Toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden

Als je wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Zo moet je een geldig diploma van de juiste vooropleiding hebben, je persoonsgegevens via Studielink aan ons doorgeven, de betaling van je collegegeld regelen, maar soms ook een taaltoets aanleveren.

Studenten Hogeschool Utrecht

Omdat sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen, is het altijd handig om op tijd de opleidingspagina te bezoeken. Daar vind je deze aanvullende eisen terug.

Diploma vooropleiding

Wil je een bachelor- of Ad-opleiding volgen? Dan heb je minimaal een havo- of mbo 4-diploma nodig. Kies je opleiding in het overzicht en controleer de toelatingseisen. Wanneer jij je aanmeldt voor een opleiding, wordt het diploma van je vooropleiding in Studielink gecontroleerd.

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien?

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien? Dit is vaak het geval wanneer je jaren geleden je vooropleiding hebt afgerond. Als je diploma niet in Studielink staat, hebben wij een kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig. Stuur deze naar stip@hu.nl onder vermelding van je naam en studentnummer.

Heb jij je vooropleidingsdiploma nog niet behaald door corona?

Heb jij je vooropleiding nog niet kunnen afronden door de corona-uitbraak en startte je in september 2020 met je opleiding bij de HU? Dan zijn er in sommige gevallen uitzonderingen gemaakt, waardoor je toch al met je hbo-opleiding hebt kunnen beginnen. We leggen je hieronder uit wat de mogelijkheden waren en welke stappen je nog moet volgen.

Let op: start je op een ander moment met je studie bij de HU dan september 2020? Dan zijn de onderstaande regelingen niet op jou van toepassing.

Ben je in september 2020 voorwaardelijk tot een bachelor- of ad-opleiding bij de HU toegelaten, terwijl je wegens corona nog niet je mbo-opleiding had voltooid? Hieronder lees je welke stappen je nog moet zetten.

Hoe moet ik mij definitief inschrijven bij de HU zonder voltooid mbo-diploma?

Je aanmeldproces verliep grotendeels zoals normaal: je moest voor 1 september aan alle inschrijfvereisten voldoen om je inschrijving te voltooien. Omdat je voor 1 september niet je mbo-diploma kon behalen, heb je een afrondingsadvies ingeleverd en op basis van dit afrondingsadvies ben je voorwaardelijk toegelaten tot de HU.

Heb je je mbo-diploma inmiddels behaald? Lever deze dan zo snel mogelijk in door een kopie te sturen naar stip@hu.nl. Je hebt hier tot en met 31 december 2020 de tijd voor. Je voorwaardelijke inschrijving wordt dan een normale inschrijving.

Wat als ik mijn mbo-diploma niet op tijd haal?

Als je het mbo-diploma niet vóór 1 januari 2021 behaalt, kun je niet verder studeren bij de HU. Je moet dan alsnog met de HU-opleiding stoppen en je wordt per 1 januari uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de hbo-opleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start in het hbo gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen.

Omdat je op voorwaardelijke basis bij de HU bent toegelaten, heb je geen collegegeld bij de HU betaald. Je kunt dan ook geen restitutie van collegegeld bij de HU krijgen. Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid. Wat je voorwaardelijke toelating betekent over de betaling van het collegegeld, lees je op de collegegeldpagina.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat in zowel mbo als hbo, gaat de betaling van les-of cursusgeld in het mbo door. Het verschuldigde collegegeld in het hoger onderwijs wordt verrekend met het feitelijk betaalde les- of cursusgeld. Hoe dit wordt berekend, staat op de collegegeldpagina.

Krijg ik begeleiding?

Vanuit Hogeschool Utrecht zullen we samen met jou en je mbo-begeleider je studieroute bespreken. Ook wordt er gekeken hoe je hierbij het beste ondersteund kan worden en welke inzet hierbij van jou wordt verwacht.

Ben je in september 2020 voorwaardelijk tot een bekostigde masteropleiding* bij de HU toegelaten, terwijl je wegens corona nog niet je bacheloropleiding had voltooid? Hieronder lees je welke stappen je nog moet zetten.

* De volgende masters zijn uitgezonderd van deze regelingen: M Project management, Master Fysiotherapie, M Informatics, M Engineering, Master Expert Primair Onderwijs. Voor deze masters is er geen voorwaardelijke toelating mogelijk.

Hoe moet ik mij definitief inschrijven voor een masteropleiding bij de HU zonder voltooid bachelordiploma?

Je aanmeldproces verliep grotendeels zoals normaal: je moest voor 1 september aan alle inschrijfvereisten voldoen om je inschrijving te voltooien. Omdat je voor 1 september niet je bachelordiploma kon behalen, heb je een afrondingsadvies ingeleverd en op basis van dit afrondingsadvies ben je voorwaardelijk toegelaten tot de HU.

Heb je je bachelordiploma inmiddels behaald? Lever deze dan zo snel mogelijk in door een kopie te sturen naar stip@hu.nl. Je hebt hier tot en met 31 december 2020 de tijd voor. Je voorwaardelijke inschrijving wordt dan een normale inschrijving.

Wat als ik mijn bachelorsdiploma niet op tijd haal?

Als je het bachelordiploma niet voor 1 januari 2021 behaalt, kun je niet verder studeren bij de masteropleiding. Je moet dan alsnog met de masteropleiding stoppen en je wordt uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de masteropleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start aan een masteropleiding gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

 Gedurende de periode dat je ingeschreven staat bij zowel een bachelor- als een masteropleiding, hoef je alleen collegegeld te betalen bij de masteropleiding. Regel dus voor 1 september de betaling van je collegegeld bij de HU. Kijk voor meer informatie hierover op de collegegeldpagina.

Ben je in september 2020 voorwaardelijk tot een hoger jaar bij een bacheloropleiding bij de HU toegelaten, terwijl je wegens corona nog niet je propedeuse had behaald? Hieronder lees je aan welke stappen je nog moet zetten.

Hoe moet ik mij definitief inschrijven bij de HU zonder voltooide propedeuse?

Je aanmeldproces verliep grotendeels zoals normaal: je moest voor 1 september aan alle inschrijfvereisten voldoen om je inschrijving te voltooien. Omdat je voor 1 september niet je propedeuse kon behalen, heb je een afrondingsadvies ingeleverd en op basis van dit afrondingsadvies ben je voorwaardelijk toegelaten tot de HU.

Wat als ik mijn propedeuse niet op tijd haal?

Als je de propedeuse niet voor 1 januari 2021 behaalt, kun je niet verder studeren bij de HU-opleiding. Je moet dan alsnog van de HU af en je wordt uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de HU-opleiding behaald hebt. Deze verklaring kan eventueel gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen in de toekomst.

Heb je je propedeuse inmiddels behaald? Lever deze dan zo snel mogelijk in door een kopie te sturen naar stip@hu.nl. Je hebt hier tot en met 31 december 2020 de tijd voor. Je voorwaardelijke inschrijving wordt dan een normale inschrijving.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat bij zowel de oude bacheloropleiding en de opleiding bij de HU, hoef je alleen collegegeld te betalen bij de HU. Regel dus voor 1 september de betaling van je collegegeld bij de HU. Kijk voor meer informatie hierover op de collegegeldpagina.

Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is voor het collegejaar 2020-2021 de deadline voor het behalen van de toelatingstoetsen verlengd naar 31 december 2020. Door alle maatregelen en beperkte toetsmogelijkheid bij Cito is het niet voor iedereen mogelijk om vóór 1 september de toelatingstoetsen te halen.

Slaagde jij niet vóór 1 september 2020 voor je toelatingstoetsen? Dan heb je een Verklaring Voorwaardelijke Toelating ingeleverd en op basis hiervan ben je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven (mits je ook aan de andere inschrijfvereisten voldeed). Je moet je toelatingstoetsen alsnog behalen. Zodra je dit hebt gedaan, lever de behaalde certificaten dan zo snel mogelijk in door ze naar stip@hu.nl te sturen. 

Als je de behaalde certificaten op 31 december 2020 nog steeds niet hebt ingeleverd, dan moet je stoppen met je opleiding en wordt je inschrijving bij de HU beëindigd. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de HU-opleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start aan de pabo gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen. Je krijgt dan geen restitutie van het collegegeld. Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid. Wat je voorwaardelijke toelating betekent over de betaling van het collegegeld, lees je op de collegegeldpagina.

Je vindt ook meer informatie over de toelatingstoetsen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Geen juist diploma?

Heb je (nog) geen diploma dat jou meteen toegang geeft tot de opleiding die je wilt volgen, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan een toelatingsexamen.

Dit examen heet het 21+ toelatingsonderzoek of het colloquium doctum.

Je aanmelden met een buitenlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma? Dan moet je je alsnog via Studielink inschrijven en de studiekeuzecheck voltooien. De beoordeling van je diploma gaat wel net wat anders in zijn werk. Bekijk meer informatie op onze pagina over internationale diploma’s.

Admissions

Je persoonsgegevens controleren

Als jij je aanmeldt voor een opleiding, controleert Studielink of je in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Mocht de verificatie niet lukken, dan krijg je van Studielink automatisch een e-mail. Daarin word je gevraagd om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning naar de HU op te sturen. Kopieer altijd de voor- én achterkant van je legitimatie en vergeet niet om je naam en studentnummer op alle kopieën te zetten.

Let op: een rijbewijs is geen wettelijk identiteitsbewijs.

EER-nationaliteit of niet

In veel gevallen hebben onze studenten een EER-nationaliteit. Dat betekent dat ze geboren zijn in de Europese Economische Ruimte. Die bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor aanmelding is dan geen visum nodig. Maar als je geen EER-nationaliteit hebt, dan hoort een visum wel bij de aanmeldingsprocedure.

Lees op onze internationale pagina alle informatie.

Taaltoetsen

Bij sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse taal goed beheerst. Als je geen havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt, moet je geslaagd zijn voor een Engelse taaltoets (TOEFL of IELTS). Je kunt je voor deze toetsen aanmelden via www.ielts.org of www.toefl.org. Na het afronden van zo’n toets krijg je een Statement of Results, die je via de site van IELTS of TOEFL doorstuurt naar de HU met onze instituutscode 9942. Je kunt ook zelf een kopie van de resultaten (let op: geen screenshot) sturen naar de HU. Meer informatie over de taaltoetsen en vereiste scores vind je op onze internationale site.

Heb jij je vooropleiding gevolgd in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoef je geen taaltoets te maken. Dat hoeft ook niet als je in het bezit bent van een internationaal American high school-diploma, een Britse IGCSE’s/A-levels of een IB-diploma.

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je nu een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Dit kan door middel van het staatsexamen NT2 II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II) of door het eigen taalonderzoek van de HU. Let op: de Nederlandse taaleis geldt ook als je de Nederlandse nationaliteit hebt, maar een buitenlands diploma hebt behaald.

Voor het Staatsexamen NT2 programma II meld je je aan via DUO. Let op: tussen je aanmelding en het maken van het Staatsexamen NT2 zitten minimaal zes weken. De uitslag volgt na ongeveer vijf weken. Houd hier rekening mee in verband met je aanmelding bij de HU.

Ik heb mijn taaltoets niet behaald voor 1 september 2020 i.v.m. de coronacrisis

Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is voor degenen die per september 2020 met hun opleiding bij de HU zijn gestart, de deadline voor het voldoen aan de taaleis verschoven naar 31 december 2020. Door alle maatregelen en beperkte toetsmogelijkheid bij DUO was het niet voor iedereen mogelijk om vóór 1 september aan de taaleis te voldoen.

Slaagde jij niet vóór 1 september voor je taaltoets? Dan heb je een Verklaring Voorwaardelijke Toelating ingeleverd en op basis hiervan ben je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven (mits je ook aan de andere inschrijfvereisten voldeed). Je moet je taaltoets alsnog behalen. Zodra je dit hebt gedaan, lever de behaalde certificaten dan zo snel mogelijk in door het te sturen naar io@hu.nl.

Als je ze op 31 december 2020 nog steeds niet hebt ingeleverd, dan moet je stoppen met je opleiding en wordt je inschrijving bij de HU beëindigd. Je ontvangt dan geen restitutie van het collegegeld. Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid. Wat je voorwaardelijke toelating betekent over de betaling van het collegegeld, lees je op de collegegeldpagina.

Starten in een hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger studiejaar of je meteen inschrijven in de hoofdfase van een opleiding? Dat kan als je de bijpassende propedeuse hebt én als je toestemming hebt gekregen van de opleiding. Je geeft aan dat je wilt starten in een hoger leerjaar bij aanmelding in Studielink. Kies bij het kopje ‘Start als’ voor 'hogerejaars'.


Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over voorwaardelijke toelating? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 481 9999 of mail ons.