Monumentenzorg

 • Bachelor
 • Cursus
 • 30 weken
 • HU locaties, Incompany

Tijdens de bachelorcursus Monumentenzorg verdiep je je in monumentenzorg, erfgoedwaarden en regelgeving. Tijdens colleges en opdrachten doe je theoretische kennis en praktijkkennis op. Daarmee kun je een bijdrage gaan leveren aan plannen die jouw organisatie heeft voor gebouwen met cultuurhistorische waarde.

Beeld van het stationsgebied in Utrecht met studenten

In de opleiding staan monumenten natuurlijk centraal en jij gaat ze bekijken in hun context. Jij onderzoekt de waarden van het gebouw én de samenhang met de omgeving. En in het kader van "behoud door ontwikkeling" is herbestemming van gebouwen niet weg te denken. Jij leert daarom onderzoeken welke juridische of beleidsmatige mogelijkheden er zijn voor bescherming én ontwikkeling.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag? Neem contact op met de cursuscoördinator Margriet Alserda via margriet.alserda@hu.nl. Wij helpen je graag verder!

Stuur direct een e-mail

Handig om te weten

Startmoment 15 januari 2025. Let op: wil je losse modules volgen? Dan kan je mogelijk al eerder starten. Kijk hieronder bij 'modules' voor meer informatie.
Lesdata Woensdag 14.30 - 21.30 uur, met uitzondering van de excursies. Deze vinden overdag plaats tussen 10.00 - 17.00 uur.
Studie-investering 14 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 4950 (vrij van btw)

De kosten voor deelname aan een losse module bedragen €1800 (cursusprijs 2024 - 2025). Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Deelnemers Minimaal 10
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering 420 uur

Kennismaken op locatie

Heb je je online georiënteerd en wil je ons graag persoonlijk ontmoeten? Kom naar de studiekeuze-events op locatie!

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De bachelorcursus Monumentenzorg bestaat uit drie modules van elk tien weken. In elke module staat een bepaald leerdoel centraal. Door colleges bij te wonen en zelf onderzoek te doen, maak jij je de lesstof eigen. Met een beroepsproduct per module als eindresultaat.

 • Leerdoel: cultuurhistorische waarden en hun samenhang op verschillende schalen herkennen
 • Onderwerpen: architectuurhistorie, archeologie, historie cultuurlandschap, werken met historische kaarten
 • Beroepsproduct: een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving

 • Leerdoel: inzicht krijgen in mogelijkheden voor bescherming en ontwikkeling van monumenten en hun context
 • Onderwerpen: wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, subsidies, gemeentelijk erfgoedbeleid
 • Beroepsproduct: een erfgoedbeleidanalyse van een gebied

 • Leerdoel: monumentale waarden herkennen
 • Onderwerpen: bouwhistorie, bouwconstructies en bouwmaterialen, restauratieprincipes
 • Beroepsproduct: beschrijving en analyse van rijksmonument in beschermd gezicht

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en excursies. In workshops train je je vaardigheden.

Opdrachten zijn ook een belangrijk onderdeel van de cursus:

 • in module 1 maak je een cultuurhistorische beschrijving van een zelfgekozen gebied;
 • in module 2 onderzoek je het erfgoedbeleid in een bepaald gebied;
 • in module 3 maak je een beschrijving van een rijksmonument: architectuur- en bouwhistorie, materialen en constructies, restauraties en samenhang met de omgeving.

Na de bachelorcursus Monumentenzorg kun je:

 • architectuurhistorische en landschappelijke waarden herkennen;
 • monumentale waarden gebruiken als inspiratiebron bij herbestemming, binnen de relevante beleidskaders, wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden;
 • een brug slaan tussen disciplines in je werkomgeving;
 • een integraal erfgoedadvies geven.

Heb jij een specifieke kennisvraag? Wij zoeken graag naar een antwoord dat mooi aansluit op de behoeften en wensen van jouw bedrijf. Dat betekent dat we deze cursus op maatwerk aanbieden, zodat de aansluiting qua inhoud, locatie en duur optimaal is. Informeer naar de mogelijkheden.

Toelating

Je kunt deelnemen als je:

 • een diploma bouwkunde of ruimtelijke ordening & planologie hebt, op bachelorniveau of mbo-niveau 4;
 • een diploma hebt in een verwant vakgebied, op bachelorniveau of mbo-niveau 4;
 • hieraan gelijkwaardige werkervaring hebt in de monumentenzorg of erfgoedsector.

Docenten

Het docententeam is een mix van docenten uit de beroepspraktijk en vakdocenten van Hogeschool Utrecht. Het resultaat? Jij krijgt college van experts die actuele kennis overdragen en je ontwikkelt vaardigheden die optimaal aansluiten op de praktijk.

Jan van der Hoeve

Bouwhistoricus

Henk-Jan Derksen

Adviseur Monumentenzorg en Erfgoed

Caroline Stegewerns

Caroline Stegewerns

Docent Landschap

Na deze opleiding

Aan het eind van de bachelorcursus Monumentenzorg krijg je een certificaat met daarop jouw studie-investering. Je hebt je ontpopt tot een expert op het gebied van monumentenzorg en kunt er in de praktijk dan ook mee aan de slag.

Na de bachelorcursus Monumentenzorg kun je:

 • architectuurhistorische en landschappelijke waarden herkennen;
 • monumentale waarden gebruiken als inspiratiebron bij herbestemming, binnen de relevante beleidskaders, wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden;
 • een brug slaan tussen disciplines in je werkomgeving;
 • een integraal erfgoedadvies geven.

De cursus is geschikt voor een brede groep van erfgoedprofessionals:

 • handhavers en vergunningverleners bij gemeenten
 • beleidsmedewerkers monumentenzorg of cultuurhistorie van gemeenten of andere overheden
 • medewerkers van organisaties die zich richten op beheer en/of restauratie van monumenten, zoals Stadsherstel en woningcorporaties;
 • medewerkers van Erfgoedhuizen en steunpunten Monumentenzorg;
 • leden en ondersteunend personeel van Monumentencommissies;
 • medewerkers van architectenbureaus en aannemers gespecialiseerd in restauratie of renovatie;
 • stedenbouwkundigen, planologen en anderen in de ruimtelijke ordening die zich door veranderde wetgeving nu ook gaan bezighouden met het inbedden van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen;
 • belangstellenden met een groene of kunsthistorische achtergrond die hun kennis willen uitbreiden en verdiepen, vooral op technische en cultuurhistorische aspecten en wet- en regelgeving.

Na Monumentenzorg kun je (modules van) de post-bachelorcursussen Erfgoed & Ruimte of Bouwhistorie & Restauratie volgen. Als je Erfgoed & Ruimte kiest, dan krijg je korting op het cursusgeld én een vrijstelling voor de eerste twee modules; die modules maken namelijk ook al deel uit van de cursus Monumentenzorg. Wel schrijf je alsnog een essay voor Erfgoed & Ruimte-module 2.

Overige informatie

De bachelorcursus Monumentenzorg kost € 4900, vrij van btw. Deze prijs is inclusief avondmaaltijd en excursies, maar kosten voor boeken zijn niet inbegrepen. Wel wordt het lesmateriaal zo veel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

De kosten voor deelname aan een losse module bedragen € 1750 (cursusprijs 2023-2024).

Docenten leggen de lesstof uit aan de hand van voorbeelden uit de professionele praktijk. Daarom krijg jij veel gelegenheid om je eigen cases in te brengen. Daarnaast staat er in elke module een excursie naar een landelijk of stedelijk gebied op het programma, wat de lesstof tastbaar maakt en goed laat zien hoe wat je leert aansluit bij de praktijk.

Losse modules

Je kunt de modules van de cursus Monumentenzorg ook los volgen.

 • Architectuurhistorie
 • Archeologie
 • Geschiedenis cultuurlandschap
 • Werken met historische kaarten

Opdracht: cultuurhistorische gebiedsbeschrijving
Start module 1: 15 januari 2025

 • Wet- en regelgeving
 • Ruimtelijke ordening
 • Subsidies
 • Gemeentelijk erfgoedbeleid
 • Participatie

Opdracht: analyse van het erfgoedbeleid voor een gebied.
Start module 2: 2 april 2025

 • Bouwhistorie
 • Bouwconstructies en bouwmaterialen
 • Restauratieprincipes

Opdracht: beschrijving en analyse van rijksmonument in beschermd gezicht
Start module 3: 4 september 2024 en 3 september 2025

Waarom Monumentenzorg bij de HU?

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

 • Krijg begeleiding die werkt

  Jouw groei als student staat voorop, daarom steekt de HU veel tijd en energie in begeleiding en advies.

Leslocatie van Hogeschool Utrecht, Padualaan 101

Interesse in de opleiding Monumentenzorg?

Heb je nog vragen?