Toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden

Als je wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Zo moet je een geldig diploma van de juiste vooropleiding hebben, je persoonsgegevens via Studielink aan ons doorgeven, de betaling van je collegegeld regelen, maar soms ook een taaltoets aanleveren.

Studenten Hogeschool Utrecht

Omdat sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen, is het altijd handig om op tijd de opleidingspagina te bezoeken. Daar vind je deze aanvullende eisen terug.

Diploma vooropleiding

Wil je een bachelor- of Ad-opleiding volgen? Dan heb je minimaal een havo- of mbo 4-diploma nodig. Kies je opleiding in het overzicht en controleer de toelatingseisen. Wanneer jij je aanmeldt voor een opleiding, wordt het diploma van je vooropleiding in Studielink gecontroleerd.

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien?

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien? Dit is vaak het geval wanneer je jaren geleden je vooropleiding hebt afgerond. Als je diploma niet in Studielink staat, hebben wij een gewaarmerkte kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig.

Je kunt op drie manieren een diploma laten waarmerken:

  • Je gaat met je originele diploma en cijferlijst naar de school waar je het diploma hebt behaald. Daar maken ze een kopie van je originele documenten en voorzien ze die van een stempel en een handtekening.
  • Je kunt je diploma ook gratis laten waarmerken bij het Studenten Informatiepunt (STIP). Je neemt dan je originele diploma en cijferlijst mee naar de balie van het STIP op Padualaan 101. Daar maken ze een kopie van je originele documenten en voorzien ze die van een stempel en een handtekening.
  • Langsgaan bij een notaris is ook mogelijk, maar hier zijn kosten aan verbonden

Lever de gewaarmerkte kopie in bij de balie van het STIP. Je kunt het ook per post sturen naar het volgende postadres: Hogeschool Utrecht, t.a.v. Backoffice Inschrijving, Postbus 8218, 3503 RE Utrecht. Vermeld je naam en studentnummer op de kopieën die je opstuurt.

Geen juist diploma?

Heb je (nog) geen diploma dat jou meteen toegang geeft tot de opleiding die je wilt volgen, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan een toelatingsexamen.

Dit examen heet het 21+ toelatingsonderzoek of het colloquium doctum.

Je aanmelden met een buitenlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma? Dan moet je je alsnog via Studielink inschrijven en de studiekeuzecheck voltooien. De beoordeling van je diploma gaat wel net wat anders in zijn werk. Bekijk meer informatie op onze pagina over internationale diploma’s.

Admissions

Je persoonsgegevens controleren

Als jij je aanmeldt voor een opleiding, controleert Studielink of je in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Mocht de verificatie niet lukken, dan krijg je van Studielink automatisch een e-mail. Daarin word je gevraagd om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning naar de HU op te sturen. Kopieer altijd de voor- én achterkant van je legitimatie en vergeet niet om je naam en studentnummer op alle kopieën te zetten.

Let op: een rijbewijs is geen wettelijk identiteitsbewijs.

EER-nationaliteit of niet

In veel gevallen hebben onze studenten een EER-nationaliteit. Dat betekent dat ze geboren zijn in de Europese Economische Ruimte. Die bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor aanmelding is dan geen visum nodig. Maar als je geen EER-nationaliteit hebt, dan hoort een visum wel bij de aanmeldingsprocedure.

Lees op onze internationale pagina alle informatie.

Taaltoetsen

Bij sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse taal goed beheerst. Als je geen havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt, moet je geslaagd zijn voor een Engelse taaltoets (TOEFL of IELTS). Je kunt je voor deze toetsen aanmelden via www.ielts.org of www.toefl.org. Na het afronden van zo’n toets krijg je een Statement of Results, die je via de site van IELTS of TOEFL doorstuurt naar de HU met onze instituutscode 9942. Je kunt ook zelf een kopie van de resultaten (let op: geen screenshot) sturen naar de HU. Meer informatie over de taaltoetsen en vereiste scores vind je op onze internationale site.

Heb jij je vooropleiding gevolgd in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoef je geen taaltoets te maken. Dat hoeft ook niet als je in het bezit bent van een internationaal American high school-diploma, een Britse IGCSE’s/A-levels of een IB-diploma.

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je nu een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je het staatsexamen NT2 II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II) afleggen. Dat moet je ook doen als je de Nederlandse nationaliteit hebt, maar een buitenlands diploma hebt behaald. Meld je voor deze taaltoets aan via DUO.

Let op: tussen je aanmelding en het maken van het examen zitten minimaal zes weken. De uitslag volgt na ongeveer vijf weken. Houd hier rekening mee in verband met je aanmelding bij de HU. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je opleiding.

Starten in een hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger studiejaar of je meteen inschrijven in de hoofdfase van een opleiding? Dat kan als je de bijpassende propedeuse hebt én als je toestemming hebt gekregen van de opleiding. Je geeft aan dat je wilt starten in een hoger leerjaar bij aanmelding in Studielink. Kies bij het kopje ‘Start als’ voor 'hogerejaars'.


Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.