Onderzoek

Het praktijkgericht onderzoek van de HU biedt oplossingen voor vragen uit bedrijven en instellingen. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op die weer van belang zijn voor ons onderwijs. Zo versterkt de HU zowel de opleiding van studenten als innovaties in de beroepspraktijk.

Slotsessie Museumkompas

Het onderzoek is ondergebracht in vier facultaire kenniscentra, waar het inhoudelijk is geclusterd. Zowel docenten als studenten worden actief betrokken bij de projecten van de kenniscentra. Om meer impact te genereren, werkt de HU samen met diverse bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Die samenwerking geven we onder andere vorm in Centers of Expertise als U CREATE en Smart Sustainable Cities. De impact is niet alleen op lokaal niveau: in 2011 nam de HU het initiatief tot de oprichting van CARPE, een internationaal consortium voor praktijkgericht onderzoek en beroepsgericht onderwijs. De CARPE-partners ontwikkelen samen onderwijs en onderzoek en versterken elkaar in het verwerven van externe middelen voor het onderzoek.

HU Kenniscentra

De kenniscentra van de HU voeren onderzoek uit in nauwe samenwerking met het beroepsveld, zowel in de regionale, nationale en internationale arena. Bekijk welke kenniscentra er zijn.

HU Kenniscentra

HU Onderzoekers

Maak kennis met de onderzoekers van de HU.

Onderzoekers

HU Publicaties

Alle onderzoekspublicaties van de HU zijn doorzoekbaar in één database.

Publicaties