Leidraad voor de paramedicus

Auteurs Annemarieke van der Veer, Janna Bruijning
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg, Schulden en Incasso
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

" Geldzorgen hebben impact op de gezondheid, daar merk je als zorgprofessional ook veel van: zorgmijding, vragen over de kosten van de behandeling, stoppen met een behandeling, adviezen die niet opgevolgd worden, klachten die voortkomen uit chronische stress. Als zorgprofessional wil je dat de patiënt baat heeft bij jouw zorgverlening. Wat kun je dan doen? Er is veel mogelijk. Je kunt eraan bijdragen dat zij eerder hulp krijgen en zo eerder uit hun schuldensituatie kunnen komen. Dat kan helpen om gezondheidsklachten van patiënten te verminderen. Er is een interventiepakket ontwikkeld voor paramedici waarvan je gebruik kunt maken. Deze leidraad bevat informatie over het interventiepakket en biedt enige achtergrondinformatie over hoe je deze kunt gebruiken in je praktijk of werkomgeving en hoe je dit onderwerp binnen jouw organisatie kunt oppakken. "

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden geldzorgen, geldzorgen en gezondheid, zorgprofessional, leidraad, interventiepakket, schuldensituatie patiënt

Annemarieke van der Veer