Burgemeester bezoekt studenten 'Springlevende' Geuzenwijk

Sinds de zomer van 2017 wonen vier studenten in de Geuzenwijk in Utrecht Zuilen. Zij wonen daar met huurkorting en zetten in ruil daarvoor projecten op voor en met buurtbewoners, om de wijk samen een stukje mooier te maken. Op maandag 19 maart bezocht burgemeester Jan van Zanen het studententeam, in het kader van de veiligheid in de wijk.

In de Springlevende Wijk zet een team van studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. De Springlevende Wijk Geuzenwijk is in opdracht van woningcorporatie Mitros en Wijkbureau Noordwest opgezet. Het verbeteren van de leefbaarheid is voor beide partijen een belangrijk speerpunt. Het team Geuzenwijk bestaat uit Barabara Drewes (UU Psychologie), Fenna van Dijk (UU Humanistiek), Nasera Elfring (HKU Kunst en Economie) en Noene Kazarjan (HU International Communication & Media). Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle projecten in de wijk en zetten die op. Ter ondersteuning van hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting. Zo dragen de studenten als medebewoner bij aan hun eigen buurt.

“Leefbaarheid verbeterd”

Op maandag 19 maart organiseerden de studenten een brainstormsessie over veiligheid in de buurt in speeltuin de Watergeus, waar ook burgemeester Jan van Zanen bij aanwezig was. "De Geuzenwijk stond jarenlang bekend als een probleemwijk. Anno 2018 is de veiligheid en leefbaarheid in de Geuzenwijk verbeterd”, aldus Van Zanen. “Het algemene beeld is dat Utrecht steeds veiliger wordt. De veiligheidscijfers bevestigen dit beeld. Dat geldt dus ook voor de wijk Noordwest en de Geuzenwijk." Onder het genot van een hapje en een drankje gingen verschillende sleutelfiguren uit de wijk, partners en bewoners vervolgens met elkaar in gesprek over veiligheid en het gevoel van veiligheid in de buurt. Aanwezig waren onder andere de sociaal makelaar, wijkagenten, het wijkbureau en medewerkers van het Buurtteam.

Bijdragen aan veiligheid

Afgelopen maanden spraken de studenten zoveel mogelijk bewoners om erachter te komen wat hun ideeën zijn voor de Geuzenwijk. Zo trokken de studenten langs de deuren met een 'wensboom', waar bewoners de wensen voor hun wijk in konden ophangen. Daarnaast is het team tijdens een kampvuurtour door de wijk getrokken om in gesprek te gaan met hun medebewoners. Een thema dat uit de gesprekken naar voren kwam, is veiligheid. Voor dit thema zetten de studenten zich de komende tijd verder in. Een van de studenten vertelt: "Veiligheid begint bij zorg dragen voor elkaar en voor de buurt, en dat begint bij een gesprek met elkaar".

Hallo Zeg?!

Om die gesprekken te starten, zetten studenten een campagne op om groeten onder bewoners te stimuleren: de ‘Hallo Zeg?!’ campagne. Een van de plekken waar bewoners zich in de onveilig lijken te voelen, zijn de brandgangen: de gemeenschappelijke ruimten die blokken huizen aan elkaar verbinden. Met het ‘gangmakersproject’ willen de studenten aan de slag met deze ruimten en samen met bewoners zorg gaan dragen voor de gangen. De studenten hopen op deze manier te kunnen bijdragen aan de veiligheid en saamhorigheid in hun wijk.

Academie van de Stad

De Springlevende Wijk is een formule van stichting Academie van de Stad. Academie van de Stad verbindt studenten met de samenleving. Als ideële stichting en sociale ondernemer zet Academie van de Stad maatschappelijke studentprojecten op in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere met thema's als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid, werken en economie en stedelijke ontwikkeling. Meer weten? Kijk hier.

Deel dit artikel