Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de hbo-opleiding leraar techniek tweedegraads deeltijd.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarkt

Na je opleiding kun je lesgeven als leraar Techniek in de onderbouw van het voort- gezet onderwijs en in varianten van techniekonderwijs in de bovenbouw, zoals Technologie en Toepassing. Je kunt je bovendien specialiseren en een bekwaam- heidserkenning halen in Media, Vormgeving en ICT (MVI) en Informatietechnologie voor de theoretische leerweg (ITgt). Je bent tevens bevoegd voor het mbo, hoewel de opleiding gericht is op techniek in de breedte.

Wat kan ik worden?

  • Leraar Techniek voortgezet onderwijs; vmbo, havo en vwo

Je geeft Techniek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zoals het vak Techniek, Leergebied Mens & Natuur, Onderzoek & Ontwerpen. En in enkele varianten van techniekonderwijs in de bovenbouw van het vmbo, zoals Technologie en Toepassing.

  • Leraar Techniek beroepsonderwijs

Je geeft techniek in het beroepsonderwijs mits je daarvoor de specialisatie MVI hebt gevolgd (vmbo). Je bent met dit diploma bevoegd om in het mbo/BVE les te geven, maar de opleiding richt zich op algemeen vormend techniekonderwijs.

  • Leraar Techniek volwassenenonderwijs

Je mag techniekles geven in het volwassenenonderwijs.

Je kunt aan de slag bij:

  • Middelbare scholen: vmbo, havo en vwo;
  • Beroepsonderwijs: bovenbouw vmbo, mbo, BVE;
  • Instellingen voor volwassenenonderwijs.
 

Interesse in de bachelor Leraar Techniek tweedegraads?

Vragen over de opleiding?