Comeniusbeurs voor dynamische leeromgevingen op de grens van zorg en welzijn

comenius

De zorg is contant in beweging. De kijk op wat goede zorg is, verandert. De grens tussen zorg en welzijn vervaagt; het gaat om de kwaliteit van leven. In beide domeinen is meer vraag naar een dynamische manier van opleiden. In hybride leeromgevingen waarin studenten, professionals, onderzoekers en burgers samen optrekken. Het project ‘Game Changers in health and well-being’ wil deze leeromgevingen op grote schaal realiseren voor studenten van de HU. Het ontvangt daarvoor de prestigieuze Comenius Leadership Fellow beurs.

Judith SmithDe focus in de gezondheidszorg moet niet alleen liggen op de behandeling van een aandoening, maar op het welzijn van de hele mens. Op de kwaliteit van leven. Deze visie is al enige tijd in opmars in de gezondheidszorg en in welzijn. Dat heeft gevolgen voor de professionals die Hogeschool Utrecht opleidt. Zij moeten worden opgeleid met een brede blik, een blik op zorg én welzijn. Zij moeten bovendien optimaal leren samenwerken met andere professionals, zodat de patiënt integraal kan worden geholpen. Daarvoor is een nieuwe manier van leren nodig; in een leeromgeving die studenten, professionals, onderzoekers, burgers en andere stakeholders met elkaar verbindt, betoogt Judith Smit, directeur van het Instituut Paramedische Studies van Hogeschool Utrecht. Samen met onder andere Janna Bruijning en Lizet van Ewijk van haar instituut zette zij een ambitieus project op om deze leeromgevingen op grote schaal te realiseren. Het initiatief, Game Changers in health and well-being: Integrating education, applied research and practice to enhance quality of life in Utrecht and surroundings, ontving deze maand van het Comeniusprogramma de prestigieuze Leadership Fellow beurs, de meest substantiële beurs die binnen het Comeniusprogramma wordt toegekend en waarvan er per hogeschool slechts één ingediend mag worden.

Ontschotten

“Doel van dit project is het creëren, uitbreiden en versterken van een netwerk van leeromgevingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Een netwerk waarbij zowel de beroepsopleiding als de beroepspraktijk zijn betrokken. Hierin werken en leren alle betrokkenen samen rondom actuele vraagstukken: studenten, docenten, onderzoekers, professionals én burgers”, stelt Smit. “Op deze manier trekken toekomstige én huidige professionals samen op als voortrekkers in verandering bij het ontschotten van gezondheidszorg en welzijn. Omdat leren gezamenlijk plaatsvindt rondom echte vraagstukken, dragen we expliciet bij aan het verbeteren van de kwaliteit van (samenleven) van burgers in de regio Utrecht.” Het programma wil uiteindelijk bereiken dat alle studenten van de HU-bachelor- en masteropleidingen uit het gezondheids- en welzijnsdomein – ruim negenduizend studenten - een substantieel deel in een of meer van deze hybride leeromgevingen leren. Ook lectoraten uit verschillende kenniscentra van de HU, waaronder het Lectoraat Beroepsonderwijs, zijn nauw betrokken. Het programma geeft ook concrete invulling aan een van de vier recent opgestelde zwaartepunten van Hogeschool Utrecht: Samen Gezond.

Het Comeniusprogramma

Met het Comeniusprogramma wil het ministerie van OCW bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Met beurzen steunt het programma onderwijsinnovaties die direct ten goede komen aan studenten, en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière. Binnen het programma zijn er drie verschillende beurzen: de Teaching Fellow-, Senior Fellow- en Leadership Fellowbeurs. Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen samen het ComeniusNetwerk. Hierin staat uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsvernieuwing centraal. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het programma tot stand komen.

Kijk hier voor meer informatie over de toegekende Comeniusprojecten

Deel dit artikel