in het veld uitvoerbaar is en anderzijds een reparatiemethode die in een laboratoriumomgeving sterkte en stijfheid zou terugbrengen.

Na 12 jaar Luchtmacht vond zij het tijd om verder te kijken en kwam via de WCM Summer School op het spoor van de aannemerij. In die tijd was het nadenken over de levensduur nog geen gemeengoed in de bouw. Dat zag zij als kans om het vakgebied verder te brengen. Inmiddels is ook de bouw flinke stappen aan het maken en draagt zij met veel enthousiasme haar steentje bij aan zaken als integraliteit, predictief onderhoud, de ontwikkeling van data-gedreven denken en werken en natuurlijk het vakgebied LCE.

Msc. Giedo Lankhorst

Eigenaar GROVER advies

Giedo Lankhorst is eigenaar van het adviesbureau GROVER advies en heeft als doel een organisatie slimmer te laten werken.

Intelligente organisaties presteren over de gehele linie beter. Zij boeken meer winst, hebben meer tevreden klanten, managen hun werkvoorraden beter en zijn succesvoller met innovatie. De intelligente organisatie is sensitief, slim, snel en succesvol.  De organisatie weet precies de juiste signalen te selecteren en verwerkt die razendsnel tot waardevolle informatie en kennis om zo te komen tot gerichte verbeteracties.

Giedo is in 2001 gestart bij het huidige Royal IHC in Kinderdijk. Binnen IHC maakte hij kennis met de wereld van expert- en kennismanagementsystemen. Als scheepswerf was het voor IHC van groot belang om innovatief te blijven en kennis uit de organisatie te borgen. In 2004 is hij vervolgens overgestapt naar de consultancy en heeft daar voor TLO voor diverse opdrachtgevers innovatietrajecten en kennissystemen opgezet. Vanuit deze ervaring en inzicht dat data een steeds belangrijke rol ging spelen heeft hij uiteindelijk in 2010 de start gemaakt met zijn eigen bureau GROVER advies Grover staat voor `Grip op Verbeteringen`. Die verbetering kan op heel verschillende gebieden plaatsvinden. Maar de onderlegger is de objectieve data. Niet langer een onderbuikgevoel dat de koers bepaalt maar data die beschikbaar is in of buiten je eigen organisatie.

Frank Velthuis, hbo-deeltijdopleiding Master of Engineering, Hogeschool Utrecht

Frank Velthuis

Director digital product development Wärtsilä

Frank Velthuis is werkzaam als director digital product development bij Wärtsilä een grote equipment leverancier en service provider in de maritieme en energy industrie. Met een ruime ervaring in de ontwikkeling van predictive maintenance en performance optimalisatie producten voor complex machines is Frank uitermate geschikt voor het doceren van Predictive Maintenance binnen onze Performance module.


Meer weten over deze opleiding?

De Master of Engineering rust op drie pijlers: theorie, praktijk en professionele vaardigheden. De studiebelasting is zo'n 20 uur per week, inclusief deelname aan projectgroepen en colleges, zelfstudie, praktijkopdrachten en de thesis. De colleges volg je op maandag van 13.00 tot 20.15 uur. Een aantal keer per semester vindt er ook een bijeenkomst plaats in de ochtend.

Tijdens de deeltijdopleiding Master of Engineering leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

De Master of Engineering draait om actualiteit, directe toepasbaarheid en flexibiliteit. Omdat de opleiding erg praktijkgericht is, stellen we jouw werkomgeving zo centraal mogelijk. De opdrachten gaan bijvoorbeeld over lopende projecten binnen het bedrijf waar jij werkzaam bent. De resultaten zijn daardoor meteen van waarde voor jouw werkgever.

Met de marktbehoefte als uitgangspunt zijn onlangs de programma’s van de Master en Post-HBO opleidingen herzien en bijgesteld. Zo zijn onder andere de referentiekaders van het Institute of Asset Management (IAM) en het ‘European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)’ geintroduceerd.De Master of Engineering is nu een state of- the-art programma in Maintenance & Asset Management geïnspireerd op het framework van de NEN-ISO 55000.

Na een intensief audit proces door het IAM van de Master of Engineering in Asset & Maintenance Management heeft het IAM de Master erkend als ‘The first recognized University to achieve the IAM standards and qualifications’. Hiermee is de HU, en specifiek de MoE-MAM, de eerste universiteit die door het IAM wordt erkend waarmee het diploma Asset management verworven kan worden.

Deze masteropleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Een Raad van Advies houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de actuele beroepspraktijk.

De volledige master kost € 21.930 (vrij van btw).

De kosten voor één semester bedragen € 6.500 (vrij van btw).

"KENNIS IS MACHT, KENNIS DELEN IS KRACHT en noodzakelijk om binnen een landelijke organisatie met regio entiteiten een uniforme procesaanpak te realiseren en deze steeds te optimaliseren door de nieuwste technieken en opgedane praktijkervaring frequent met alle betrokkenen te delen"

Henk van Zwienen
Master of Engineering, gebouw Padualaan 97

Interesse in de Master of Engineering?

Vragen over de opleiding?