Pilot Criminal Minded

Auteurs Joep Hanrath , Toinette Loeffen
Publicatiedatum augustus 2017
Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Kernwerkzaamheden van de reclassering zijn advies, toezicht, werkstraf, gedragsinterventies en toe leiden naar zorg. Doel is het verminderen van recidive en het bevorderen van inclusie en maatschappelijke participatie. De reclassering krijgt sinds enige tijd meer ruimte om persoons-gericht maatwerk te leveren en toe te leiden naar innovatieve werkwijzen en projecten (Bosker & Lünnemann, 2016). Onder de noemer Ruim Baan voor Betekenisvol Maatwerken wordt gezocht naar een andere manier van werken met burgers die zijn aangehouden voor een delict, waar ernstige sociale problematiek onder schuil gaat. Reclasseringswerkers worden gestimuleerd om out of the box te denken, aansluiting te vinden bij het sociale domein en context- en herstelgericht te werken. In dit onderzoek wordt een nieuw initiatief onder de loep genomen: Criminal Minded. Een cursus bestaande uit acht workshops, vier individuele contacten en een gezamenlijke afsluiting. Met creatieve werkwijzen en middelen als storytelling, rap, spoken word, poëzie, dans en geïnspireerd door ervaringsdeskundigen, rolmodellen, artiesten en ondernemers worden de deelnemers met reclasseringstoezicht geholpen in de zoektocht naar een nieuwe baan of stageplek. De onderzoeksvraag was: biedt de cursus Criminal Minded aan jong volwassenen met reclasseringstoezicht de mogelijkheid om, middels creatieve middelen, hun sterke punten in kaart te laten brengen en hen aan te laten haken bij opleiding, werk of ander levensdoel? Met een participatief onderzoek is beschrijvend en met visuele middelen in kaart gebracht wie aan de cursus hebben deelgenomen, wat er gedurende workshops is gedaan en wat dit de deelnemers heeft opgeleverd.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Toinette Loeffen | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
    Toinette Loeffen
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Taal Nederlands

Toinette Loeffen

Toinette Loeffen | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Toinette Loeffen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling