Corona update 31 maart 2020

Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020.

Deze verlenging van de kabinetsmaatregelen betekent ook dat ook de HU langer gesloten blijft en dat we afstandsonderwijs zullen aanbieden tot 1 juni, zoals wij reeds hebben gecommuniceerd, de toetsen anders inrichten, ons onderzoek en onze bedrijfsvoering voor langere tijd aanpassen. Dit heeft ook consequenties voor onze studenten, van propedeusejaar tot afstuderen. 

#wijzijnHU

Onze bijzondere dank gaat uit naar al onze collega’s en studenten die zich in deze tijd dienstbaar maken voor anderen.

We zien dat studenten en collega’s met een BIG-registratie werken in de zorg; we zien dat studenten zich aanbieden om ouderen te helpen, een heel groot compliment voor jullie! De HU-gemeenschap laat zien dat zij in deze crisis bewust is van en betrokken blijft bij haar omgeving.

Een ander mooi initiatief nemen studenten van de opleiding optometrie, die gaan samenwerken met de afdeling oogheelkunde van het UMCU. Zo’n 12 tot 15 studenten krijgen een training en gaan acht weken werken in een team binnen het UMCU dat 250 á 300 patiënten per dag een  telefonische triage afneemt.

Een ander goed voorbeeld is dat de 36 ziekenhuisbedden in de lokalen van het Instituut voor Verpleegkundige Studies zijn aangeboden aan het Diakonessenhuis en het UMCU.


Deel dit artikel