Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de hbo-opleiding leraar techniek tweedegraads deeltijd.

Bij het behalen van je diploma kun je een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS) aanvragen bij het STIP. In het IDS diploma staan jouw studieresultaten in het Engels. Daarmee vergroot je jouw werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarktpositie na Leraar Techniek tweedegraads

Na je opleiding kun je lesgeven als leraar Techniek in de onderbouw van het voort- gezet onderwijs en in varianten van techniekonderwijs in de bovenbouw, zoals Technologie en Toepassing. Je kunt je bovendien specialiseren en een bekwaam- heidserkenning halen in Media, Vormgeving en ICT (MVI) en Informatietechnologie voor de theoretische leerweg (ITgt). Je bent tevens bevoegd voor het mbo, hoewel de opleiding gericht is op techniek in de breedte.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Techniek voortgezet onderwijs; vmbo, havo en vwo 
  • Leraar Techniek beroepsonderwijs
  • Leraar Techniek volwassenenonderwijs 

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Techniek tweedegraads kun je:

  • Techniek geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zoals het vak Techniek, Leergebied Mens & Natuur, Onderzoek & Ontwerpen. En in enkele varianten van techniekonderwijs in de bovenbouw van het vmbo, zoals Technologie en Toepassing.
  • Techniek geven in het beroepsonderwijs mits je daarvoor de specialisatie MVI hebt gevolgd (vmbo). Je bent met dit diploma bevoegd om in het mbo/BVE les te geven, maar de opleiding richt zich op algemeen vormend techniekonderwijs.
  • Techniekles geven in het volwassenenonderwijs.

Interesse in de bachelor Leraar Techniek tweedegraads?

Vragen over de opleiding?