Positief besluit Ministerie van OCW over kwaliteitsafspraken HU

kwaliteitsafspraken

Minister van Engelshoven van OCW is deze week akkoord gegaan met het Plan Kwaliteitsafspraken 2020-2024 van Hogeschool Utrecht (HU). Hiermee krijgt de HU de komende jaren circa 95 miljoen euro toegekend voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit, investeringen in de HU-gemeenschap en de digitale leeromgeving.

De HU zet deze financiële middelen in voor extra focus op studentbegeleiding en persoonlijke aandacht. De gelden worden besteed aan het aanstellen van meer docenten, HU-gemeenschapsvorming/studentbetrokkenheid en aanvullende initiatieven voor digitaal onderwijs. De volgende aandachtspunten staan bovenaan het lijstje:

  • het invoeren of uitbreiden van het werken met leerteams;
  • meer tijd (van docenten) voor studieloopbaanbegeleiding, zodat studenten beter zicht hebben op hun studie- en loopbaanmogelijkheden, bewustere keuzes kunnen maken en er meer ruimte is voor persoonlijke vragen van studenten;
  • meer tijd (van docenten) voor het intensiever gebruik van de digitale leeromgeving;
  • extra tijd (van docenten) om praktijkopdrachten te werven en goed te kunnen begeleiden.

Goed nieuws voor studenten

Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur van de HU: “We zijn verheugd met het besluit van OCW. Het bevestigt onze visie op investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Ook is het goed nieuws voor onze studenten, docenten en medewerkers. Als HU-gemeenschap kunnen we deze extra financiële middelen inzetten op verdere realisatie van onze plannen voor de komende jaren.”

Hoe zat het ook alweer met de kwaliteitsafspraken?

In de kwaliteitsafspraken wordt vastgelegd waaraan de studievoorschotmiddelen – het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van de basisbeurs – worden uitgegeven. Iedere hogeschool en universiteit legt eigen kwaliteitsafspraken vast. Deze gaan over een of meer thema’s uit het akkoord Investeren in Onderwijskwaliteit – Kwaliteitsafspraken 2019-2024. 

Plan HU Kwaliteitsafspraken 2020-2024.pdf

Deel dit artikel