Een ontwerpgerichte aanpak in complexe zorgvraagstukken

Auteurs Rosa de Vries , Tanja van der Laan , Quiel Beekman , Teun Aalbers , Evert Hoogendoorn , Karin Alfenaar
Publicatiedatum 11 april 2019
Lectoraat Co-Design
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Tools, tips en ervaringen “In het project CHEAT (Co-creation in Health Toolkit) hebben ontwerpers van de bedrijven/organisaties hiernaast ervaringen uitgewisseld over hun projecten, met name in de complexe context van de zorg. De in deze waaier voorgestelde tools komen voort uit verschillende thematieken (misbegrip, hidden dynamics, protectionisme, de ontwerper als actor, mobiliseren en disruptief vs. conservatief). De tools zijn niet bedoeld om direct in te kunnen zetten, maar dienen juist ter inspiratie voor andere ontwerpers te maken hebben met ontwerpen voor en met de zorg en zijn daarom ook afgewisseld met tips en ervaringen van de participerende ontwerpers uit CHEAT!”

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden Ontwerpen, Co-design

Rosa de Vries