Toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden

Als je wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Zo moet je een geldig diploma van de juiste vooropleiding hebben, je persoonsgegevens via Studielink aan ons doorgeven, de betaling van je collegegeld regelen, maar soms ook een taaltoets aanleveren.

Studenten Hogeschool Utrecht

Omdat sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen, is het altijd handig om op tijd de opleidingspagina te bezoeken. Daar vind je deze aanvullende eisen terug.

Diploma vooropleiding

Wil je een bachelor- of Ad-opleiding volgen? Dan heb je minimaal een havo- of mbo 4-diploma nodig. Kies je opleiding in het overzicht en controleer de toelatingseisen. Wanneer jij je aanmeldt voor een opleiding, wordt het diploma van je vooropleiding in Studielink gecontroleerd.

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien?

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien? Dit is vaak het geval wanneer je jaren geleden je vooropleiding hebt afgerond. Als je diploma niet in Studielink staat, hebben wij een kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig. Stuur deze naar stip@hu.nl onder vermelding van je naam en studentnummer.

Denk jij je vooropleidingsdiploma nog niet te kunnen behalen door corona?

Denk jij je vooropleiding nog niet te kunnen afronden door de corona-maatregelen en wil je starten je in september 2022 met je opleiding bij de HU?

Dan maken we in sommige gevallen een uitzondering, waardoor je toch al met je hbo-opleiding kunt beginnen. Kijk hieronder wat jouw situatie is, dan leggen wij uit wat de mogelijkheden zijn en welke stappen je moet volgen.

Volg je nu een mbo-opleiding en wil je bij de HU studeren in het studiejaar 2022-2023, maar heb je een kleine studievertraging opgelopen vanwege de coronacrisis waardoor je op 1 oktober nog niet je mbo-diploma hebt? Dan kun je mogelijk voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven worden bij de HU per 1 september. Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stappen je moet zetten.

Hoe moet ik mij inschrijven bij de HU zonder voltooid mbo-diploma?

Je aanmeldproces verloopt grotendeels zoals normaal: je meldt je vóór 1 mei (of de voor jou geldende aanmelddeadline) aan bij je HU-opleiding naar keuze via Studielink. Ook neem je deel aan de studiekeuzecheck en voldoe je aan alle inschrijfvereisten. Maar jij kunt op dit moment nog geen vooropleidingsdiploma inleveren. Wat moet je doen om toch per september te kunnen starten bij de HU?

 • Vraag bij jouw mbo-opleiding een afrondingsadvies aan. In het afrondingsadvies verklaart de examencommissie dat ze verwachten dat jij voor 1 januari 2023 je mbo-opleiding afrondt. Ook moeten ze aangeven of ze verwachten dat je kunt voldoen aan de eisen die je gekozen HU-opleiding stelt. De volgende punten moeten in ieder geval op het afrondingsadvies staan:
  • Verklaring dat van jou in redelijkheid verwacht mag worden dat jij vóór 1 januari 2023 de betreffende mbo-opleiding kunt afronden, waarbij rekening gehouden wordt dat je in die periode ook begint aan een hbo-opleiding en ook hierbij aan de gestelde eisen moet voldoen.
  • Overzicht van je kleine studievertraging en wanneer je die naar verwachting kunt inlopen:
   • Wat de nog te verrichten activiteiten zijn die nodig zijn om je mbo-diploma te behalen en op hoofdlijnen hoe die gerealiseerd worden (bijvoorbeeld door zelfstudie, roostergebonden lesuren, stage); 
   • welke tijdsinzet daarmee gemoeid is (bijvoorbeeld uitgedrukt in studielasturen);
   • wanneer je je diploma verwacht te behalen.
  • Verklaring dat je met het inleveren van het afrondingsadvies instemt met de uitwisseling van gegevens m.b.t. het afrondingsadvies en de voorwaardelijke inschrijving tussen de mbo-instelling en de HU.
  • Gegevens mbo-student (naam en geboortedatum)
  • Naam mbo-instelling
  • Mbo-opleiding niveau 4 en crebonummer
  • Beoordeling afrondingsadvies moet positief zijn
  • Gegevens centraal contactpersoon mbo-instelling (e-mailadres en telefoonnummer)
  • Datum van het afrondingsadvies (uiterlijk 9 september) 
  • Afgegeven door examencommissie mbo-opleiding. / Handtekening (lid examencommissie of gemandateerd namens examencommissie)

 • Lever het afrondingsadvies uiterlijk 9 september 2022 (maar liever eerder) in bij de HU door het te sturen naar stip@hu.nl
 • Op basis van dit positieve afrondingsadvies word je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven bij de HU-opleiding (zolang je ook aan de andere inschrijfeisen voldoet).
 • Je ontvangt hierna informatie van ons over hoe je je mbo-diploma kunt inleveren om je inschrijving definitief te maken. 

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat in zowel mbo als hbo, betaal je bij het mbo les- of cursusgeld. Daarnaast moet je ook een machtiging voor het collegegeld aan de HU afgeven via Studielink. In sommige gevallen kan het verschuldigde collegegeld bij de HU verrekend worden met het uiteindelijk betaalde les- of cursusgeld voor de maanden dat je ingeschreven bent bij je mbo-instelling. Zodra je het bewijs hebt aangeleverd dat je via DUO lesgeld betaalt voor het studiejaar 2022-2023 verrekenen wij het HU-collegegeld met je betaalde lesgeld bij je mbo-opleiding. Dit kan echter pas in de maand september waardoor de eerste incasso van het HU-collegegeld rond 25 september afgeschreven wordt van je rekening. Je ontvangt later informatie van ons over hoe je dit allemaal kunt regelen.

Je komt in aanmerking voor verrekening van je HU-collegegeld wanneer je voor je mbo-opleiding aan DUO les- of cursusgeld betaalt. In de volgende situaties kom je niet in aanmerking voor de verrekening van het collegegeld: 

 • Je studeert aan een particulier mbo-instelling;
 • Je betaalt je lesgeld niet via DUO;
 • Je betaalt alleen examengeld (en dus geen lesgeld).

Wat als ik mijn mbo-diploma niet op tijd haal?

Als je het mbo-diploma niet voor 1 januari 2023 behaalt, kun je niet verder studeren bij de HU. Je moet dan alsnog van de HU-opleiding af en je wordt uitgeschreven. Wanneer je wel studiepunten hebt behaald ontvang je hiervan een overzicht. Deze verklaring kan bij een nieuwe start in het hbo gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen.

Indien je geen recht had op verrekening van je collegegeld met het lesgeld van je mbo-instelling blijf je collegegeld verschuldigd over de ingeschreven maanden. Heb je te veel collegegeld betaald, dan ontvang je restitutie.

Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid.

Heb ik recht op halvering van het wettelijk collegegeld voor eerstejaars?

Je voorwaardelijke toelating heeft geen invloed op je recht op halvering van het collegegeld. Wil je meer weten over het recht op halvering wettelijk collegegeld? Kijk dan op de collegegeldpagina.

Krijg ik begeleiding?

Vanuit Hogeschool Utrecht zullen we samen met jou en je mbo-begeleider je studieroute bespreken. Ook wordt er gekeken hoe je hierbij het beste ondersteund kan worden en welke inzet hierbij van jou wordt verwacht.

Volg je nu een bacheloropleiding en wil je starten met een bekostigde masteropleiding* bij de HU in studiejaar 2022-2023, maar heb je een kleine studievertraging opgelopen vanwege de coronacrisis waardoor je op 1 september nog niet je bachelorsdiploma hebt? Dan kun je mogelijk voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven worden bij de HU per 1 september. Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stappen je moet zetten.

* De volgende masters zijn uitgezonderd van het bovenstaande beleid: Master Project, Programme & Portfolio Management, Master Fysiotherapie, Master Informatics, Master Engineering. Voor deze masters is er geen voorwaardelijke toelating mogelijk.

Hoe moet ik mij inschrijven bij de HU zonder voltooid bachelorsdiploma?

Je aanmeldproces verloopt grotendeels zoals normaal: je meldt je vóór de aanmelddeadline aan bij je HU-opleiding naar keuze via Studielink. Ook voldoe je aan alle andere inschrijfvereisten en doorloop je het aanmeldproces van de master. Maar op dit moment kun jij nog geen vooropleidingsdiploma inleveren: wat moet je doen om toch per september te kunnen starten bij de HU?

 1. Vraag bij jouw bacheloropleiding een afrondingsadvies aan. In het afrondingsadvies verklaart de examencommissie dat ze verwachten dat jij voor 1 januari 2023 je bacheloropleiding afrondt. Ook moeten ze aangeven of ze verwachten dat je kunt voldoen aan de eisen die je gekozen HU-opleiding stelt. De volgende gegevens moeten in ieder geval op het afrondingsadvies staan: 
  • Naam instelling
  • Bacheloropleiding, CROHO-nummer
  • Gegevens student (naam, geboortedatum)
  • Overzicht van nog te verrichten activiteiten die nodig zijn om het bachelorsdiploma te kunnen behalen.
  • Verwachte afrondingsdatum
  • Gegevens van gekozen masteropleiding
  • Handtekening (lid examencommissie of gemandateerd namens examencommissie)

 2. Lever het positieve afrondingsadvies uiterlijk vóór 31 augustus 2022 (maar liever eerder) in bij de HU door het te sturen naar stip@hu.nl.
 3. Op basis van dit afrondingsadvies word je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven bij de HU-opleiding (zolang je ook aan de andere inschrijfeisen voldoet).
 4. Lever zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 januari 2023, je behaalde bachelordiploma in bij de HU. Je voorwaardelijke inschrijving wordt daarna een definitieve inschrijving.

Wat als ik mijn bachelorsdiploma niet op tijd haal?

Als je het bachelorsdiploma niet voor 1 januari 2023 behaalt, kun je niet verder studeren bij de masteropleiding. Je moet dan alsnog van de masteropleiding af en je wordt uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de masteropleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start aan een masteropleiding gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat bij zowel een bachelor- als een masteropleiding, betaal je collegegeld bij de masteropleiding. Je kunt een bewijs betaald collegegeld aanvragen bij de HU om vrijstelling mee aan te vragen bij je bacheloropleiding. Regel dus voor 1 september de betaling van je collegegeld bij de HU. Kijk voor meer informatie hierover op de collegegeldpagina.

Geen juist diploma?

Heb je (nog) geen diploma dat jou meteen toegang geeft tot de opleiding die je wilt volgen, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan een toelatingsexamen.

Dit examen heet het 21+ toelatingsonderzoek of het colloquium doctum.

Je aanmelden met een buitenlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma? Dan moet je je alsnog via Studielink inschrijven en de studiekeuzecheck voltooien. De beoordeling van je diploma gaat wel net wat anders in zijn werk. Bekijk meer informatie op onze pagina over internationale diploma’s.

Admissions

Je persoonsgegevens controleren

Als jij je aanmeldt voor een opleiding, controleert Studielink of je in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Als je in het buitenland woont, sta je daar niet in. Je kunt dan je je paspoort of identiteitskaart in Studielink scannen om je persoonsgegevens te laten controleren. Mocht de verificatie niet lukken, dan krijg je een foutmelding in Studielink.

Let op: een rijbewijs is geen wettelijk identiteitsbewijs.

EER-nationaliteit of niet

In veel gevallen hebben onze studenten een EER-nationaliteit. Dat betekent dat ze geboren zijn in de Europese Economische Ruimte. Die bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor aanmelding is dan geen visum nodig. Maar als je geen EER-nationaliteit hebt, dan hoort een visum wel bij de aanmeldingsprocedure.

Lees op onze internationale pagina alle informatie.

Taaltoetsen

Bij sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse taal goed beheerst. Als je geen havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt, moet je geslaagd zijn voor een Engelse taaltoets (TOEFL of IELTS). Je kunt je voor deze toetsen aanmelden via www.ielts.org of www.toefl.org. Na het afronden van zo’n toets krijg je een Statement of Results, die je via de site van IELTS of TOEFL doorstuurt naar de HU met onze instituutscode 9942. Je kunt ook zelf een kopie van de resultaten (let op: geen screenshot) sturen naar de HU. Meer informatie over de taaltoetsen en vereiste scores vind je op onze internationale site.

Heb jij je vooropleiding gevolgd in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoef je geen taaltoets te maken. Dat hoeft ook niet als je in het bezit bent van een internationaal American high school-diploma, een Britse IGCSE’s/A-levels of een IB-diploma.

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je nu een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Dit kan door middel van het staatsexamen NT2 II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II), het HU taalonderzoek of een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

Let op: De Nederlandse taaleis geldt ook als je de Nederlandse nationaliteit hebt, maar een buitenlands diploma hebt behaald.

Het Staatsexamen NT2

Voor het Staatsexamen NT2 programma II meld je je aan via DUO. Let op: tussen je aanmelding en het maken van het Staatsexamen NT2 zitten enkele weken. De uitslag volgt na ongeveer vijf weken. Check de actuele verwerkingsperiode op de site van DUO en houd hier rekening mee in verband met je aanmelding bij de HU.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

Met het certificaat Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 of Educatief Professioneel (EDUP) - C1 van het CNaVT kan je ook aantonen dat je aan de Nederlandse taaleis voldoet. Schrijf je in voor een examen via de CNaVT-website.

Het HU taalonderzoek

Hogeschool Utrecht biedt in juli 2022 en augustus 2022 een eigen taalonderzoek aan. Zodra bekend is op welke data deze onderzoeken plaatsvinden, wordt dit op deze pagina vermeld.

In augustus vindt het taalonderzoek plaats op 23 augustus (onderdelen Lezen en Luisteren) en 26 augustus (onderdeel Schrijven).

Wil je alvast oefenen?

Het HU taalonderzoek (NT2) bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven

Hieronder vind je een proeftoets voor de onderdelen lezen en schrijven. Met deze voorbeelden kan je alvast oefenen, maar zijn korter dan de echte toetsen. Je kunt de antwoorden en beoordelingscriteria voor deze toetsen ook downloaden.

Wil je uitgebreider oefenen? Kijk dan ook eens naar de voorbeeldexamens van het Staatsexamen. Het HU taalonderzoek is vergelijkbaar dit Staatsexamen.

Starten in een hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger studiejaar of je meteen inschrijven in de hoofdfase van een opleiding? Dat kan als je de bijpassende propedeuse hebt én als je toestemming hebt gekregen van de opleiding. Je geeft aan dat je wilt starten in een hoger leerjaar bij aanmelding in Studielink. Kies bij het kopje ‘Start als’ voor 'hogerejaars'.

Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over voorwaardelijke toelating? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 481 9999 of mail ons.