De opleiding

Tijdens de deeltijdmaster Leraar Nederlands ontwikkel je je als pedagoog en vakspecialist. Je leert het onderwijs kritisch bekijken, maar wordt ook een specialist op het gebied van Nederlandse taal en literatuur.

De master Leraar Nederlands is vooral een heel praktische opleiding. Je leert flexibel en bepaalt je eigen tempo. Je staat in totaal 160 uur voor de klas in een eerstegraads omgeving, bijvoorbeeld aan de bovenbouw van de havo of het vwo van de school waar je nu al werkt.

Master Leraar Nederlands, tijdens de opleiding

Inhoud van de Master Leraar Nederlands

De masteropleiding Leraar Nederlands bestaat uit drie onderdelen: letterkunde, taalvaardigheid en taalkunde. Het onderdeel letterkunde krijgt relatief veel aandacht, omdat literatuuronderwijs in de bovenbouw, het hbo en volwassenenonderwijs in historisch en sociaal perspectief wordt gegeven. Taalvaardigheid speelt ook een grote rol. Daarnaast duik je diep in de pedagogiek en leer je kritisch naar onderwijsmethoden kijken.

Vakken

Jaar 1

 • Argumenteren
 • Moderne letterkunde
 • Historische letterkunde
 • ATW/TTW
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Literatuurtheorie & proza-analyse
 • Onderwijswetenschappen
 • Verkenning praktijkonderzoek
 • Werken aan professionele ontwikkeling 1

Jaar 2

 • Taalverandering
 • Schrijfvaardigheid
 • Poëzie
 • Leesvaardigheid
 • Taalkunde in het onderwijs
 • Literatuurtheorie & literatuurdidactiek
 • Werken aan professionele ontwikkeling 2
 • Onderzoeksplan praktijkonderzoek
 • Professionele master

Tijdens je masteropleiding is het belangrijk dat je veel praktijkervaring op doet, vandaar dat je tijdens de hele opleiding 200 uur voor de klas staat in een eerstegraads omgeving. Dit kan bijvoorbeeld op de school waar je al werkt. Maar je mag ook een stageplaats regelen op het hbo of aan de universiteit.

Voor je afstudeeronderzoek kies je een onderwerp dat je tijdens je lessen tegenkomt. Met je eindassessment laat je zien dat jij klaar bent om als eerstegraads leraar Nederlands voor de klas te staan.

Wil je een losse module volgen?

Wil je je als leraar in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs verder professionaliseren, maar weet je niet zeker of je een hele masteropleiding wilt doen? Je kunt ook een of enkele vakoverstijgende en vakspecifieke module(s) los volgen. Na iedere mastermodule kun je besluiten om verder te gaan en de modules te stapelen tot een masteropleiding.

De Leraar Nederlands docenten

De docenten zijn gerenommeerde deskundigen op hun vakgebied met passie voor hun vak.

Meer weten over deze opleiding?

Je bent zo'n 30 uur per week aan je master Leraar Nederlands kwijt, waarvan je er 6 op de HU doorbrengt. Tijdens je hele opleiding doe je 160 uur ervaring op voor de klas in een eerstegraads omgeving, bijvoorbeeld op de school waar je nu al werkt.

Tijdens de master Leraar Nederlands leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Je geeft tijdens de master Leraar Nederlands 160 uur les in een eerstegraads omgeving, dus aan de bovenbouw van de havo of vwo of op het hbo. Het is het handigst als dit kan op de school waar je al werkt. Het is ook mogelijk om een andere stageplaats te regelen.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Ben je al leraar, dan kun je ook in aanmerking komen voor een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Voor boeken, andere lesmaterialen en excursies ben je jaarlijks ongeveer € 300 kwijt.

Vragen over de opleiding?