Ouder worden is een kunst

Auteurs Aart van der Maas , Anke Hamers , Nico de Vos
Gepubliceerd in Plekken van Hoop en verandering. Samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken
Publicatiedatum 2019
Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Soort publicatie Boek

Samenvatting

Hoofdstuk 5 in: Plekken van Hoop en verandering. Samenvatting van het boek: Steden en wijken staan ook de komende jaren voor belangrijke opgaven op onder andere het gebied van armoede, duurzaamheid, veiligheid, welzijn en zorg. Deze complexe en taaie vraagstukken kunnen veelal niet door één of twee partijen van bovenaf worden opgelost. Ze vragen om een nieuwe aanpak met een grotere rol van de direct betrokkenen. Op steeds meer plekken in Nederland zien we dan ook dat groepen van diverse personen en organisaties met elkaar werken aan creatieve oplossingen voor vraagstukken op individueel, buurt- of wijkniveau. Zij bundelen hun krachten in nieuwe samenwerkingsverbanden om zo lokaal het verschil te maken. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ten opzichte van het verleden voor verschuivende rollen, taken en (machts)verhoudingen. Er ontstaat een nieuw speelveld met deels nieuwe spelers en spelregels. Hoe je dit samenspel tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten precies vorm moet geven, wordt nu uitgeprobeerd en ontdekt. Hoe verhouden bijvoorbeeld de burger en de professional zich tot elkaar? Welke complexe afhankelijkheden zijn er tussen de andere partijen? Heeft iedereen een gelijkwaardige stem? Tegen welke knelpunten lopen deze samenwerkingen op? Wat zijn belangrijke leerpunten en hoe kunnen we het leren over en binnen deze plekken optimaliseren? Samenvatting hoofdstuk: Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Het beeld dat ouderen zorg nodig hebben, in isolement kunnen raken en kwetsbaar zijn is gangbaar, maar eenzijdig. In het Utrechtse project De Kunst van Delen stelt men juist de kwaliteiten en talenten van ouderen centraal door hen actief te betrekken bij een kunstprogramma met jongeren. Het blijft echter nog een zoektocht in welke mate ouderen bij dit soort trajecten het voortouw kunnen nemen en welke procesbegeleiding wenselijk is.

Aan deze publicatie werkten mee

 • Aart van der Maas
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Anke Hamers | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Anke Hamers
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Plekken van Hoop en verandering. Samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken
Trefwoorden ouder worden
Paginabereik 51-57

Aart van der Maas

Aart van der Maas

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling