HU presenteert ambities voor 2026

Tijdens de opening van collegejaar 2019-2020 presenteerde Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur het nieuwe ambitieplan 'HU in 2026'.

Hoe leid je jongeren op tot professionals in een wereld die snel en ingrijpend verandert? “Dat kun je niet doen zonder te kijken naar onze verantwoordelijkheid en grotere rol in onze samenleving, en het vormgeven van de toekomst. Dit kan niet anders, aangezien we jonge mensen opleiden voor de toekomst en zij ook de vormgevers van die toekomst zullen zijn,” aldus Bogerd.

De energietransitie, migratie, internationale politieke machtsverschuivingen, de vergrijzing van de beroepsbevolking, tekorten in de zorg, het onderwijs, polarisatie van meningen… het zijn allemaal ontwikkelingen waar professionals een rol in spelen en waar hoger onderwijs dus een vormende rol in heeft. Om onderwijs met oog op de toekomst waar te maken, ligt de focus van Hogeschool Utrecht de komende jaren op vijf thema’s: missiegedreven opgaven, leven lang ontwikkelen, studentsucces, HU-gemeenschap en digitalisering.

Deel dit artikel