Corona-update 20 maart 2020

We zijn nu een week bezig om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor onze studenten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Docenten, specialisten en de collega’s van de diensten van de HU zijn hard aan het werk om dit te realiseren.

Een groot deel van het onderwijs hebben we nu op afstand georganiseerd en dat is een enorme prestatie. Ondertussen zijn er natuurlijk veel vragen over toetsen, stages, het BSA en het afstuderen. Veel vragen waarop de hogescholen via de Vereniging Hogescholen (VH) samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) naar antwoorden zoeken. Inmiddels is er wat meer bekend over het BSA, stages en financiële ondersteuning voor studenten.

Staat je vraag er niet tussen?

Kijk voor overige Coronavirus gerelateerde vragen en antwoorden op de Q&A pagina.

Het ministerie van OCW heeft de hogescholen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies (BSA) uit te stellen naar het tweede studiejaar, gebruikmakend van de bestaande wettelijke mogelijkheid. Instellingen laten nu zoveel mogelijk het onderwijs en tentaminering doorgang vinden (in alternatieve vormen). Toch zal dit voor een deel van de opleidingen en studenten lastig zijn. Het kan daardoor gebeuren dat studenten door de coronacrisis vertraging oplopen waardoor zij de BSA-norm niet halen. Hoe dit voor de HU uitgewerkt gaat worden gaan we de komende dagen onderzoeken.

Zoals we vorige week hebben aangegeven kunnen stages volgens OCW blijven doorgaan, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft om de stage te staken. De medische en zorgopleidingen en onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs werkzaam zijn in een zorginstelling, zoals een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling, vormen een bijzondere categorie. Hier geldt dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan, omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg. De studenten die in deze situatie komen krijgen hierover meer informatie van de opleiding.

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden voor een opleiding.

Ook willen we voorkomen dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om een mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september, maar dat wel voor 1 januari 2021 kan doen. De HU zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.

Door de coronamaatregelen kan het zich voordoen dat studenten acute financiële problemen krijgen, bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk niet kunnen werken. DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in mijn DUO. Mocht dit onvoldoende zijn, kunnen studenten contact opnemen met DUO over de mogelijkheden. DUO betracht maximale coulance richting studenten die met financiële tegenslagen kampen door de coronamaatregelen.

Voor de geplande en nog te houden toetsen zijn geen richtlijnen of maatregelen beschikbaar. De HU onderzoekt samen met docenten en specialisten voor alle opleidingen de mogelijkheden om toetsen op afstand te organiseren. Dat is geen gemakkelijke opdracht, want hoe zorgen we er voor dat het karakter en de functie van een toets behouden blijft? Daarnaast zijn er ook andere vormen van toetsen die op andere wijze worden afgenomen, die nu ook niet kunnen doorgaan. Ook daarover wordt nagedacht of en hoe het mogelijk is deze op afstand af te nemen.

Tot slot

Het is echt een heel onwerkelijk beeld: de campus is leeg, alle gebouwen zijn leeg en het is ontzettend stil. We missen de aanwezigheid, energie en het geroezemoes van studenten en medewerkers. Daarom hebben we een hashtag in het leven geroepen: #wijzijnhu. Volg deze hashtag op social media om te zien waar onze studenten en medewerkers zijn, hoe ze studeren en thuiswerken.

 

 

Kijk voor de meest actuele informatie op de Corona Q&A pagina.

Deel dit artikel