Compensatieregeling Bachelor Medische Hulpverlening geopend

Hogeschool Utrecht heeft de aanmeldingsprocedure geopend van haar compensatieregeling voor studenten Bachelor Medische Hulpverlening (BMH). Het gaat om een regeling voor een groep studenten die in de periode 2010-2013 is gestart met deze opleiding en vertraging heeft  opgelopen door een tekort aan stageplaatsen.

Dit tekort aan stageplaatsen heeft verschillende oorzaken. Als gevolg van de economische crisis werd de behoefte aan zorgprofessionals minder groot dan verwacht. Daarnaast was het beroep Medisch Hulpverlener nog niet geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat heeft er samen toe geleid dat er minder stageplaatsen beschikbaar waren voor de betreffende BMH-studenten.

De compensatieregeling vloeit voort uit een gerechtelijke uitspraak na een claim van een aantal studenten als gevolg van de opgelopen studievertraging en een verminderd arbeidsperspectief. Inmiddels zijn er door de verbeterde arbeidsmarkt voldoende stageplaatsen beschikbaar voor studenten BMH en is sinds 2017 - mede op verzoek van Hogeschool Utrecht en de zorgsector - een experimenteerregel van kracht voor het beroep Medisch Hulpverlener in de wet BIG.

Ben je (oud-)student BMH, met je studie gestart in 2010, 2011, 2012 of 2013 en heb je vertraging opgelopen, dan vind je hier meer informatie over of en hoe je in aanmerking kunt komen voor de compensatieregeling.


Deel dit artikel