Virtual Reality gebruiken in de klas is een mooie belofte voor het onderwijs. VR biedt je de mogelijkheid om vaardigheden te oefenen in een veilige omgeving. Het VR-lab heeft een VR-tool ontwikkeld (en er komen er meer!), onderzoekt de effecten van deze tool in het onderwijs en implementeert VR in het curriculum van de (leraren)opleiding.

Het VR-lab heeft de VR-app ‘Leren presenteren met impact’ ontwikkeld, waarmee studenten en docenten presentatievaardigheden kunnen ontwikkelen op een gepersonaliseerde manier, zodat zij met meer zelfvertrouwen voor een groepstaan.

Leren presenteren

Binnen Hogeschool Utrecht werken we binnen verschillende modules met de VR-app Leren Presenteren. De VR-software monitort oogbewegingen, het stemvolume, spreeksnelheid en veel gebruikte woorden. Naast deze metingen krijgt de gebruiker ook feedbackberichten. Het is zelfs mogelijk tijdens de presentatie feedback en verbetersuggesties te krijgen. Iedereen kan met de app in het eigen tempo en zo vaak als wenselijk oefenen. Per onderdeel zijn er video’s  en oefeningen. In het onderdeel ‘creëer een pitch’ komen alle geleerde vaardigheden samen in een presentatie. Deze presentatie kan geoefend worden in een ruimte naar keuze: een theaterzaal, een televisiestudio of een elevator pitch. Het kan allemaal.

Toepassing in het onderwijs

In de masteropleiding tot Leraar Nederlands heeft VR een plek gekregen in het vak Mondelinge Taalvaardigheid. Hierbij ligt de nadruk op het kennismaken met de VR-tool voor de eigen praktijk. Studenten gebruiken hun eigen smartphone en lenen bij de bibliotheek een inzetbril om zo zelfstandig aan de slag te kunnen. Zij onderzoeken wat de applicatie voor hun eigen onderwijs kan betekenen. In de bacheloropleidingen en in het honourstraject ‘Debatteren' wordt VR ingezet als didactische tool. De studenten gaan dan aan de slag met het verbeteren van hun eigen presentatievaardigheden.

Bezoekadres

Instituut Archimedes (6e en 7e etage), Padualaan 97, 3584 CH, Utrecht

Wil je samenwerken of heb je een vraag?