Openbare les Guido Ongena

Hogeschool Utrecht nodigt je graag uit voor de openbare les van Guido Ongena op 8 maart 2024. Tijdens de bijeenkomst wordt Guido officieel geïnstalleerd als bijzonder lector Data Driven Government binnen het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van Hogeschool Utrecht.

DE DATAGEDREVEN DIGITALE TRANSFORMATIE VAN ONZE OVERHEID: QUO VADIS?

Tijdens deze openbare les wordt een algemene introductie gegeven over de problematiek omtrent de informatiehuishouding van de overheid en de verantwoorde ontwikkeling van digitale innovaties. Daarbij komen de volgende zaken aan bod:

 • Kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor medewerkers en leidinggevenden toekomstbestendige informatiehuishouding te arrangeren.
 • De rol van publieke waarden en de borging daarvan bij het gebruik en implementatie van algoritmen en digitale innovaties.
 • De relevantie en waarden van datamanagement en data governance bij een adequate informatiehuishouding en het stimuleren van datagedreven werken.

In de ochtend wordt ook stilgestaan bij het 10-jarige bestaan van lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen.

Ochtendprogramma - lustrum 10 jaar lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen

In de ochtend wordt teruggeblikt op het 10-jarig bestaan van het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen. Daarbij kijken we terug naar wat er allemaal bereikt is in de afgelopen 10 jaar.

 

Verschillende toonaangevende projecten die zijn uitgevoerd en nu lopen in de context van de digitale en duurzaamheidstransities worden gepresenteerd. Ook wordt aandacht besteed aan hoe het lectoraat samenwerkt met de (beroeps)praktijk en het onderwijs en welke impact dit heeft gehad. Hopelijk inspireert dit u ook tot het aangaan of verdiepen van de samenwerking met dit lectoraat.

 

Ochtendprogramma

09:00 - 09:30 Inloop met koffie
09:30 - 10:15 Opening door Frits Bussemaker & Pascal Ravesteijn waarbij wordt ingegaan op de achtergrond en doelstellingen van het lectoraat, een overzicht gegeven wordt van wat er in 10 jaar bereikt is en een korte vooruitblik wordt gegeven in de toekomst. 

10:30 - 11:40 Parallelsessies met aandacht aan projecten uit lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen gepresenteerd door onderzoekers uit het lectoraat.
11:45 Afsluiting

Middagprogramma - symposium en openbare les

 • 12.00 uur: Inloop Padualaan 101, ruimte 2.404
 • 12.30 uur: Opening – dagvoorzitter Marijn Plomp
 • 12.35 uur: Symposium Data Driven Government met sprekers uit de praktijk
  o Cor-Jan Jager, kwartiermaker Data & Algoritmes (MinBZK) over
  uitdagingen en initiatieven van algoritmen binnen de overheid
  o Jacqueline Rutjens, Waarnemend directeur (Open Overheid)
  over informatiehuishouding / Open op Orde
  o Marc-Jan Kraaijenzank, programmamanager (I-Partnerschap)
  toelichting over de rol en activiteiten van I-Partnerschap
  14:15 uur: Netwerkmoment en inloop openbare les
 • 15.00 uur: Welkom - dagvoorzitter Marijn Plomp
 • 15:05 uur: Introductie bijzonder lectorschap Data Driven Government
 • 15:20 uur: Openbare rede Guido Ongena
 • 15.40 uur: Paneldiscussie met coreferenten uit praktijk, beleid en onderwijs
 • 16.10 uur: Positionering lectorschap en officiële inauguratie
 • 16.30 uur: Afsluiting - dagvoorzitter Marijn Plomp

Na afloop van de openbare les is er een borrel op het HU-plein op Padualaan 101. Hier is gelegenheid om Guido te feliciteren en na te praten. 


Praktische informatie

Datum: Vrijdag 8 maart 2024
Tijd: Ochtendprogramma n.t.b, middagprogramma 12:30-17:30 (inloop 12:00)
Locatie: Padualaan 101, Utrecht

Openbare les volgen?

Je kan fysiek langskomen bij de openbare les en aanhaken bij het middagprogramma of dit online volgen. Dit kan via deze livestreamlink. De livestream wordt 15 minuten vantevoren open gezet voor de programmaonderdelen symposium en openbare les.

Deel dit evenement