De loopbaan van onderwijsprofessionals

Auteurs Tine Mombaers , Kristin Vanlommel , Peter van Petegem
Publicatiedatum 31 augustus 2020
Lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Dit eindrapport bevat verschillende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beslaat een beleidssamenvatting waarin de belangrijkste resultaten uit het onderzoek worden uiteengezet. In de volgende drie hoofdstukken wordt de relevante literatuur rond de loopbanen van onderwijsprofessionals beschreven. Het vijfde hoofdstuk vat deze literatuur samen in een theoretisch kader. Hoofdstuk zes houdt een beschrijving in van de gehanteerde onderzoeksmethoden. In hoofdstuk zeven wordt gerapporteerd over de resultaten van de vier onderzoeksvragen volgens de data verzameld in de interviews. Deze gegevens worden in hetzelfde hoofdstuk telkens per onderzoeksvraag vergeleken met de bevindingen uit de focusgroepgesprekken. De conclusies van dit onderzoek naar de loopbanen van onderwijsprofessionals worden weergegeven in hoofdstuk acht. Tot slot worden er beleidsaanbevelingen geformuleerd op basis van de conclusies van het onderzoek in hoofdstuk 9.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden onderwijsprofessionals, loopbaan, loopbaan keuzes

Neem contact met ons op