Waar staan we in de aanpak van dakloosheid in Nederland

Auteurs Max Huber, Lia van Doorn, Maarten Davelaar
Gepubliceerd in Sociale Vraagstukken
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Wonen en Welzijn
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van dakloosheid, qua kwaliteit van de opvang en begeleiding. Tegelijkertijd is er nog steeds te weinig aandacht voor de structurele oorzaken, met voorop de bestaansonzekerheid en het tekort aan betaalbare woningen. Dit essay beschrijft de uitdagingen om te komen tot een betere aanpak. Opvallend: er is een gebrek aan eenduidigheid over wat dakloosheid is. Dat heeft gevolgen voor de politieke keuze hoeveel geld er beschikbaar is voor daklozen.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Sociale Vraagstukken
Trefwoorden dakloosheid, opvang, bestaansonzekerheid