De opleiding

Het beroep docent leer je vooral door theorie en praktijk te combineren. Tijdens de deeltijdopleiding leraar wiskunde tweedegraads verdiep en verbreed je je eigen wiskundekennis tot vwo-niveau wiskunde B/D én verder naar universitair niveau. Daarnaast volg je allerlei (vak)didactische en onderwijskundige vakken.

De opleiding bestaat uit contacturen, zelfstudie en leren op de werkplek zelf. In de tweede helft van het eerste jaar ga je een oriënterende stage volgen. Hiervoor kom je wekelijks op een school om voor de klas te staan. Hoe meer ervaring je krijgt, hoe meer je tijdens de stages zelf voor de klas staat. Ook is het mogelijk dat je binnen een betaalde baan de stagemodules afrondt.

Leraar Wiskunde, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Leraar Wiskunde tweedegraads

In het eerste jaar van je studie volg je niet alleen wiskundevakken, zoals probleemaanpak, vectormeetkunde, kansberekening en analyse, maar ook vakdidactische vakken als rekendidactiek. In de inleidende beroepsmodules leer je hoe je in contact komt met leerlingen, hoe je kennis aan ze overdraagt en hoe je een les voorbereidt. In de tweede helft van het schooljaar ga je tien dagen stage lopen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Als je al een bevoegdheid hebt in een ander vak, kun je voor de algemene beroepsvakken uit het eerste jaar vrijstelling aanvragen.

De vakken van jaar 1

In het tweede jaar wordt je wiskundekennis uitgebouwd. Met de schoolwiskundevakken en vakdidactiek die je krijgt kun je je wiskundelessen verder verbeteren. De beroepsvakken oriënteren je meer op je rol als pedagoog en het ontwerpen van onderwijs. Tijdens je stages sta je vaker voor de klas en je doet dit steeds zelfstandiger. In het derde studiejaar krijg je de afrondende wiskundevakken en is er gelegenheid om aan de landelijke kennistoets wiskunde deel te nemen. De beroepsvakken zullen steeds meer in het teken staan van kennis en competenties van de startbekwame docent. In de laatste fase van je studie laat je zien dat je zelfstandig kunt lesgeven in minimaal twee wiskundeklassen (in je afstudeerstage), voer je een onderzoek op je (stage)school uit en krijg je een assessment over je verworven leeruitkomsten.

Wil je een losse module volgen?

Ben je al leraar of wil je herintreden? Als je al een lerarenbevoegdheid hebt, kun je ervoor kiezen om buiten de opleiding leraar wiskunde tweedegraads één of meerdere bachelormodules te volgen om je kennis te verdiepen of weer op te frissen. Instituut Archimedes heeft een gevarieerd aanbod van modules over algemeen didactische of pedagogische onderwerpen. 

Bekijk de modules

De Leraar Wiskunde docenten

De vakgroep wiskunde bestaat uit zestien vakbekwame docenten. Naast het geven van vak- en vakdidactische lessen houdt het team zich ook bezig met stagebegeleiding, mentoraat, intake, planning en onderwijsinnovatie.

Meer weten over deze opleiding?

Je neemt zelf de regie in handen over je eigen leerproces. Je eindkwalificaties geven aan welke resultaten je moet behalen, maar je bepaalt zelf de weg, het tempo en de volgorde om daar te komen. Er is een begeleider om je te helpen. Tijdens je opleiding staan vakkennis, pedagogische en didactische vaardigheden en ervaring voor de klas centraal.

Tijdens de deeltijdopleiding leraar wiskunde tweedegraads leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies gebruiken om door te stromen in de opleiding óf om te stoppen met de opleiding.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Ben je al leraar, dan kun je ook in aanmerking komen voor een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je in totaal ongeveer € 500 euro kwijt.

Je kunt een dubbele lesbevoegdheid halen. Je mag dan lesgeven in twee vakken. Daarmee vergroot je de kans op het vinden van een nieuwe baan.

Brenda van Dam, tweedejaars student Leraar Wiskunde tweedegraads (deeltijd)

"De colleges voor deeltijdstudenten zijn allemaal op dezelfde dag, wat fijn is als je van ver moet komen"

Brenda van Dam Tweedejaars student
Leraar Wiskunde, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Wiskunde tweedegraads?

Vragen over de opleiding?