Als je wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Zo moet je een geldig diploma van de juiste vooropleiding hebben, je persoonsgegevens via Studielink aan ons doorgeven, de betaling van je collegegeld regelen, maar soms ook een taaltoets aanleveren.

Omdat sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen, is het altijd handig om op tijd de opleidingspagina te bezoeken. Daar vind je deze aanvullende eisen terug.

Diploma vooropleiding

Wil je een bachelor- of Ad-opleiding volgen? Dan heb je minimaal een havo- of mbo 4-diploma nodig. Kies je opleiding in het overzicht en controleer de toelatingseisen. Wanneer jij je aanmeldt voor een opleiding, wordt het diploma van je vooropleiding in Studielink gecontroleerd.

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien?

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien? Dit is vaak het geval wanneer je jaren geleden je vooropleiding hebt afgerond. Als je diploma niet in Studielink staat, hebben wij een kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig. Stuur deze naar stip@hu.nl onder vermelding van je naam en studentnummer.

Geen juist diploma?

Heb je (nog) geen diploma dat jou meteen toegang geeft tot de opleiding die je wilt volgen, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan een toelatingsexamen.

Dit examen heet het 21+ toelatingsonderzoek of het colloquium doctum.

Je aanmelden met een buitenlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma? Dan moet je je alsnog via Studielink inschrijven en de studiekeuzecheck voltooien. De beoordeling van je diploma gaat wel net wat anders in zijn werk. Bekijk meer informatie op onze pagina over internationale diploma’s.

Admissions

Je persoonsgegevens controleren

Als jij je aanmeldt voor een opleiding, controleert Studielink of je in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Als je in het buitenland woont, sta je daar niet in. Je kunt dan je je paspoort of identiteitskaart in Studielink scannen om je persoonsgegevens te laten controleren. Mocht de verificatie niet lukken, dan krijg je een foutmelding in Studielink.

Let op: een rijbewijs is geen wettelijk identiteitsbewijs.

EER-nationaliteit of niet

In veel gevallen hebben onze studenten een EER-nationaliteit. Dat betekent dat ze geboren zijn in de Europese Economische Ruimte. Die bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor aanmelding is dan geen visum nodig. Maar als je geen EER-nationaliteit hebt, dan hoort een visum wel bij de aanmeldingsprocedure.

Lees op onze internationale pagina alle informatie.

Taaltoetsen

Bij sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse taal goed beheerst. Als je geen havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt, moet je geslaagd zijn voor een Engelse taaltoets (TOEFL of IELTS). Je kunt je voor deze toetsen aanmelden via www.ielts.org of www.toefl.org. Na het afronden van zo’n toets krijg je een Statement of Results, die je via de site van IELTS of TOEFL doorstuurt naar de HU met onze instituutscode 9942. Je kunt ook zelf een kopie van de resultaten (let op: geen screenshot) sturen naar de HU. Meer informatie over de taaltoetsen en vereiste scores vind je op onze internationale site.

Heb jij je vooropleiding gevolgd in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoef je geen taaltoets te maken. Dat hoeft ook niet als je in het bezit bent van een internationaal American high school-diploma, een Britse IGCSE’s/A-levels of een IB-diploma.

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je nu een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Dit kan door middel van het staatsexamen NT2 II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II), het HU taalonderzoek of een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

Let op: De Nederlandse taaleis geldt ook als je de Nederlandse nationaliteit hebt, maar een buitenlands diploma hebt behaald.

Het Staatsexamen NT2

Voor het Staatsexamen NT2 programma II meld je je aan via DUO. Let op: tussen je aanmelding en het maken van het Staatsexamen NT2 zitten enkele weken. De uitslag volgt na ongeveer vijf weken. Check de actuele verwerkingsperiode op de site van DUO en houd hier rekening mee in verband met je aanmelding bij de HU.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

Met het certificaat Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 of Educatief Professioneel (EDUP) - C1 van het CNaVT kan je ook aantonen dat je aan de Nederlandse taaleis voldoet. Schrijf je in voor een examen via de CNaVT-website.

Het HU taalonderzoek

Hogeschool Utrecht biedt in juli en augustus een eigen taalonderzoek aan. Om je goed op dit taalonderzoek voor te bereiden kan je deelnemen aan examentrainingen. Voor meer informatie over het HU taalonderzoek, stuur een mail naar aanmeldentaalexamen@hu.nl.

Wil je alvast oefenen?

Het HU taalonderzoek (NT2) bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven

Hieronder vind je een proeftoets voor de onderdelen lezen en schrijven. Met deze voorbeelden kan je alvast oefenen, maar zijn korter dan de echte toetsen. Je kunt de antwoorden en beoordelingscriteria voor deze toetsen ook downloaden.

Wil je uitgebreider oefenen? Kijk dan ook eens naar de voorbeeldexamens van het Staatsexamen. Het HU taalonderzoek is vergelijkbaar dit Staatsexamen.

Starten in een hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger studiejaar of je meteen inschrijven in de hoofdfase van een opleiding? Dat kan als je de bijpassende propedeuse hebt én als je toestemming hebt gekregen van de opleiding. Je geeft aan dat je wilt starten in een hoger leerjaar bij aanmelding in Studielink. Kies bij het kopje ‘Start als’ voor 'hogerejaars'.

Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over voorwaardelijke toelating? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 481 9999 of mail ons.