E-learning informele zorg

Auteurs Ellen Witteveen , Hannie Nanlohy , Mariet Brandts , Jean-Pierre Wilken
Publicatiedatum 2017
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

De zorg voor mensen met dementie vereist specifieke aandacht van mantelzorgers, die ook hun eigen zorgen hebben. Ze moeten hun eigen leven opnieuw inrichten en leren accepteren dat zij degene met dementie verliezen, terwijl die persoon er nog is. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is dan ook zwaar belast. Samenwerken met en steun bieden aan deze mantelzorgers vereist van sociale professionals specifieke competenties en kennis. Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft daarom een e-learning module ontwikkeld die sociale professionals hierbij steunt. De module laat toekomstige sociaal werkers al in hun opleiding kennismaken met complexe zaken als interdisciplinaire samenwerking, de gevolgen van dementie op naasten, samenwerken met de mantelzorger en het helpen versterken en benutten van het sociale netwerk. Zo krijgen sociale professionals door de e-learning module kennis, vaardigheden en een passende attitude om mantelzorgers goed te begrijpen, goed met hen samen te werken en hen adequaat te ondersteunen. De module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en met studenten. Hij is geschikt voor studenten en professionals in opleidingen en functies op mbo-niveau (niveau 3 en 4) en hbo-niveau (niveau 5) in de sector zorg en welzijn, bijvoorbeeld maatschappelijke zorg en verpleegkunde.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands

Ellen M.J. Witteveen