Organiseren van complexe verandering in onderwijs

Auteurs Kristin Vanlommel
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs
Soort publicatie Boek

Samenvatting

Om veranderingen succesvoller en duurzamer te maken, om het werklezier en de draagkracht van teams te bewaken en om alle lerenden optimale ontwikkelkansen te bieden, is het belangrijk dat er veranderkeuzes gemaakt worden die gestoeld zijn op evidentie, ingebed in een helder beleid. Minder veranderen, maar doordacht en onderbouwd. Daar zijn praktisch bruikbare veranderkennis, opleiding en professionalisering voor nodig. Daar zetten we met het lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs (OVO) op in. Het doel is om inzichten, instrumentarium en modellen te ontwikkelen die helpen complexe veranderingen in onderwijs meer evidenceinformed te organiseren, te monitoren en evalueren en hiervoor capaciteit te ontwikkelen bij de organisatie en het team van onderwijsprofessionals.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden onderwijs, onderwijsvernieuwing

Kristin Vanlommel

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs