Toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden

Als je wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Zo moet je een geldig diploma van de juiste vooropleiding hebben, je persoonsgegevens via Studielink aan ons doorgeven, de betaling van je collegegeld regelen, maar soms ook een taaltoets aanleveren.

Studenten Hogeschool Utrecht

Omdat sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen, is het altijd handig om op tijd de opleidingspagina te bezoeken. Daar vind je deze aanvullende eisen terug.

Diploma vooropleiding

Wil je een bachelor- of Ad-opleiding volgen? Dan heb je minimaal een havo- of mbo 4-diploma nodig. Kies je opleiding in het overzicht en controleer de toelatingseisen. Wanneer jij je aanmeldt voor een opleiding, wordt het diploma van je vooropleiding in Studielink gecontroleerd.

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien?

Heb jij je vooropleidingsdiploma al behaald, maar is deze niet in Studielink te zien? Dit is vaak het geval wanneer je jaren geleden je vooropleiding hebt afgerond. Als je diploma niet in Studielink staat, hebben wij een kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig. Stuur deze naar stip@hu.nl onder vermelding van je naam en studentnummer.

Heb jij je vooropleidingsdiploma nog niet behaald door corona?

Heb jij je vooropleiding nog niet kunnen afronden door de corona-uitbraak? Dan zijn er in sommige gevallen uitzonderingen gemaakt, waardoor je toch al met je hbo-opleiding kunt beginnen. We leggen je hieronder uit wat de mogelijkheden zijn en welke stappen je dan moet volgen.

Volg je nu een mbo-opleiding en wil je bij de HU studeren in studiejaar 2020-2021, maar heb je een kleine studievertraging opgelopen vanwege de coronacrisis waardoor je op 1 september nog niet je mbo-diploma hebt? Dan kun je mogelijk voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven worden bij de HU per 1 september. Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stappen je moet zetten.

Hoe moet ik mij inschrijven bij de HU zonder voltooid mbo-diploma?

Je aanmeldproces verloopt grotendeels zoals normaal: je meldt je vóór 1 juni 2020 (of de voor jou geldende aanmelddeadline) aan bij je HU-opleiding naar keuze via Studielink. Ook neem je deel aan de studiekeuzecheck en voldoe je aan alle inschrijfvereisten. Maar jij kunt op dit moment nog geen vooropleidingsdiploma inleveren. Wat moet je doen om toch per september te kunnen starten bij de HU?

 1. Vraag bij jouw mbo-opleiding een afrondingsadvies aan. In het afrondingsadvies verklaart de examencommissie dat ze verwachten dat jij voor 1 januari 2021 je mbo-opleiding afrondt. Ook moeten ze aangeven of ze verwachten dat je kunt voldoen aan de eisen die je gekozen HU-opleiding stelt. De volgende gegevens moeten in ieder geval op het afrondingsadvies staan:
  • Naam mbo-instelling
  • Mbo-opleiding, crebonummer
  • Gegevens mbo-student (naam, geboortedatum, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer)
  • Gegevens mbo-begeleider(s) (naam, emailadres, telefoonnummer)
  • Overzicht van nog te verrichten activiteiten die nodig zijn om het mbo-diploma te kunnen behalen.
  • Verwachte afrondingsdatum
  • Gegevens van gekozen hbo-opleiding (en)
  • Handtekening (lid examencommissie of gemandateerd namens examencommissie)
 2. Lever het afrondingsadvies uiterlijk op 30 september 2020 (maar liever eerder) in bij de HU door het te sturen naar stip@hu.nl.
 3. Op basis van dit positieve afrondingsadvies word je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven bij de HU-opleiding (zolang je ook aan de andere inschrijfeisen voldoet).
 4. Lever zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 januari 2021, je behaalde mbo-diploma in bij de HU. Je voorwaardelijke inschrijving wordt een normale inschrijving.

Wat als ik mijn mbo-diploma niet op tijd haal?

Als je het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 behaalt, kun je niet verder studeren bij de HU. Je moet dan alsnog van de HU-opleiding af en je wordt per 1 januari uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de hbo-opleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start in het hbo gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen.

Omdat je op voorwaardelijke basis bij de HU bent toegelaten, heb je geen collegegeld bij de HU betaald. Je kunt dan ook geen restitutie van collegegeld bij de HU krijgen. Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid. Wat je voorwaardelijke toelating betekent over de betaling van het collegegeld, lees je op de collegegeldpagina.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat in zowel mbo als hbo, gaat de betaling van les-of cursusgeld in het mbo door. Het verschuldigde collegegeld in het hoger onderwijs wordt verrekend met het feitelijk betaalde les-of cursusgeld. Zodra bekend is hoe je dit kunt regelen, informeren we je hierover op deze website.

Heb ik recht op halvering van het wettelijk collegegeld voor eerstejaars?

Op dit moment wordt nog vastgesteld of je recht hebt op halvering van het wettelijk collegegeld voor eerstejaars. Zodra dit besloten is, informeren we je hierover op deze website. Wil je meer weten over het recht op halvering wettelijk collegegeld? Kijk dan op de collegegeldpagina.

Krijg ik begeleiding?

Vanuit Hogeschool Utrecht zullen we samen met jou en je mbo-begeleider je studieroute bespreken. Ook wordt er gekeken hoe je hierbij het beste ondersteund kan worden en welke inzet hierbij van jou wordt verwacht.


Volg je nu een bacheloropleiding en wil je starten met een bekostigde masteropleiding* bij de HU in studiejaar 2020-2021, maar heb je een kleine studievertraging opgelopen vanwege de coronacrisis waardoor je op 1 september nog niet je bachelorsdiploma hebt? Dan kun je mogelijk voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven worden bij een masteropleiding bij de HU per 1 september. Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stappen je moet zetten.

* De volgende masters zijn uitgezonderd van het bovenstaande beleid: M Project management, Master Fysiotherapie, M Informatics, M Engineering, Master Expert Primair Onderwijs. Voor deze masters is er geen voorwaardelijke toelating mogelijk.

Hoe moet ik mij inschrijven voor een masteropleiding bij de HU zonder voltooid bachelorsdiploma?

Je aanmeldproces verloopt grotendeels zoals normaal: je meldt je vóór de aanmelddeadline aan bij je masteropleiding naar keuze via Studielink. Ook voldoe je aan alle andere inschrijfvereisten en doorloop je het aanmeldproces van de master. Maar op dit moment kun jij nog geen vooropleidingsdiploma inleveren: wat moet je doen om toch per september te kunnen starten?

1.    Vraag bij jouw bacheloropleiding een afrondingsadvies aan. In het afrondingsadvies verklaart de examencommissie dat ze verwachten dat jij voor 1 januari 2021 je bacheloropleiding afrondt. Ook moeten ze aangeven of ze verwachten dat je kunt voldoen aan de eisen die je gekozen masteropleiding stelt. De volgende gegevens moeten in ieder geval op het afrondingsadvies staan:

 • Naam instelling
 • Bacheloropleiding, CROHO-nummer
 • Gegevens student (naam, geboortedatum, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer)
 • Overzicht van nog te verrichten activiteiten die nodig zijn om het bachelorsdiploma te kunnen behalen.
 • Verwachte afrondingsdatum
 • Gegevens van gekozen masteropleiding (en)
 • Handtekening (lid examencommissie of gemandateerd namens examencommissie)

2.    Lever het positieve afrondingsadvies uiterlijk op 30 september 2020 (maar liever eerder) in bij de HU door het te sturen naar stip@hu.nl.
3.    Op basis van dit afrondingsadvies word je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven bij de HU-opleiding (zolang je ook aan de andere inschrijfeisen voldoet).
4.    Lever zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 januari 2021, je behaalde bachelordiploma in bij de HU. Je voorwaardelijke inschrijving wordt daarna een normale inschrijving.

Wat als ik mijn bachelorsdiploma niet op tijd haal?
Als je het bachelorsdiploma niet voor 1 januari 2021 behaalt, kun je niet verder studeren bij de masteropleiding. Je moet dan alsnog van de masteropleiding af en je wordt uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de masteropleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start aan een masteropleiding gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat bij zowel een bachelor- als een masteropleiding, hoef je alleen collegegeld te betalen bij de masteropleiding. Regel dus voor 1 september de betaling van je collegegeld bij de HU. Kijk voor meer informatie hierover op de collegegeldpagina.

Rond je ergens anders je propedeuse af en wil je in studiejaar 2020-2021 bij de HU starten als hogerejaarsstudent, maar heb je een kleine studievertraging opgelopen vanwege de coronacrisis waardoor je op 1 september nog niet je propedeuse hebt? Dan kun je mogelijk voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven worden bij de HU per 1 september. Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stappen je moet zetten.

Hoe moet ik mij inschrijven bij de HU zonder voltooide propedeuse?
Je aanmeldproces verloopt grotendeels zoals normaal: je meldt je vóór de aanmelddeadline aan bij je HU-opleiding naar keuze via Studielink. Ook voldoe je aan alle andere inschrijfvereisten. Maar op dit moment kun jij nog geen propedeuse inleveren: wat moet je doen om toch per september te kunnen starten bij de HU?
1.    Vraag bij jouw huidige bacheloropleiding een afrondingsadvies aan. In het afrondingsadvies verklaart de examencommissie dat ze verwachten dat jij voor 1 januari 2021 je propedeuse afrondt. Ook moeten ze aangeven of ze verwachten dat je kunt voldoen aan de eisen die je gekozen HU-opleiding stelt. De volgende gegevens moeten in ieder geval op het afrondingsadvies staan:

 • Naam instelling
 • Bacheloropleiding, CROHO-nummer
 • Gegevens student (naam, geboortedatum, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer)
 • Overzicht van nog te verrichten activiteiten die nodig zijn om de propedeuse te kunnen behalen.
 • Verwachte afrondingsdatum
 • Gegevens van gekozen HU-opleiding
 • Handtekening (lid examencommissie of gemandateerd namens examencommissie)

2.    Lever het positieve afrondingsadvies uiterlijk op 30 september 2020 (maar liever eerder) in bij de HU door het te sturen naar stip@hu.nl.
3.    Op basis van dit afrondingsadvies word je voorwaardelijk toegelaten en ingeschreven bij de HU-opleiding (zolang je ook aan de andere inschrijfeisen voldoet).
4.    Lever zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 januari 2021, je behaalde propedeuse in bij de HU. Je voorwaardelijke inschrijving wordt daarna een normale inschrijving.

Wat als ik mijn propedeuse niet op tijd haal?

Als je de propedeuse niet voor 1 januari 2021 behaalt, kun je niet verder studeren bij de HU-opleiding. Je moet dan alsnog van de HU af en je wordt uitgeschreven. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de HU-opleiding behaald hebt. Deze verklaring kan eventueel gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen in de toekomst.

Bij welke instelling betaal ik mijn collegegeld, en hoeveel?

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat bij zowel de oude bacheloropleiding en de opleiding bij de HU, hoef je alleen collegegeld te betalen bij de HU. Regel dus voor 1 september de betaling van je collegegeld bij de HU. Kijk voor meer informatie hierover op de collegegeldpagina.

Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is voor het collegejaar 2020-2021 de deadline voor het behalen van de toelatingstoetsen verlengd naar 31 december 2020. Door alle maatregelen en beperkte toetsmogelijkheid bij Cito is het niet voor iedereen mogelijk om vóór 1 september de toelatingstoetsen te halen.

Slaag jij niet op tijd voor je toelatingstoetsen? Vul dan de Verklaring Voorwaardelijke Toelating in en stuur deze naar stip@hu.nl. Deze verklaring kun je tot en met 30 september 2020  inleveren. Als je aan alle andere inschrijfeisen voldoet, kunnen we je op basis van deze verklaring voorwaardelijk toelaten. Je moet je toelatingstoetsen alsnog behalen. Zodra je dit hebt gedaan, lever de behaalde certificaten dan zo snel mogelijk in door ze naar stip@hu.nl te sturen. 

Als je de behaalde certificaten op 31 december 2020 nog steeds niet hebt ingeleverd, dan moet je stoppen met je opleiding en wordt je inschrijving bij de HU beëindigd. Je kunt op jouw verzoek een verklaring ontvangen van de studiepunten die je in de HU-opleiding behaald hebt. Deze verklaring kan bij een nieuwe start aan de pabo gebruikt worden voor het aanvragen van vrijstellingen. Je krijgt dan geen restitutie van het collegegeld. Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid. Wat je voorwaardelijke toelating betekent over de betaling van het collegegeld, lees je op de collegegeldpagina.

Je vindt ook meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Geen juist diploma?

Heb je (nog) geen diploma dat jou meteen toegang geeft tot de opleiding die je wilt volgen, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan een toelatingsexamen.

Dit examen heet het 21+ toelatingsonderzoek of het colloquium doctum.

Je aanmelden met een buitenlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma? Dan moet je je alsnog via Studielink inschrijven en de studiekeuzecheck voltooien. De beoordeling van je diploma gaat wel net wat anders in zijn werk. Bekijk meer informatie op onze pagina over internationale diploma’s.

Admissions

Je persoonsgegevens controleren

Als jij je aanmeldt voor een opleiding, controleert Studielink of je in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Mocht de verificatie niet lukken, dan krijg je van Studielink automatisch een e-mail. Daarin word je gevraagd om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning naar de HU op te sturen. Kopieer altijd de voor- én achterkant van je legitimatie en vergeet niet om je naam en studentnummer op alle kopieën te zetten.

Let op: een rijbewijs is geen wettelijk identiteitsbewijs.

EER-nationaliteit of niet

In veel gevallen hebben onze studenten een EER-nationaliteit. Dat betekent dat ze geboren zijn in de Europese Economische Ruimte. Die bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor aanmelding is dan geen visum nodig. Maar als je geen EER-nationaliteit hebt, dan hoort een visum wel bij de aanmeldingsprocedure.

Lees op onze internationale pagina alle informatie.

Taaltoetsen

Bij sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse taal goed beheerst. Als je geen havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt, moet je geslaagd zijn voor een Engelse taaltoets (TOEFL of IELTS). Je kunt je voor deze toetsen aanmelden via www.ielts.org of www.toefl.org. Na het afronden van zo’n toets krijg je een Statement of Results, die je via de site van IELTS of TOEFL doorstuurt naar de HU met onze instituutscode 9942. Je kunt ook zelf een kopie van de resultaten (let op: geen screenshot) sturen naar de HU. Meer informatie over de taaltoetsen en vereiste scores vind je op onze internationale site.

Heb jij je vooropleiding gevolgd in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoef je geen taaltoets te maken. Dat hoeft ook niet als je in het bezit bent van een internationaal American high school-diploma, een Britse IGCSE’s/A-levels of een IB-diploma.

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je nu een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Dit kan door middel van het staatsexamen NT2 II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II) of door het eigen taalonderzoek van de HU. Let op: de Nederlandse taaleis geldt ook als je de Nederlandse nationaliteit hebt, maar een buitenlands diploma hebt behaald.

Voor het Staatsexamen NT2 programma II meld je je aan via DUO. Let op: tussen je aanmelding en het maken van het Staatsexamen NT2 zitten minimaal zes weken. De uitslag volgt na ongeveer vijf weken. Houd hier rekening mee in verband met je aanmelding bij de HU.

Het eigen taalonderzoek van de HU vindt plaats op 21 en 24 augustus. Aspirant-studenten voor wie de taaleis geldt hebben informatie hierover ontvangen via de mail. Alle beschikbare plekken zijn inmiddels gevuld: je kunt je niet meer aanmelden.

Ik kan mijn taaltoets niet behalen voor 1 september i.v.m. de coronacrisis

Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is voor het collegejaar 2020-2021 de deadline voor het voldoen aan de taaleis verlengd naar 31 december 2020. Door alle maatregelen en beperkte toetsmogelijkheid bij DUO is het niet voor iedereen mogelijk om vóór 1 september aan de taaleis te voldoen.

Behaal jij niet voor 1 september het Staatsexamen NT2 II of het HU taalonderzoek? Vul dan de Verklaring Voorwaardelijke Toelating in. Meld je je aan voor een bachelor- of ad-opleiding én heb je een buitenlandse vooropleiding. Upload de verklaring dan in Osiris Aanmelden. Meld je je aan voor een masteropleiding, of heb je geen buitenlandse vooropleiding? Stuur de verklaring dan naar stip@hu.nl. Deze verklaring kun je tot en met 30 september 2020  inleveren. Als je aan alle andere inschrijfeisen voldoet, kunnen we je op basis van deze verklaring voorwaardelijk toelaten. Je moet je taaltoets alsnog behalen. Zodra je dit hebt gedaan, lever dit dan zo snel mogelijk in door het te sturen naar io@hu.nl.  Als je het op 31 december 2020 nog steeds niet hebt ingeleverd, dan moet je stoppen met je opleiding en wordt je inschrijving bij de HU beëindigd. Je ontvangt dan geen restitutie van het collegegeld. Je uitschrijving kan gevolgen hebben voor je eventuele recht op halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten binnen het hbo. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid. Wat je voorwaardelijke toelating betekent over de betaling van het collegegeld, lees je op de collegegeldpagina.

Starten in een hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger studiejaar of je meteen inschrijven in de hoofdfase van een opleiding? Dat kan als je de bijpassende propedeuse hebt én als je toestemming hebt gekregen van de opleiding. Je geeft aan dat je wilt starten in een hoger leerjaar bij aanmelding in Studielink. Kies bij het kopje ‘Start als’ voor 'hogerejaars'.


Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over voorwaardelijke toelating? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 841 9999 of mail ons.