Verhalenbundel maakt huiselijk geweld bespreekbaar

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel vaker voor dan je denkt”, zegt Angèle Verkaaik, docent Social Work. In iedere basisschoolklas zitten gemiddeld een of twee kinderen die hiermee te maken hebben. Dat is geen nieuw gegeven, maar er rust nog steeds een taboe op. Daarom ontwikkelde Angèle, samen met Kim van den Berg van buurtteams Utrecht, de bundel ‘Durf te weten’, die het onderwerp bespreekbaar maakt.

Veel verschillende beroepsgroepen te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Helaas weten zij van elkaar niet goed hoe ze daarmee omgaan. Een wijkagent komt nu eenmaal niet zo snel bij de directeur van een basisschool over de vloer. De bundel ‘Durf te weten’ brengt verhalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende beroepsperspectieven bij elkaar. Dit biedt de professionals inzicht, vooral in het professioneel handelen vanuit verschillende beroepsgroepen.

Verhalen

De gebeurtenissen uit de verhalen hebben de kijk van de geïnterviewden op huiselijk geweld en op hun vak veranderd. “Het is een inkijkje in de praktijken van deze verschillende professionals. Je leest over hun twijfels en dilemma’s, hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun onvermogen, hun bevlogenheid en hun inzet om het geweld te stoppen. Over wat ze leerden van de mensen met wie ze werkten en hoe dat tot uiting komt in hun professioneel handelen”, verduidelijkt Angèle. De verhalende vorm is gekozen omdat de beschreven casussen gaan over de impact op de professionals. “In ieder verhaal zit een lering”, vertelt Angèle, “die iets kan veranderen in je werk.”

Niet op zich

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn thema’s waarvoor binnen de HU al geruime tijd veel aandacht is. In de innovatiekring ‘Huiselijk geweld’ van de HU werken lectoren, docenten en het beroepenveld samen aan dit thema. Daarnaast is er een minor ‘Huiselijk geweld en agressie’ waar ieder jaar 120 studenten aan deelnemen. Zij komen uit diverse opleidingen en veel van hen van andere hogescholen. De werkgroep ‘Geweld in gezinnen’, bestaande uit mensen van de gemeente Nieuwegein, Veilig Thuis, buurtteams Utrecht, de GGD, onderwijs, de HU en het kUS (kennisplatform Utrecht Sociaal), organiseert regelmatig seminars en workshops rond dit thema. Die worden goed bezocht en gewaardeerd. Omdat deze werkgroep dit jaar zijn vijfde lustrum viert, ontstond het idee de kennis en inzichten op een andere manier te delen. “Door middel van een verhaal kun je laagdrempelig en op een aantrekkelijke manier een kijkje in de keuken van een andere beroepsgroep bieden”, zegt Angèle.

Meldcode huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geen ver van je bed show. Alle professionals die met mensen werken, zijn verplicht te handelen volgens de Meldcode Huiselijk Geweld. Dat geldt dus ook voor alle HU-docenten en een groot deel van onze studenten. Zij kunnen in hun werk met deze problematiek te maken krijgen. Ook daarom is dit boek voor veel studenten en docenten de moeite van het lezen waard.

De bundel ‘Durf te weten’ is in de week tegen kindermishandeling (16 t/m 22 november) via de boekhandel en online te koop voor € 15, daarna kost hij € 18,95.

Deel dit artikel