Groen erfgoed: 2. Instandhouding en ontwikkeling

Heb je in je werk te maken met buitenplaatsen, parken of historisch landschap? Houd je je bij een overheidsdienst, adviesbureau of natuurorganisatie bezig met beleid, beheer of ontwerp voor groen erfgoed? Wil je je kennis actualiseren of uitbreiden - en vakgenoten ontmoeten? Dan is de cursus Groen erfgoed: instandhouding en ontwikkeling iets voor jou.

Landgoederen en buitenplaatsen, maar ook stadsparken, tuinen en andere groengebieden kunnen belangrijke cultuurhistorische waarden hebben. Groen erfgoed vraagt om een eigen invalshoek: het groeit en vergt regelmatig beheer. En vaak moet het groen nu ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

Handig om te weten

Startmoment 2 april 2025
Lesdata Woensdag 14.30 - 21.30 uur, met uitzondering van de excursies. Deze vinden overdag plaats tussen 10.00 - 17.00 uur.
Studie-investering 14 uur per week (inclusief colleges en excursies)
Kosten

€ 1800 (vrij van btw)

Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Deelnemers 10
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De cursus Groen erfgoed: Instandhouding en ontwikkeling is opgebouwd uit één module van tien weken. Het accent ligt op het herkennen van de mogelijkheden voor beheer en herontwikkeling van het groene erfgoed.

 • beheervisies en beheerplannen
 • beheer van diverse historische elementen
 • ontwerpen in historisch erfgoed
 • nieuw gebruik in historische setting
 • beleid en wetgeving
 • subsidies en andere geldstromen
 • omgeving: vrijwilligers en belangengroepen
 • dilemma's en kansen van natuurwaarden

Opdracht: een beheervisie en beheerplan (inclusief ontwikkeling)

De cursus is een mix van hoor- en werkcolleges en excursies. Je doet praktijkgerichte en actuele kennis op over bescherming en ontwikkeling van groen erfgoed.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een opdracht.

 • Je kunt cultuurhistorische waarden als uitgangspunt én als inspiratiebron inbrengen in ruimtelijke plannen
 • Je kunt daarin de beheersaspecten van groen erfgoed betrekken
 • Je bent op de hoogte van relevante beleidskaders, wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden

Docenten

De docenten zijn experts uit het vakgebied van het groene erfgoed.

Toelating

Je kunt deelnemen aan de cursus als je beschikt over:

 • een diploma Tuin- en landschapsinrichting, Bos- en natuurbeheer of Ruimtelijke Ordening & Planologie op bachelorniveau dan wel mbo4-niveau
 • een diploma in een verwant vakgebied op bachelorniveau dan wel mbo4-niveau
 • een hieraan gelijkwaardige werkervaring in groenbeheer of erfgoedsector

Na deze opleiding

Wanneer je de bachelorcursus "Groen erfgoed: instandhouding en ontwikkeling" succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht met vermelding van de studie-investering (140 uur).

Na de bachelorcursus "Groen erfgoed: instandhouding en ontwikkeling" kun je:

 • cultuurhistorische waarden als uitgangspunt én als inspiratiebron inbrengen in ruimtelijke plannen
 • de beheersaspecten van groen erfgoed daarin betrekken
 • relevante beleidskaders, wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden toepassen

Wil je je na de cursus verder ontwikkelen? Dan kun je een van de andere erfgoedcursussen van Hogeschool Utrecht volgen, zoals Monumentenzorg of Erfgoed & Ruimte.

Overige informatie

De cursus Groen erfgoed: instandhouding en ontwikkeling kost € 1750, prijs onder voorbehoud en vrij van btw. Deze prijs is inclusief avondmaaltijd en excursies; kosten voor boeken zijn niet inbegrepen. Lesmateriaal wordt zo veel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

De cursus richt zich op professionals die te maken hebben met groen erfgoed, zowel bij overheden als bedrijven. Je werkt vanuit een groene opleiding (zoals tuin- en landschapsarchitecten, groenbeheerders, rentmeesters, ecologen) of vanuit een andere achtergrond (ruimtelijke ordening, planologie, kunst- of architectuurhistorie, juridisch of beleidsmatig, techniek of waterbeheer).

Waarom Groen erfgoed: instandhouding en ontwikkeling bij de HU?

 • Uniek

  Alleen Hogeschool Utrecht biedt een lange cursus op hbo-niveau over groen erfgoed. 

 • Netwerk

  Docenten en cursisten zijn werkzaam in groen erfgoed, dus goed voor je netwerk.

 • Praktijkgericht

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk. 

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Zin om te beginnen met de opleiding Groen erfgoed: instandhouding en ontwikkeling?

Heb je nog vragen?