Theo Douma benoemd tot directeur Instituut Archimedes

Het College van Bestuur heeft Theo Douma met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot directeur van Instituut Archimedes. “Een door de wol geverfde professional, die het onderwijs in Nederland vanuit veel verschillende geledingen en sectoren kent en een grote passie heeft voor onderwijs in het algemeen”, stelt Tineke Zweed namens het College van Bestuur. “Theo heeft een duidelijke visie, een groot extern netwerk en is een verbinder met oog voor studenten, medewerkers en teams.”
Portret Theo Douma

Theo Douma startte zijn loopbaan als docent en werkte vervolgens bij Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het ministerie van OCW, Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Technische Universiteit Eindhoven en InHolland in diverse management-, consultancy- en beleidsfuncties. Theo Douma is ook voorzitter van Curriculum.nl en voorzitter van de landelijke verkenning Toetsing en Examinering.

Naast zijn 1e en 2e graad lerarenopleiding (Geschiedenis en Maatschappijleer) behaalde Theo Douma onder meer een Doctoraal Geschiedenis en een Doctoraal Onderwijskunde. Ook volgde hij opleidingen als een HRM Master bij TIAS (Learning & Development) en de Leergang NSOB (strategisch management in het hoger onderwijs).

Deze benoeming onderstreept het belang dat Hogeschool Utrecht hecht aan haar rol in het educatieve domein. De HU leidt sinds jaren een groot deel van de Nederlandse leraren op en is een hechte partner voor scholen, ook in strategische en innovatieve zin. De HU richt zich vanuit deze ervaring en expertise ook op vraagstukken als het lerarentekort, kansengelijkheid en onderwijsinnovatie. Samen met de beroepspraktijk leidt de HU studenten op tot professionals die een bijdrage leveren aan de samenleving.

Deel dit artikel