Levensoriëntatie als alternatief?

Auteurs Edwin van der Zande
Gepubliceerd in Narthex
Publicatiedatum juni 2019
Lectoraat Normatieve Professionalisering
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In Narthex, december 2018, staan drie conceptuele bijdragen over de begrippen religie, ‘worldview’ en levensbeschouwing(van Davidsen, Van der Kooij en Visser). Aande vooravond van een nieuw handboek voor vakdidactiek godsdienst/levensbeschouwing lijkt een herijking van deze concepten van belang. Definities bepalenin grote mate de onderwijskundigekeuzesen het‘hogere’pedagogischedoel. Graag zet ik deze discussie voort met het begrip ‘levensoriëntatie’,waarmee ik een inductief en dialogisch perspectief wil innemen in dit vakgebied. Mijnbijdrage iseen bescheiden samenvatting van het eerste hoofdstuk uit mijn proefschrift Life Orientation for Professionals(Van der Zande, 2018).

Aan deze publicatie werkte mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Narthex
Jaar en volume 19 2
Trefwoorden levensoriëntatie, levensbeschouwing, onderwijs
Paginabereik 55-62

Edwin van der Zande

Edwin van der Zande | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Edwin van der Zande

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering