Carrièreperspectief

Je ontvangt het master diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de deeltijd masteropleiding Leraar Nederlands. Hiermee ben je docent Nederlands met een eerstegraads bevoegdheid.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Leraar Nederlands, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Je mag als leraar Nederlands eerstegraads aan het werk als docent Nederlands in de bovenbouw van havo en vwo, maar ook op het hbo en in het volwassenenonderwijs. Door de nieuwe vaardigheden kom je als coach of coördinator ook goed uit de verf.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar Nederlands voor de bovenbouw havo en vwo
  • Leraar Nederlands op het hbo
  • Leraar Nederlands in het volwassenenonderwijs

Na deze opleiding kun je:

  • Leerlingen de schoonheid van de Nederlandse taal leren ontdekken
  • Nieuwe lesvormen ontwikkelen
  • Een interessant curriculum samenstellen
  • Talent in leerlingen herkennen en ontwikkelen
  • Gedegen literatuuronderwijs geven

 

Vragen over de opleiding?