Toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden

Als je wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Zo moet je een geldig diploma van de juiste vooropleiding hebben, je persoonsgegevens via Studielink aan ons doorgeven, de betaling van je collegegeld regelen, maar soms ook een taaltoets aanleveren.

Studenten Hogeschool Utrecht

Omdat sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen, is het altijd handig om op tijd de opleidingspagina te bezoeken. Daar vind je deze aanvullende eisen terug.

Diploma vooropleiding

Wil je een bachelor- of ad-opleiding volgen? Dan heb je minimaal een havo- of mbo 4-diploma nodig. Wanneer jij je aanmeldt voor een opleiding, wordt dit diploma in Studielink gecontroleerd.

Problemen met je diploma in Studielink?

Kan je diploma niet worden gecontroleerd in Studielink? Dan hebben wij een kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig die gewaarmerkt zijn door de school waar je je diploma hebt gehaald.

Dit betekent dat je met je originele diploma en cijferlijst naar jouw school gaat. Daar maken ze een kopie van je originele documenten en voorzien ze die van een stempel en een handtekening. Deze gewaarmerkte kopieën stuur je per post naar de HU. Langsbrengen bij het Studenten Informatie Punt (STIP) mag ook. Vermeld je naam en studentnummer op de kopieën die je opstuurt.

Je kunt je diploma ook (gratis) laten waarmerken bij het STIP van de HU op Padualaan 101, Utrecht (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 16.30 uur). Langsgaan bij een notaris is ook een mogelijkheid, maar hieraan zijn kosten verbonden.

Geen juist diploma?

Heb je (nog) geen diploma dat jou meteen toegang geeft tot de opleiding die je wilt volgen, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan een toelatingsexamen.

Dit examen heet het 21+ toelatingsonderzoek of het colloquium doctum.

Je aanmelden met een buitenlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma? Dan moet je je alsnog via Studielink inschrijven en de studiekeuzecheck voltooien. De beoordeling van je diploma gaat wel net wat anders in zijn werk. Bekijk meer informatie op onze pagina over internationale diploma’s.

Admissions

Je persoonsgegevens controleren

Als jij je aanmeldt voor een opleiding, controleert Studielink of je in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Mocht de verificatie niet lukken, dan krijg je van Studielink automatisch een e-mail. Daarin word je gevraagd om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning naar de HU op te sturen. Kopieer altijd de voor- én achterkant van je legitimatie en vergeet niet om je naam en studentnummer op alle kopieën te zetten.

Let op: een rijbewijs is geen wettelijk identiteitsbewijs.

EER-nationaliteit of niet

In veel gevallen hebben onze studenten een EER-nationaliteit. Dat betekent dat ze geboren zijn in de Europese Economische Ruimte. Die bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor aanmelding is dan geen visum nodig. Maar als je geen EER-nationaliteit hebt, dan hoort een visum wel bij de aanmeldingsprocedure.

Lees op onze internationale pagina alle informatie.

Taaltoetsen

Bij sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse taal goed beheerst. Als je geen havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt, moet je geslaagd zijn voor een Engelse taaltoets (TOEFL of IELTS). Je kunt je voor deze toetsen aanmelden via www.ielts.org of www.toefl.org. Na het afronden van zo’n toets krijg je een Statement of Results, die je via de site van IELTS of TOEFL doorstuurt naar de HU met onze instituutscode 9942. Je kunt ook zelf een kopie van de resultaten (let op: geen screenshot) sturen naar de HU. Meer informatie over de taaltoetsen en vereiste scores vind je op onze internationale site.

Heb jij je vooropleiding gevolgd in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoef je geen taaltoets te maken. Dat hoeft ook niet als je in het bezit bent van een internationaal American high school-diploma, een Britse IGCSE’s/A-levels of een IB-diploma.

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je nu een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je het staatsexamen NT2 II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II) afleggen. Dat moet je ook doen als je de Nederlandse nationaliteit hebt, maar een buitenlands diploma hebt behaald. Meld je voor deze taaltoets aan via DUO.

Let op: tussen je aanmelding en het maken van het examen zitten minimaal zes weken. De uitslag volgt na ongeveer vijf weken. Houd hier rekening mee in verband met je aanmelding bij de HU. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je opleiding.

Starten in een hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger studiejaar of je meteen inschrijven in de hoofdfase van een opleiding? Dat kan als je de bijpassende propedeuse hebt én als je toestemming hebt gekregen van de opleiding. Je geeft aan dat je wilt starten in een hoger leerjaar bij aanmelding in Studielink. Dit kan bij het onderdeel ‘Instroommoment’: kies bij ‘Start in eerste jaar’ simpelweg voor nee.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met het besluit om je uit te schrijven? Maak dan binnen twee weken na de dagtekening van de brief bezwaar bij Bureau Inschrijving. Dit kan alleen door middel van een bezwaarformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze per e-mail naar het adres wat op het bezwaarformulier staat.

Heb jij bezwaar gemaakt tegen jouw uitschrijving, maar heb je geen gelijk gekregen? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt ook in beroep gaan zonder eerst bezwaar te maken. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.