Zo houden we zorgprofessionals op de been tijdens de coronapandemie

De coronapandemie zet zorgprofessionals in alle sectoren onder grote druk. Meer dan ooit is het van belang dat zorgprofessionals in en buiten de frontlinie zowel mentaal als fysiek gezond en inzetbaar zijn én blijven. Op basis van systematisch literatuuronderzoek over vergelijkbare virusuitbraken kwamen HU-lector Nienke Bleijenberg en collega-onderzoekers van het lectoraat Chronisch Zieken, het UMCU en THINC tot een pakket van praktische en eenvoudig te implementeren aanbevelingen, waarmee ziekenhuizen hun zorgprofessionals op de been kunnen houden.

“We hebben ons gebogen over de vraag wat we kunnen leren van eerdere virusuitbraken zoals SARS, MERS en Ebola”, licht Nienke Bleijenberg toe. “Onze aanbevelingen gaan in op de weerbaarheid van zorgpersoneel, de duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden én het werkpatroon en de werkomstandigheden gedurende een virusuitbraak. We pleiten vooral voor maatwerk. Zet bijvoorbeeld niet alleen een buddysysteem op voor verplegend personeel en behandelend artsen, maar stel ook scherpe randvoorwaarden voor psychosociale ondersteuning én houd het thuisfront in het oog."

"Het resultaat van ons onderzoek is een set aan praktische en eenvoudig te implementeren aanbevelingen waarmee zorgorganisaties hun professionals maximaal kunnen beschermen tegen vermoeiende, stressvolle en emotionele werkomstandigheden. Zowel op korte als lange termijn.”

Lees het volledige rapport met alle aanbevelingen.

Kwalitatieve interviews met experts

Nienke“Met een groep van twaalf onderzoekers hebben we in vijf dagen tijd maar liefst 3.842 artikelen gescreend, waarvan we er 152 full-tekst hebben gelezen. Uiteindelijk hebben we 82 artikelen in ons onderzoek opgenomen. Die bestaande kennis hebben we aangevuld met kwalitatieve interviews met experts.”

“Vóór publicatie hebben de door ons geïnterviewde experts gereflecteerd op de aanbevelingen. Om ze praktisch toepasbaar te maken, zijn de aanbevelingen toegespitst op verschillende categorieën stakeholders binnen het ziekenhuis, zoals het afdelingsmanagement, psychosociale ondersteuningsteams en de zorgprofessionals zelf.”

Naar de wetenschappelijke publicatie

Deel dit artikel