Werken aan Waarde

Auteurs Josje Dikkers, Leendert de Bell
Publicatiedatum 2020
Lectoraat Organiseren van Waardig Werk
Soort publicatie Lezing

Samenvatting

Openbare les. De betekenis van werk is voor mensen verschillend, maar naast economische zelfstandigheid kan werk bijdragen aan persoonlijke voldoening en ontwikkeling, sociale verbinding en welzijn (Duffy e.a. 2016). Werklozen zijn over veel aspecten in hun leven vaak negatiever dan mensen met een betaalde baan (Van Echtelt 2010). Ook vanuit de overheid wordt een steeds grotere nadruk gelegd op betaald werk om de kosten van het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar te houden. Betaald werk is echter lang geen automatisch gegeven meer. Enerzijds is er een diverse groep Nederlanders die nauwelijks toegang heeft tot de arbeidsmarkt (Van Echtelt e.a. 2019). Anderzijds ervaren mensen met een vaste of flexibele betaalde baan werk ook lang niet altijd als betekenisvol en steeds vaker als stressgevend (TNO 2019; WRR 2020).

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden werkeloosheid, toegang tot de arbeidsmarkt, betaald werk

Josje Dikkers

Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Josje Dikkers

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk