Risicotaxatie in de forensische keten

Auteurs Jacqueline Bosker, Yvonne Bouman
Gepubliceerd in Sancties
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Risicotaxatie – kortweg: het inschatten van de kans op grensoverschrijdend gedrag, of meer specifiek op delictgedrag, veelal met behulp van risicotaxatie-instrumenten – is een middel dat wijdverbreid wordt ingezet in de forensische keten. In dit artikel gaan wij allereerst in op de doelen van risicotaxatie en vervolgens kort op hoe risicotaxatie wordt uitgevoerd. Daarna bespreken we welke rol risicotaxatie heeft in twee onderscheiden fasen met uiteenlopende actoren in de forensische keten, te beginnen met het moment waarop een verdachte de forensische keten binnentreedt. Hierbij besteden we aandacht aan de huidige stand van zaken en enkele uitdagingen voor de toekomst. We ronden af met enkele overdenkingen over het middel risicotaxatie.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Sancties
Trefwoorden risicotaxatie, forensische zorg, forensische keten
Paginabereik 143-152

Jacqueline Bosker