Carrièreperspectief

Je ontvangt het master diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de deeltijd masteropleiding Leraar Duits. Hiermee ben je docent Duits met een eerstegraads bevoegdheid.

Internationaal diploma supplement

Bij het diploma van je bachelor hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Dit IDS is gratis en je ontvangt het automatisch van ons.

Master Leraar Duits, carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Master Leraar Duits

Er gaan steeds meer ervaren leraren Duits met pensioen en als leraar Duits eerstegraads vind je waarschijnlijk snel een baan. Je mag Duitse les geven aan leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo, op het hbo of in het volwassenenonderwijs.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Duits voor de bovenbouw havo en vwo
  • Leraar Duits op het hbo
  • Leraar Duits in het volwassenenonderwijs
  • Docent voor cultuuronderwijs

Welke competenties ontwikkel je?

Na de Master Leraar Duits kun je:

  • Duitse les geven op hoog niveau
  • Kritisch kijken naar onderbouwvernieuwing
  • Een inhoudelijk interessant curriculum samenstellen
  • Lesplannen opstellen
  • Talenten van leerlingen herkennen en ontwikkelen

Vragen over de opleiding?