Promotieonderzoek verbetert implementeren van technologische hulpmiddelen in ziekenhuizen

Het succesvol implementeren van technologische hulpmiddelen in operatiekamers van ziekenhuizen vergt een goede voorbereiding. Het blijft mensenwerk. Navin Sewberath Misser ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een raamwerk dat helpt de introductie van nieuwe hulpmiddelen in operatiekamers inzichtelijk te maken. Zo verbetert de doorlooptijd en het implementatiesucces. 

NavinSewberath Misser koos ervoor zijn onderzoek uit te voeren binnen operatiekamers van Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daar wordt veel gebruik gemaakt van innovatieve, technologische hulpmiddelen, er worden strenge eisen gesteld aan de ingezette hulpmiddelen en in deze hoogtechnologische omgeving werkt gespecialiseerd personeel. 

Omdat de zorgkosten toenemen en zorgpersoneel almaar schaarser wordt, is de inzet van technologische hulpmiddelen in operatiekamers steeds belangrijker. Een aantal factoren bemoeilijkt echter de introductie van die hulpmiddelen. Zo verschilt de implementatie van nieuwe technologische apparatuur vaak per ziekenhuis. Daarnaast heeft de implementatie in een complexe omgeving directe gevolgen voor zowel de werkwijze van medewerkers als voor de ruimte waarin ze werken. Ook kunnen zowel ziekenhuizen als fabrikanten extra eisen stellen aan de introductie van nieuwe technologische hulpmiddelen.

Een nieuw raamwerk

Met behulp van een vijftal studies ontwikkelde en valideerde Sewberath Misser een raamwerk dat kan worden gebruikt voor het introduceren van technologische hulpmiddelen en informatiesystemen die de zorgprofessionals en/of de operatie ondersteunen. Het raamwerk geeft richting aan het introductieproces en bevat implementatiefactoren, -activiteiten en -instructies, toegespitst op operatiekamers.

De praktijk

Sewberath Misser keek in zijn onderzoek onder andere naar hoe een hulpmiddel tijdens verschillende operaties wordt geïntroduceerd: welke stappen worden genomen en wat gaat er mis? Neem de introductie van een statische camerahouder. Uit een aantal geobserveerde operaties bleek één operatie te worden uitgevoerd zonder gebruik van de camerahouder. Die was namelijk niet op de juiste plek opgeborgen. Een aantal operaties startte later omdat medewerkers meer tijd nodig hadden om de camerahouder in elkaar te zetten. Het raamwerk dat Sewberath Misser ontwikkelde, biedt ruimte voor organisatorische en technische voorbereidingsactiviteiten, waardoor de problemen die ontstonden bij de introductie van de camerahouder in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Belangrijke aanbevelingen

Uit het onderzoek van Misser volgen twee belangrijke aanbevelingen voor de introductie van technologische hulpmiddelen: een goede voorbereiding is noodzakelijk en implementeren is mensenwerk. Bij een goede implementatie horen een voorbereidingsfase, waarbij aandacht is voor de organisatorische en technologische voorbereidingen, en training. Het succesvol implementeren van een nieuw hulpmiddel vergt ook vereende krachten van alle betrokken medewerkers.

Het onderzoek vond plaats met facilitering en begeleiding van: Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Open Universiteit.

 

Over het onderzoek

Drs. ing. Navin Sewberath Misser promoveert aan de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit. Hij is binnen Hogeschool Utrecht opleidingsmanager Built Environment bij het Institute for Design & Engineering, en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren. Op vrijdag 27 januari 2023 om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Introducing Technological Innovations in Operating Rooms in Hospitals'. Zijn promotor is prof. dr. ir. Johan Versendaal, verbonden aan de  Open Universiteit en Hogeschool Utrecht. Zijn co-promotores zijn dr. ir. Joris Jaspers, Universitair Medisch Centrum Utrecht en dr. Bas van Zaane, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het onderzoek werd ondersteund door de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht.

De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

Deel dit artikel