Tien jaar onderzoek: Op zoek naar de ziel van de professional

Een professional is niet alleen ‘de som’ van zijn taken, er gaat een persoon schuil achter deze taken die innerlijke afwegingen maakt. Het professioneel handelen van mensen wordt bepaald door veel meer dan alleen de werktaken. Het boek 'Op zoek naar de ziel van professional’ laat zien hoe dit professioneel handelen tot stand komt en welke interne, onzichtbare kwesties hier allemaal op van invloed zijn.

Sinds 2012 doet de gecombineerde onderzoeksgroep van de leerstoelgroep ‘Levensbeschouwelijke Vorming’ van de Universiteit Utrecht en het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ van Hogeschool Utrecht onderzoek naar deze dieperliggende kwesties.

Dit boek biedt een overzicht van de verschillende onderzoeken en publicaties die binnen deze onderzoeksgroep zijn gedaan in de afgelopen tien jaar. Het boek begint met een uitgebreide casuïstiek. Daarna volgt de ‘journey’ van de afgelopen tien jaar door de universiteit en de hogeschool. En als uitsmijter volgt de ‘etalage’, waarin onderzoekers en oud-promovendi op populairwetenschappelijke wijze hun proefschriften kort en bondig beschrijven.

Deel dit artikel