Carrièreperspectief

Je ontvangt het master diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de deeltijd masteropleiding Leraar Duits. Hiermee ben je docent Duits met een eerstegraads bevoegdheid.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Leraar Duits, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Er gaan steeds meer ervaren leraren Duits met pensioen en als leraar Duits eerstegraads vind je waarschijnlijk snel een baan. Je mag Duitse les geven aan leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo, op het hbo of in het volwassenenonderwijs.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar Duits voor de bovenbouw havo en vwo
  • Leraar Duits op het hbo
  • Leraar Duits in het volwassenenonderwijs
  • Cultuuronderwijs geven

Na deze opleiding kun je:

  • Duitse les geven op hoog niveau
  • Kritisch kijken naar onderbouwvernieuwing
  • Een inhoudelijk interessant curriculum samenstellen
  • Lesplannen opstellen
  • Talenten van leerlingen herkennen en ontwikkelen

/HU/Data/Onderwijs/Studiekeuze deeltijd/Open avond

Vragen over de opleiding?