Pabostudenten ontwikkelen probleemoplossend vermogen met Torpedo

Auteurs Marjolein Kool
Publicatiedatum 10 maart 2021
Lectoraat Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
Soort publicatie Lezing

Samenvatting

Reken-wiskundig probleemoplossend vermogen heb je nodig om de gegevens van je smartwatch te interpreteren, de opbrengst van je zonnepanelen te begroten, een geschikte zorgverzekering te kiezen, etc. Het stelt je in staat om zelf oplossingsmanieren te construeren in reken-wiskundige situaties die nieuw voor je zijn. Basisschoolleerkrachten hebben probleemoplossend vermogen nodig om het reken-wiskundig denken van hun leerlingen te kunnen doorgronden. Met behulp van een Comeniusbeurs ontwierp en onderzocht Marjolein Kool Torpedo, een digitale leeromgeving voor de pabo. Met Torpedo kunnen pabostudenten hun reken-wiskundig probleemoplossend vermogen ontwikkelen, om daarmee stevig in hun rekenschoenen te staan. Stevig als deelnemers aan de moderne samenleving, én stevig als toekomstige leerkrachten die het probleemoplossend vermogen van hun leerlingen op de basisschool moeten ontwikkelen. Reflectief studeren, bijvoorbeeld door je te verdiepen in oplossingsmanieren van anderen, is een belangrijk kenmerk van Torpedo. Marjolein Kool deed onderzoek naar de wijze waarop pabostudenten Torpedo gebruikten en wat hen dat opleverde. Ze presenteerde de resultaten op conferenties, waar pabodocenten rekenen-wiskunde uit het hele land haar verzochten om Torpedo toegankelijk te maken voor alle pabostudenten, niet alleen die van de HU. Daar is sindsdien hard aan gewerkt en met succes. Een voor iedereen gratis toegankelijke versie van Torpedo werd tijdens de Torpedo-lunchlezing ceremonieel te water worden gelaten door vier prominenten die het project mede mogelijk hebben gemaakt.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Marjolein Kool | onderzoeker
    Marjolein Kool
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Taal Nederlands
Trefwoorden rekenen, wiskunde, pabostudenten, probleemoplossend vermogen, digitale leeromgeving

Marjolein Kool

Marjolein Kool | onderzoeker

Marjolein Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals